Ons team bestaat uit een elftal bevlogen archiefprofessionals onder leiding van de streekarchivaris, Hajo de Roo. Naast het beheer van archieven houdt het SNWV toezicht op het informatiebeheer binnen de vijf gemeentelijke organisaties. Voor de advisering op het gebied van digitale duurzaamheid en het e-Depot, een relatief nieuwe tak van sport die voor het functioneren van de digitale overheid van groot belang is, hebben we een eigen adviseur digitale duurzaamheid in dienst.  

Onze archiefmedewerkers verzorgen de dienstverlening in onze vijf studiezalen en vormen daarmee het eerste aanspreekpunt tijdens uw speurtocht door onze collecties. Daarnaast beheren ze onze vijf archiefdepots en maken ze onze archieven toegankelijk.


Beleidsteam

Ik ben Hajo de Roo. Ik mag mij sinds 2009 Streekarchivaris op de Noordwest-Veluwe noemen en sturing geven aan een enthousiast team van medewerkers.

Ik ben hartstochtelijk liefhebber van mijn werk, en dan met name het aspect van het ontsluiten van al die verhalen die verstopt zitten in de gegevens in onze archieven, collecties en verzamelingen. Verhalen die eenvoudige feiten omvormen tot lezenswaardige stukjes geschiedenis die het leven van alledag weerspiegelen.

Maar dat niet alleen: Ook de moderne manier van archiveren: duurzaam en digitaal, fascineert mij mateloos. Het hoe, waarom en waarmee werpt veel onbeantwoorde vragen op. Zoeken en vinden van antwoorden op die vragen is ook archiefwerk, net als het zoeken en vinden van de verhalen.

Archiveren is immers vooruitzien!

Mijn naam is Rudolf Bosch en ik ben sinds september 2015 als adjunct-streekarchivaris verbonden aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Als historicus ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in de Hanzegeschiedenis van de Oostelijke Nederlanden en de verbindingen tussen stad en platteland. Ik ben altijd op zoek naar de menselijke verhalen die achter de bronnen schuilgaan. Bij het Streekarchivariaat werk ik iedere dag met veel plezier aan het duurzaam
toegankelijk houden van onze informatie, zowel analoog als digitaal. Zodat we het geheugen van de regio kunnen zijn, niet alleen voor onderzoekers, maar voor iedereen!

Het meest fascinerende aan mijn baan? De ene dag met eeuwenoude perkamenten oorkonden bezig zijn, en de andere dag weer werken aan duurzaam digitaal archiveren: het werken in archieven is allesbehalve saai en grijs! Meer dan ooit is ons vak in beweging, en juist die snel veranderende digitale samenleving heeft (wellicht ook meer dan ooit) behoefte aan betrouwbare informatie. Daaraan draag ik – als medewerker van ons sterke team – graag mijn steentje aan bij!

Hallo, ik ben Henry van der Zwan. Vanaf april 2019 archiefinspecteur bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

De flinke snelheid van de ontwikkelingen voor het (digitale) informatiebeheer bij de kleinere overheden gaat gestaag door en met hun honderden verschillende processen en meerdere informatiekanalen levert dit, met name voor de gemeenten, een enorme hoeveelheid aan documenten en informatieobjecten op. Ik wil graag meehelpen om ervoor te zorgen dat het informatiebeheer binnen de wettelijke kaders plaatsvindt en namens de archivaris erop toezien dat dit zo goed mogelijk wordt ingericht. Het is goed om de afspraken hierover te borgen en de kwaliteit te verbeteren zodat de informatie die er is en nu ontstaat ook voor de komende generaties toegankelijk, authentiek is en beschikbaar blijft.

In bewerking

In bewerkingArchiefmedewerkers

In bewerking

In bewerking

In bewerking

In bewerking

Als archiefmedewerker mag ik graag collega-ambtenaren en onderzoekers van de gevraagde informatie voorzien, voornamelijk in de vestiging Nunspeet.

Naast het beschikbaar stellen van informatie en het beheren van de archiefbewaarplaats is mijn ambitie informatie uit ons unieke erfgoed over te dragen aan studenten, leerlingen en stagiaires om ze zo bewust te maken van de eigen sporen in het verleden en hoop dat ze een beter begrip krijgen van de samenleving nu.

De samenwerking met geweldig gemotiveerde vrijwilligers, onderzoekers en collega's maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage aan professioneel informatie beschikbaar te stellen voor iedereen.

Vaak verwonder ik me hoeveel schatten er in de archieven verborgen zitten en dat we kunnen terugblikken naar al die mooie pareltjes, die steeds weer opduiken.

In bewerking

Mijn naam is Joost Strijkert, sinds maart 2019 ben ik werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Al vanaf jonge leeftijd heb ik een levendige passie voor alles wat met geschiedenis te maken heeft en waar kom je nou dichter bij de geschiedenis dan in het archief, daar waar de originele ‘stukjes’ geschiedenis bewaard worden.
We leven in een tijd waarin de wereld alsmaar meer digitaal wordt, ook het archief gaat daarin mee, want ook in de toekomst moet onze geschiedenis goed bewaard blijven! Vandaar dat al vele archiefstukken online te raadplegen zijn, dit alles om de geschiedenis veilig en duurzaam te bewaren, ook later.

Want: Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren.