sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 2, ten laste van D Stoffer; 22 januari 1910
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek2, ten laste van D Stoffer; 22 januari 1910
Nummer:
2
Datum:
22 januari 1910
Onderwerp:
ten laste van D Stoffer
Inhoud:
Den twee en twintigsten Januari, des jaars 1910, des avonds ten ongeveer 9 1/2, zou er baldadigheid hebben plaats gehad bij het hotel van den Heer J.L. Boks, staande aan den openbarenweg de Jufferstraat te Elburg: gepleegd tegen de dienstbode van den Heer Boks, daar haar tengevolge van het zoogenaamde inwrijven met sneeuw haar arm in diermate was bezeerd dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Daar het mij, Johannes de Jong, gemeente tevens Onbezoldigd Rijksveldwachter van en wonende te Elburg: voorkwam dat zulks in erge mate baldadigheid of anderszins kon zijn is door mij in deze een onderzoek ingesteld en gehoord: Gerritje van Putten, geboren te Ermelo, den 26 Augustus 1892 van beroep dienstbode wonende te Elburg, die verklaart: zaterdag den twee en twintigsten Januari 1910, had ik een boodschap gedaan, toen ik terug kwam stonden er eenige personen bij het hotel op den weg: daar op de Jufferstraat die ik passeerde met sneeuwballen werd gegooid door jongens, liep ik nogal hard om thuis te komen.
Een dier personen die op den weg de Jufferstraat stond, hield mij tegen, door mij achter in den rug vast te houden: hierop kwam ik te vallen en bezeerde ik mijn linkerarm vrij ernstig ik werd toen met sneeuw in mijn aangezicht gewreven toen ik tegen den grond lag.
Ik kan de persoon van Gerrit Zoet wonende te Elburg hiervan beschuldigen, hij heeft mij tegen den grond gegooid.
2 Gehoord: Gerrit Zoet, geboren te Elburg den 6 Maart 1892, van beroep kruideniersbediende bij zijnen vader, wonende aan de Jufferstraat 27 te Elburg die verklaart: op zaterdag den 22 Januari des avonds ten ongeveer 9 1/2 ure, stond ik op den openbarenweg de Jufferstraat bij het hotel van JL boks te Elburg, ik heb de dienstbode van Boks toen ook wel gezien, zij liep hard naar huis toe, en werd achtervolgd door Dirk Stoffer toen zij beide bij ons waren greep Stoffer haar in den nek vast en wreef haar het aangezicht met sneeuw zij waren toen beide gevallen. Bij mij stonden Hendrik Jan Leusink, Reinier ten Have en meer andere personen.
3 Gehoord: Hendrik Jan Leusink, geboren te Elburg den 18 Augustus 1888, van beroep vischventer wonende te Elburg die verklaart: den twee en twintigsten Januari 1910, des avonds ten ongeveer 9 1/2 ure, stond ik bij het hotel van den Heer JL Boks, ik zag dat Dirk Stoffer de dienstbode van Boks achtervolgde, onmiddelijk bij ons kreeg Stoffer haar achter vast en kwamen zij beide tegen den grond te vallen. ik heb niet gezien dat één ander persoon haar heeft aangeraakt.
4 Gehoord: Reinier ten Have, geboren te Elburg den 25 Augustus 1882, van beroep landbouwer wonende te Elburg, die verklaart jl zaterdag avond omstreeks 9 1/2 ure was ik bij het hotel van den Heer JL Boks te Elburg, ik heb gezien dat de dienstbode van Boks hard kwam aanloopen naar het hotel, Dirk Stoffer was achter haar, bij het hotel kwam zij te vallen, Dirk Stoffer even eens, of hij haar vasthield heb ik niet gezien, ook heb ik niet gezien dat een ander persoon haar heeft aangeraakt.
5 Gehoord: Dirk Stoffer, geboren te Elburg den 30 September 1894, van beroep timmerman inwonende zoon van de echtelieden Jan Willem Stoffer een Roelofje Peetsma (overleden) allen wonende te Elburg, die verklaart: ik heb zaterdagavond den 22 Januari 1910 omstreeks 9 1/2 ure bij het hotel van den Heer Boks alhier geweest, ik ben de dienstbode van Boks nageloopen om haar met sneeuw in te wrijven. ik heb haar niet tegen den grond geworpen zij is gevallen en doordat zij viel kwam ik boven over haar heen te vallen. ik heb haar wel met sneeuw in het aangezicht gewreven.
En is hiervan door mij dit procesverbaal opgemaakt, op den eed bij de aanvaarding, mijne bediening afgelegd gesloten en geteekend. Elburg den 26 januari 1910.
Plaats:
Elburg
Afzender:
J. de Jong
Vestiging:
Elburg
Functie:
Gemeentepolitie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS