sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 537a, Strengere toezicht; 31 december 1896
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek537a, Strengere toezicht; 31 december 1896
Nummer:
537a
Datum:
31 december 1896
Onderwerp:
Strengere toezicht
Geadresseerde:
Commissaris der Koningin te Arnhem
Inhoud:
Naar aanleiding van uw kabinet-schrijven van den 19 november 1896, nr 96, heb ik de eer het volgende te berichten:
Geheel afgescheiden van de personen leidt de instelling van Inspecteurs der Rijksveldwacht onwillekeurig tot een, in vergelijking van vroeger, strengere handhaving van de instructie der Rijksveldwachters, vooral met het oog op den dienst die hun wekelijks wordt voorgeschreven. Een zekere mate van zelfstandigheid die althans voor den Rijksveldwachter, op het platteland hoogst gewenscht is, wordt hierdoor te veel beperkt zoodat hij er lichtelijk toe gebracht wordt - waar zijne superieuren op een te grooten afstand wonen om hen te kunnen raadplegen, dikwijls hunne bevelen op te volgen, ook dan wanneer hij naar eigen overtuiging beter deed daarvan af te wijken. Aldus wordt een dienst doen in de letterlijke betekenis van het woord te zeer op den voorgrond gebracht ten nadeele van de roeping van dit politiekorps. En nu moge het zijn dat hierdoor de minder goede elementen tot grooteren ijver worden geprikkeld en dat een strengere toezicht hen tot meerdere plichtsbetrachting dwingt, deze ijver en plichtsbetrachting zijn niet van de goede soort en 't voordeel dat hierdoor verkregen wordt weegt mijn inziens niet op tegen het nadeel, daar het strengere toezicht op de betere beambten juist den tegengestelden invloed uitoefent en dit dienst doen bij velen den dienstijver en de liefde voor hunne betrekking vermindert. De vraag of de instelling der inspecteurs gunstig werkt op de inrichting der Rijksveldwacht meen ik dan ook ontkennend te moeten beantwoorden evenals de betreffende de betere handhaving van orde en wet. Op grond van ervaring geloof ik te kunnen zeggen, dat de meerdere angstvalligheid, die thans bij de Rijksveldwachters is waar te nemen in het opvolgen der bevelen betreffende den hun voorgeschreven dienst hierop een minder gunstigen invloed heeft. Wat aangaat de samenwerking van de Rijksveldwacht met de gemeente politie, zoo komt het mij voor dat (hoewel ik hieromtrent niet bij ervaring kan spreken) deze evenmin door de bedoelde instelling kan verbeterd zijn, en op grond van het boven staande en omdat de hoofden der gemeente-politie dikwijls met de betrokken officieren van Justitie, doch zelden met de inspecteurs der Rijksveldwacht in aanraking komen.
Ten slotte meen ik nog te moeten opmerken dat ik bij mijne beschouwingen uitsluitend het platteland op het oog had.
Plaats:
Doornspijk
Afzender:
N.S. Rambonnet
Vestiging:
Elburg
Functie:
Burgemeester van Doornspijk
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS