Uw zoekacties: Gemeentebestuur Oldebroek 1814-1919.
x2003 Gemeentebestuur Oldebroek 1814-1919.
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

2003 Gemeentebestuur Oldebroek 1814-1919.
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
Nadat eind 1813 in Oldebroek de verdrijving van de Franse bezetting en de vestiging van de soevereiniteit onder Koning Willem I met een Oranje vlag op de toren van de Lambertuskerk, klokgelui, een ereboog, feestverlichting en drank was gevierd, bleef de in 1811 op Frans gezag ingevoerde gemeentelijke bestuursvorm onder andere benamingen bestaan: de "Maire" werd burgemeester, de twee ädjunct-maires" wethouder en de "municipaliteit" gemeenteraad met een van vijf tot acht wisselend aantal leden.
In 1818 werd het gemeentebestuur aangepast aan het per 1 januari van dat jaar in werking getreden provinciale "reglement voor het bestuur van het platteland". De burgemeester werd als schout (en tevens secretaris) hoofd van het gemeentelijk bestuur. De (twee) wethouders kregen de titel "assessor". Het aantal gewone leden van de gemeenteraad werd in Oldebroek teruggebracht tot wisselend twee of drie (benoemd door Gedeputeerde Staten).
Het jaar 1818 bracht Oldebroek ook uitbreiding van het grondgebied. Per 1 januari 1818 werden (Heerder-) Wezep, Mullegen (en 't Loo) en het voormalige schoutambt Hattem (Hattemerbroek, Molecaten, (Hattemer-) Wezep, Voskuil, Engeland, Gelderse Dijk en 't Zand) bij de gemeente Oldebroek gevoegd.
In 1825 vonden er opnieuw wijzigingen op het bestuurlijk vlak plaats. Een nieuw reglement op het plattelandsbestuur bepaalde dat de schout voortaan weer burgemeester moest heten. De twee assessoren werden weer wethouder. Het aantal gewone raadsleden werd tot vier uitgebreid (benoemd door Gedeputeerde Staten op voordracht van de gemeenteraad).
In oktober 1851 vond de laatste grote bestuurlijke verandering op grond van de Gemeentewet van 1851 plaats: de gemeenteraad, gekozen door inwoners van de gemeente, wordt aan het hoofd van de gemeente gesteld. Het dagelijks bestuur wordt aan de burgemeester en twee wethouders opgedragen. De raad telde voorts acht, vanaf 1911 elf gewone leden.
Het archief bestaat voor een aanzienlijk deel uit chronologisch gevormde en geordende series, zoals de besluiten en notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en wethouders en de ingekomen stukken en afschriften van uitgegane brieven. Deze oude ordening is bij de inventarisatie gehandhaafd.
In de genoemde series, die nagenoeg voor elk historisch onderzoek geraadpleegd zullen moeten worden, kan vrijwel alleen op datum worden gezocht omdat indexen op naam en onderwerp of ontbreken of van een onvoldoende inhoudelijke kwaliteit zijn.
Deze (chronologische) wijze van archiefvorming duurde voort tot in 1919. In 1920 stapte men over op een nieuwe methode van archivering: ordening op onderwerp, het zogeheten Bloemendaalse stelsel.
Op enkele dubbelen na, zijn er bij deze inventarisatie geen stukken vernietigd. De bijlagen bij de gemeenterekening over de periode 1851-1919 bleken al te zijn vernietigd.
Inventaris
1. Stukken van algemene aard
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.1. Grondgebied
2.2. Bestuur en secretarie
2.3. Verkiezingen
2.5. Financiële administratie
2.6. Belastingen
2.7. Openbare orde
2.8. Bevolking
2.9. Openbare gezondheid
2.10. Openbare veiligheid
2.11. Waterstaat
2.12. Verkeer en vervoer
2.13. Economische aangelegenheden
2.13.1. Landbouw
643-644 Lijst van veehouders en de aantallen runderen, paarden en schapen per veehouder, 1818, 1827. 2 katernen
643 1818. i
2003 Gemeentebestuur Oldebroek 1814-1919.
Inventaris
2. Stukken betreffende bijzondere onderwerpen
2.13. Economische aangelegenheden
2.13.1. Landbouw

643-644 Lijst van veehouders en de aantallen runderen, paarden en schapen per veehouder, 1818, 1827. 2 katernen
643 1818.

Ga
2.13.2. Nijverheid
2.14. Maatschappelijke zorg
2.15. Onderwijs
2.16. Landsverdediging
3. Gemeente-ontvanger
4. Watersnoodcommissie
Kenmerken
Inventaristitel:
Inventaris van het Gemeentebestuur van Oldebroek, 1814-1919.
Omvang:
37,5 m
Auteur inventaris:
J. Tabak
Inventarisatiedatum:
1988
Vestiging:
Oldebroek
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS