sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 581a, Personeel onderwijs.; 13 december 1898
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek581a, Personeel onderwijs.; 13 december 1898
Nummer:
581a
Datum:
13 december 1898
Onderwerp:
Personeel onderwijs.
Geadresseerde:
arrondissements--schoolopziener te Harderwijk
Inhoud:
Naar aanleiding van geruchten omtrent het gedrag van den onderwijzer van der Snoek (verbonden aan de openbare school te Doornspijk) ten opzichte van de vrouwelijke leerlingen dier school werd vanwege Burgemeester en Wethouders een onderzoek ingesteld, waarvan u het resultaat in het hierbij gevoegde afschrift van het proces verbaal kunt zien. Daar donderdag a.s. deze zaak in de vergadering van de gemeenteraad zal ter sprake komen, zoude ik het zeer op prijs stellen uw gevoelen (zoo u zulks wenschelijk acht vertrouwelijk) te vernemen. Ik wil wel erkennen, dat de zaak mij minder erg voorkomt, na het verhoor der kinderen, dan ik aanvankelijk dacht en waarom ik van der Snoek in overweging had gegeven zijn ontslag te vragen, waaraan hij evenwel niet heeft voldaan. Maar toch meen ik, na het gebeurde, dat algemeen in de omtrek bekend is geworden het prestige van van der Snoek dat toch al zeer gering is, te veel geleden heeft dan dat hij met vrucht in zijne tegenwoordige betrekking kan werkzaam blijven. Ik heb er daarom wel toe over (het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt eerst voor de raadsvergadering vastgesteld) voor te stellen hem zijn ontslag eervol te geven maar ik betwijfel of deze oplossing door sommige raadsleden wel kras genoeg is. Het is ook daarvoor dat ik gaarne uw oordeel zoude vernemen.
Naar aanleiding van het hierbij gaand stuk merk ik nog op, dat van der Snoek wiens waarheidsliefde bij mij evenwel niet zeer hoog staat aangeschreven, de feiten wel erkent, maar de zaak zeer onschuldig voorstelt. Hij heeft het eene meisje, dat straf verdiend had, vergiffenis willen schenken, het andere heeft hij niet willen omhelzen maar er slechts mede willen stoeien enz. Het derde meisje (J. Smit) dat niet gehoord is, ontkent naar ik verneem het feit, dat echter door twee andere kinderen wordt bevestigd. Wellicht heeft de vriendschap tusschen hare pleegouders en van der Snoek daarop eenigen invloed.

Het onderzoek, en dit is wel jammer, heeft zich moeten bepalen tot het verhoor van jeugdige kinderen. Ook het hoofd der school (de heer Rensink) heeft niets gezien en kan dus ook niets verklaren, waarom het onderzoek buiten hem om heeft plaats gehad. Wat van der Snoek in deze zaak geen goed doet is, dat de vox populi hem aanwijst als de oorzaak te zijn van de krankzinnigheid der vorige onderwijzeres N. Goesinne. Dat hij een ongunstigen invloed op haren geestentoestand heeft gehad is wel zeker, maar of hij hierin schuldig is, en zoo ja, in welke mate, durf ik niet te bevestigen.
Plaats:
Doornspijk
Afzender:
N.S. Rambonnet
Vestiging:
Elburg
Functie:
burgemeester van Doornspijk
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS