Uw zoekacties: Notariële akten
xNotariële akten

Zoeken in Notariële akten

Notariële akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

168.167 akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte232v transport/verkoop
Datering:
23-02-1769
Beschrijving:
Verkopers verklaerden te hebben verkogt en alnu kragt ende mits desen te cederen, te transporteren en in vollen eygendom over te geven…en vierde part in 6 greesen hooyland in het gemeen met Aart Schuyteman en des copers kinderen onder Dornspijk gelegen. Alsmede een half mudde lands waarvan de wederhelft copers kinderen ophoort – ’t Uithoekje genaamt – onder Nunspeet gelegen. Ende sulx voornoemd land onder Dornspijk voor 100 gulden en ’t land in Nunspeet voor 75 gulden waervan den eersten met den laetsten perceel betaeld is…… Zijnde dit gecedeerde vrij allodiaal goed met gene dan met ordinaire lasten besivert en coper bekend. [bijschrift in kantlijn] den 50ste penning van ’t land in de Ermelo betaelt met quitantie op den 21 february 1765 [was getekent] P.J.Ammon
Soort_akte:
transport/verkoop
Nummer:
232
Object:
een half mudde lands – ’t Uithoekje genaamt – .
Plaats:
onder Nunspeet
Notaris:
ORA Veluwe
Vestiging:
Nunspeet
Prijs:
100 gulden en 75 gulden. 50ste penning van ’t land in de Ermelo betaelt op 21 februari 1765
Verkoper:
Roelof Voet
Hendrikjen Blankvoort
Koper:
Jan Weyenberg
Getuige:
P.J Ammon
Ardt Schurman
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte233v transport/verkoop
Datering:
11-03-1769
Beschrijving:
Verkopers “verklaerden voor sig en haere erven te hebben verkogt en oversulks kragt deses te cederen en transporteren en in vollen eygendom over te geven aen en ten erflijken behoeve van Willem Willemsen en sijne erven een akker saeyland groot één en een halv schepel gesaey kennelijk gelegen in den Dorperengh onder Nunspeet waar aangeland is zuyd de kerk, noord den armen, west de Elspeterweg en oostwaert de Soom. Zijnde vrij allodiaal goed met geen lasten beswaert ende sulx voor de somma van 54 guldens vrijgeld, daervan comparanten bekenden voldaen en betaalt te zijn, belovende oversulks voorss parceel te wagten en wahren kommervrij en alle voorpligt daervan af te doen als erfkoopsrecht is onder verband en submissie als nae rechten.”
Soort_akte:
transport/verkoop
Nummer:
233
Object:
een akker saeyland groot één en een halv schepel gesaey kennelijk gelegen in den Dorperengh onder Nunspeet
Plaats:
Nunspeet
Notaris:
ORA Veluwe
Vestiging:
Nunspeet
Scholtis:
H.J. Ardech
Geerfde:
G Winckels
Cornelis Wijnen
Verkoper:
Willem Hendriksen Olthuys
Berendje Jansen
Koper:
Willem Willemsen
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte228v Transport, half mudde zaailand op de Brinkakkers bij Nunspeet
Datering:
25-03-1768
Beschrijving:
….verklaerden wegens verschenen pagtpenningen van een mudde lands op de Brinkakkers bij Nunspeet gelegen verschenen Martiny 1753 tot 1767 incluis per cass van meerdere sopen (?) en na en boven en behalven seekere personele schultbekentenisse ad f 38-0-8 op heden mede geposseert alsnog opregt en deugdelijk schuldig te sijn aen juffer Agnes Margarita Hagen oft haere erfgenaemen eene somma van een hondert Caroli guldens en daervan tot interesse jaerlijks te sullen betaelen vier percent. Dog binnen ses weeken na de verschijnsdag betaelende tegen drie gulden en thien stuyvers. Onderpand gestelt de halftscheid van huijs en hoff in den dorpe vam Nunspeet
Soort_akte:
Transport, half mudde zaailand op de Brinkakkers bij Nunspeet
Nummer:
228
Notaris:
ORA Veluwe
Vestiging:
Nunspeet
Prijs:
f 38-0-8 [38 guldens 0 stuivers en 8 penningen]
Scholtis:
H.J. Ardesch
Geerfde:
G. Winckels
Lambert Jansen
Schuldenaar:
Aart Albertsen Bakker
Maria Jans
Schuldeiser:
Agnes Margarita Hagen
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte226 Erfmagescheid
Datering:
9-07-1767
Beschrijving:
Magescheid tussen Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden enerzijds en Simon Kroon en Maria Smits ehelieden ter andere sijde tutoris maritis
Zij heben gemaekt gededigt en gesloten een onwederoepelijk erfmagescheid …… en sulx wegens sodane gemeenschap van gerede en ongerede goederen als tusschen dese condividenten eentige tijt gesubsisteert heeft soen op volgende wijse
- Dat Simon Kroon en Maria Smits ehelieden voor haer en haere erven sullen hebben en behouden eewiglijks en erfelijk gelijk aan haar gecedeert en overgegeven worden kragt deses alle de gerede goederen welke recht aan haar mondelijk toegedeelt overgegeven en bij haar heden ontvangen zijn.
- Waer tegens wederom Maas Kroon en Fijtje Gerrits ehelieden voor haar en haere erven zullen hebben behouden bezitten enen iglijk en erfelijk gelijks kragt deses aan gecedeert werd het huijs
hoff en verder getimmert staande inden dorpe van Nunspeet Zoo en als sloten bij de laetste condividenten thans bewoont en gebruijkt werd en volgens transport van den 28 [sten] april 1764
van Jan Hendriksen Vos getrouwd met Marietje Hendriks Vos aangekogt is.
Soort_akte:
Erfmagescheid
Nummer:
226
Notaris:
ORA Veluwe
Vestiging:
Nunspeet
Dedingsvrienden:
H. Mulder
G. Winkels
Harmannes van 't Hul
Abraham Jakobs
Genoemd:
Maas Kroon
Fijtje Gerrits
Simon Kroon
Maria Smits
Jan Hendriksen Vos
Marietje Hendriks Vos
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS