sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 55, ten laste van A. Bijsterbosch; 20 juni 1909
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek55, ten laste van A. Bijsterbosch; 20 juni 1909
Nummer:
55
Datum:
20 juni 1909
Onderwerp:
ten laste van A. Bijsterbosch
Inhoud:
Op den 20 Juni 1909, werd mij D. Rodenburg medegedeeld, als zoude eene zekere Arend Bijsterbosch bij den alhier wonende caféhouder R. Kleijkamp, op last van R van Wijhe landbouwer te Oldebroek een halve flesch klare (jenever) hebben gehaald, welek lastgeving later onwaar bleek te zijn. Naar aanleiding van vorenstaande mededeeling, heb ik relatant voornoemd een onderzoek ingesteld en de volgende personen gehoord:
1e Gretha van Dorp, oud 25 jaar huisvrouw van R. Kleijkamp caféhouder wonende te Elburg die verklaart: Op donderdag den 17 Juni 1909 des voormiddags omstreeks 11 1/2 uur, kwam bij ons in de tapperij de mij goed bekende Arend Bijsterbosch die mij vroeg om een halve flesch klare (jenever), en overhandigde mij een ledige halve flesch. Toen ik de flesch met het door hem verlangde gevuld had gaf hij mij te kennen, dat hij het moest halen op last van Rijk van Wijhe, wonende in het Oostendorp gem. Oldebroek, die bij ons naar zijn mededeeling een paard op de stal had staan. Daar zulks wel waar kon zijn, geloofde ik zeker dat het geen bedrog was, daar er eenige paarden bij ons op de stal stonden, en heb hem toen de jenever mede gegeven zonder betaling. Eenige tijd nadat A. Bijsterbosch was vertrokken, vroeg ik aan mijn man of er ook nog een paard van Rijk van Wijhe bij ons op stal stond, doch deelde mij mede dat zulks niet het geval was. Daar ik begreep dat wij misschien door A. Bijsterbosch opgelicht zijn geworden, heb ik mijn man met het een en ander in kennis gesteld. Zij verklaarde verder dat het tijdstip toen A. Bijsterbosch zich in hun tapperij bevond en de halve flesch jenever vroep op naam van R v Wijhe er zich aldaar meerdere personen bevonden, doch kon met zekerheid niet zeggen wie of het zijn geweest. 2e Rijk van Wijhe, beroep landbouwer 52 jaar oud wonende aan de Zandweg gem. Oldebroek die verklaart: dat door hem nog van zijnentwege aan Arend Bijsterbosch last te hebben gegeven om op den 17 Juni j.l. bij den kastelein R. Kleikamp wonende te Elburg een halve flesch klare (jenever) voor zijn rekening en op zijn naam te halen. Hij verklaarde verder A Bijsterbosch zeer goed te kennen, doch dat het bijna een half jaar was geleden, dat hij dien persoon had gesproken. De verdachte Arend Bijsterbosch, beroep koopman wonende te Elburg en aldaar geboren 12 November 1887 is door mij relatant niet gehoord kunnen worden daar hij zaterdag den 19 Juni j.l. naar Holland is vertrokken ten einde daar werk te zoeken.
Waarvan enz.
Elburg 21 Juni 1909
Plaats:
Elburg
Afzender:
D. Rodenburg
Vestiging:
Elburg
Functie:
Gemeentepolitie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS