Wie waren jouw voorouders? Hoe lang leefden ze, met wie waren ze getrouwd en wat was hun beroep? Hier kun je zoeken door alle personen die op de Noordwest-Veluwe hebben gewoond en gewerkt. 

Het Streekarchivariaat heeft de afgelopen jaren veel werk gemaakt van het online doorzoekbaar maken van de bevolkingsadministraties van onze gemeenten. Maar hoe gaat u aan de slag met de zoektocht naar uw voorouders? Hieronder vind u beknopte uitleg over de bronnen die voor genealogisch onderzoek gebruikt kunnen worden.

Wilt u zoeken naar familieleden buiten de regio Noordwest-Veluwe? Ga dan naar de landelijke website WiewasWie, waar u kunt zoeken door alle gedigitaliseerde persoonsgegevens die door Nederlandse archieven zijn ontsloten.

In 1811 introduceerde Napoleon in Nederland de bevolkingsregistratie zoals we die nu nog kennen. Sindsdien worden door de Nederlandse gemeenten de Akten van Burgerlijke Stand bijgehouden. Daarin worden alle geboorten, huwelijken en overleden personen geregistreerd. Aan de hand van deze bronnen kun je verbanden leggen tussen familieleden, en zodoende een stamboom samenstellen. In de geboorteakten vindt je vanzelfsprekend de geboortedatum van een persoon, maar ook de ouders, hun leeftijd en hun beroep.

In de huwelijksakten vind je naast de datum van het huwelijk, de namen, leeftijden en beroepen van de huwelijkspartners, ook belangrijke informatie over de ouders van zowel de bruid als ook de bruidegom, en hun beroepen. 

Voor het raadplegen van de Akten van Burgerlijke stand gelden landelijk vastgestelde openbaarheidsbeperkingen, om de privacy en persoonlijke levenssfeer van nog levende personen te beschermen. Voor geboorteakten geldt voor deze openbaarheidsbeperking een periode van 100 jaar, voor huwelijksakten 75 jaar en voor overlijdensakten een periode van 50 jaar.

Nadat in 1829 en 1839 al volkstellingen waren gehouden, werden Nederlandse gemeenten in 1850 verplicht om zogenaamde bevolkingsregisters bij te houden. Per adres werd bijgehouden wie daar op welk moment woonde(n).