sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 13a, ten laste van P. Westerink G. Hollander; 23 februari 1910
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek13a, ten laste van P. Westerink G. Hollander; 23 februari 1910
Nummer:
13a
Datum:
23 februari 1910
Onderwerp:
ten laste van P. Westerink G. Hollander
Inhoud:
Verder werd mij door hem medegedeeld, dat de betaling van het hooi aan P. Westerink op den 1 Maart 1910 zoude geschieden, en aan P. Westerink in opdracht te geven, om dat geld aan den landbouwer G. Hop af te dragen, hetwelk op gemelde datum is geschied.
A. Heetjans verklaarde verder, dat door hem de som van f 219.30 is uitbetaald. berekend naar f 25.50 per 500 KG. hooi plus f 32.50 vracht, voor welke ontvangst P. Westerink een kwitantie heeft geteekend, en door hem aan niemand vergunning was gegeven, om van het door hem gekochte en door P. Westerink geleverde hooi iets weg te nemen of weg te geven, welke schriftelijke verklaring hiernevens wordt overlegd.
Gehoord de verdachten
1e Piet Westerink, beroep voerman, wonende te Elburg en aldaar geboren 17 Maart 1868 die verklaart. Door de depôthouders J. Zijlstra en A. Heetjans wonende te Zwolle, is mij opgedragen het hooi door hun gekocht bij den landbouwer G. Hop te Doornspijk, aldaar te wegen in ontvangst te nemen en naar Zwolle te vervoeren.
Op den 23 Febr. jl. heb ik dat hooi aldaar gewogen en op drie wagens opgeladen tot een totaal gewicht van 8400 Halve Kg. De wagens met hooi zijn door mij met vergunning van den Burgemeester alhier op de van Kinsbergenstraat en Beekstraat geplaatst, daar ze wegens hun hoogte en omvang niet in huis konden worden geborgen. Ik beken op den 23 Febr. j.l. omstreeks 10 1/2 uur des avonds van een der wagens staande op de van Kinsbergenstraat een handwagen met hooi te hebben afgenomen en naar mijn woning heb vervoerd waartoe ik niet gerechtigd was. Ik beken ook, daar daar door mij aan de depôthouder A Heetjans het gewicht van 8600 te hebben opgegeven, zijnde de hoeveelheid hooi, welke door mij geleverde zoude zijn, en heb op den 1 Maart jl, voor dat door mij opgegeven gewicht de som van f 219.30 ontvangen plus f 32.50 voor vervoer kosten, voor welke ontvangst ik een kwitantie heb geteekend.
Hij verklaarde verder, dat hij den landbouwer G. Hop ten zijne huize het geld voor het door hem verstrekte hooi te hebben ter hand gesteld, berekend naar een gewicht van 8400 pond, zijnde een bedrag van f 214.20
dat hij de te veel gevorderde gelden zijnde f 5.10 ten eigen bate heeft aangewend, de overtuiging hebbende dat daar niemand iets van zoude merken.
2e Gerrit Hollander, beroep voerman, wonende te Elburg en aldaar geboren den 26 Oct 1860 die verklaart.
Op den 23 Febr. j.l. stonden op de van Kinsbergenstraat twee wagens en op den Beekstraat alhier een wagen, welke wagens allen beladen waren met hooi, en het mij bekend was, dat, dat hooi bestemd was voor een petroleum maatschappij te Zwolle welke wagens door mij P. Westerink en G. W v Triest den volgenden morgen naar Zwolle vervoerd zouden worden. Omstreeks 10 1/2 begaf ik mij naar de wagens en trof aldaar mijn zwager P. Westerink aan, die mij vroeg of ik ook een handkar vol hooi wilde hebben. Daar ik meende dat mijn zwager het hooi voor de petroleum maatschappij had gekocht antwoordde ik ja, en hebben toen te samen van de op de Beekstraat staande wagen vol hooi afgeplukt, en heb het vervolgens naar mijn woning vervoerd. Hij verklaarde verder van niemand anders dan van zijn zwager vergunning te hebben gekregen om dat hooi zich toe te eigenen.
Waarvan enz.
Plaats:
Elburg
Afzender:
D. Rodenburg
Vestiging:
Elburg
Functie:
Gemeentepolitie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS