Ons team bestaat uit een elftal bevlogen archiefprofessionals onder leiding van de streekarchivaris, Hajo de Roo. Naast het beheer van archieven houdt het SNWV toezicht op het informatiebeheer binnen de vijf gemeentelijke organisaties. Voor de advisering op het gebied van digitale duurzaamheid en het e-Depot, een relatief nieuwe tak van sport die voor het functioneren van de digitale overheid van groot belang is, hebben we een eigen adviseur digitale duurzaamheid in dienst.  

Onze archiefmedewerkers verzorgen de dienstverlening in onze vijf studiezalen en vormen daarmee het eerste aanspreekpunt tijdens uw speurtocht door onze collecties. Daarnaast beheren ze onze vijf archiefdepots en maken ze onze archieven toegankelijk.


Beleidsteam

Ik ben Hajo de Roo. Ik mag mij sinds 2009 Streekarchivaris op de Noordwest-Veluwe noemen en sturing geven aan een enthousiast team van medewerkers.

Ik ben hartstochtelijk liefhebber van mijn werk, en dan met name het aspect van het ontsluiten van al die verhalen die verstopt zitten in de gegevens in onze archieven, collecties en verzamelingen. Verhalen die eenvoudige feiten omvormen tot lezenswaardige stukjes geschiedenis die het leven van alledag weerspiegelen.

Maar dat niet alleen: Ook de moderne manier van archiveren: duurzaam en digitaal, fascineert mij mateloos. Het hoe, waarom en waarmee werpt veel onbeantwoorde vragen op. Zoeken en vinden van antwoorden op die vragen is ook archiefwerk, net als het zoeken en vinden van de verhalen.

Archiveren is immers vooruitzien!

Mijn naam is Rudolf Bosch en ik ben sinds september 2015 als adjunct-streekarchivaris verbonden aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Als historicus ben ik altijd erg geïnteresseerd geweest in de Hanzegeschiedenis van de Oostelijke Nederlanden en de verbindingen tussen stad en platteland. Ik ben altijd op zoek naar de menselijke verhalen die achter de bronnen schuilgaan. Bij het Streekarchivariaat werk ik iedere dag met veel plezier aan het duurzaam
toegankelijk houden van onze informatie, zowel analoog als digitaal. Zodat we het geheugen van de regio kunnen zijn, niet alleen voor onderzoekers, maar voor iedereen!

Het meest fascinerende aan mijn baan? De ene dag met eeuwenoude perkamenten oorkonden bezig zijn, en de andere dag weer werken aan duurzaam digitaal archiveren: het werken in archieven is allesbehalve saai en grijs! Meer dan ooit is ons vak in beweging, en juist die snel veranderende digitale samenleving heeft (wellicht ook meer dan ooit) behoefte aan betrouwbare informatie. Daaraan draag ik – als medewerker van ons sterke team – graag mijn steentje aan bij!

Mijn naam is Gerrit Hoefakker en sinds oktober 2019 werk ik als archiefinspecteur bij het Streekarchivariaat. Daarvoor heb ik ruim 30 jaar gewerkt bij de gemeente Harderwijk en later Meerinzicht. Mijn kennis en ervaring ligt dan ook voornamelijk bij de moderne archieven, zowel op papier als digitaal.

Als archiefinspecteur houd ik toezicht op de archieven van de vijf deelnemende gemeenten en de daaraan verbonden organisaties. In de praktijk betekent dit dat ik samen met mijn collega's van het Streekarchivariaat en met de vakmedewerkers van de gemeenten aan de slag ga om de informatiehuishouding te verbeteren en duurzaam toegankelijk te houden. Informatie is immers een belangrijke pijler voor het functioneren van de overheid.

Mijn naam is Mirjan Bultman en sinds 2016 werk ik voor het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Ik hou mij voornamelijk bezig met archiefinspectie. In de praktijk betekent dit dat wij onze vijf gemeenten controleren en adviseren op het gebied van informatiebeheer. Zo dragen we zorg voor de vorming van het toekomstige archief en werken we samen met de gemeenten aan betrouwbare informatie voor burgers. Verder vind ik het leuk om bezig te zijn met educatie; zo heb ik al met al een mooie afwisselende functie!

Mijn naam is Wouter Oenema. Ik ben sinds 2017 werkzaam voor het Streekarchivariaat. Mijn voornaamste taak is de ontwikkeling van onze digitale archiefbewaarplaats, ook wel het e-Depot genoemd.

Als historicus heb ik een grote passie voor de geschiedenis. Om de geschiedenis te laten leven heb je informatie uit het verleden nodig. De digitalisering leidt tot veel onzekerheid of informatie over onze levens en regio over pakweg 10, 20 of 100 jaar nog wel goed terug te vinden is. Deze ontwikkeling stopt echter niet en daar moeten we dus een oplossing voor vinden.

We moeten daarom archivering op deze ontwikkelingen aanpassen. Dit biedt ook nieuwe kansen, denk bijvoorbeeld aan directe toegang tot bestanden via de website, het koppelen van veel verschillende gegevens, ontsluiting op basis van geografische locatie, etc. Om dit mogelijk te maken moet er op de achtergrond veel geregeld worden. Anders dan bij papier is het voor digitale informatie belangrijk om zo vroeg mogelijk in het proces de juiste archivering te waarborgen. Daarom heb ik veel contact met "onze" gemeenten. Zo zorgen we er samen voor dat op het moment dat een digitaal bestand wordt gecreëerd er al voor gezorgd is dat deze ook in de toekomst voor geïnteresseerden en onderzoekers te vinden is.Archiefmedewerkers

 

 

 

 

 

In bewerking

Als archiefmedewerker zorg ik vooral voor het beheren, behouden en benutten van archieven die bewaard worden bij het Streekarchivariaat. Ik hou van orde, regelmaat en duidelijkheid. Dat zijn eigenschappen die in mijn werk terugkomen.

 Omdat ik het belangrijk vind om bij te dragen aan onze collectieve geschiedenis en dit zichtbaar wil maken voor het publiek mag ik mij graag bezighouden met de website en social media. Maar er gaat niks boven de originele stukken En wat een geluk dat we kilometers documenten in onze archiefbewaarplaatsen mogen en moeten bewaren.


Mijn naam is Lia Mensink en sinds augustus 2015 werk ik als archiefmedewerker bij het Streekarchivariaat. Was ik eerst alleen een bezoeker van studiezalen, nu sta ik aan de andere kant van de ‘balie’ en maak archieven toegankelijk voor onderzoekers. Een prachtige afwisselende functie waarbij het behouden van de geschiedenis van de Noordwest Veluwe voor de toekomstige generaties de belangrijkste rol speelt.

Daarnaast ben ik als archiefmedewerker ontzettend blij met mijn vrijwilligers. Zij helpen mij met hun lokale kennis van Ermelo met het ontsluiten van lokale archieven waaronder de foto- en diacollectie.

 

In bewerking

Als archiefmedewerker mag ik graag collega-ambtenaren en onderzoekers van de gevraagde informatie voorzien, voornamelijk in de vestiging Nunspeet.

Naast het beschikbaar stellen van informatie en het beheren van de archiefbewaarplaats is mijn ambitie informatie uit ons unieke erfgoed over te dragen aan studenten, leerlingen en stagiaires om ze zo bewust te maken van de eigen sporen in het verleden en hoop dat ze een beter begrip krijgen van de samenleving nu.

De samenwerking met geweldig gemotiveerde vrijwilligers, onderzoekers en collega's maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage aan professioneel informatie beschikbaar te stellen voor iedereen.

Vaak verwonder ik me hoeveel schatten er in de archieven verborgen zitten en dat we kunnen terugblikken naar al die mooie pareltjes, die steeds weer opduiken.

Ik ben een resultaatgerichte, gestructureerde documentatie informatieverzorger die klantgericht is en het een uitdaging vindt om mee te denken en problemen op te lossen. Ik ben een teamspeler, optimistisch, zorgvuldig en denk out of the-box bij het organiseren van mijn werkzaamheden. Op mijn best voel ik mij wanneer mijn werkzaamheden zowel met mensen als met taken te maken hebben. Zo ontstaat meestal een fijne samenwerking. U heeft aan mij een flexibel en consistent persoon.

Mijn naam is Joost Strijkert, sinds maart 2019 ben ik werkzaam bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe.

Al vanaf jonge leeftijd heb ik een levendige passie voor alles wat met geschiedenis te maken heeft en waar kom je nou dichter bij de geschiedenis dan in het archief, daar waar de originele ‘stukjes’ geschiedenis bewaard worden.
We leven in een tijd waarin de wereld alsmaar meer digitaal wordt, ook het archief gaat daarin mee, want ook in de toekomst moet onze geschiedenis goed bewaard blijven! Vandaar dat al vele archiefstukken online te raadplegen zijn, dit alles om de geschiedenis veilig en duurzaam te bewaren, ook later.

Want: Als je vandaag wilt begrijpen, moet je op zoek gaan naar gisteren.