sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: -, Reactie over publieke wedstrijden; 12 november 1912
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek-, Reactie over publieke wedstrijden; 12 november 1912
Nummer:
-
Datum:
12 november 1912
Onderwerp:
Reactie over publieke wedstrijden
Geadresseerde:
Burgemeester van Doornspijk, Van Sytzama
Inhoud:
Amice!
Hierbij in dank terug het exemplaar van de gemeente hem hierbij ter inzage gezonden bij uwe missive van 9 october jongstleden. Met de redactie van dat blad ben ik het volkomen eens, dat een wedstrijd, waartoe ieder zich voetstoots, mits tegen betaling van zeker bedrag, toegang kan verschaffen, is en blijft een openbare vermakelijkheid, zij het dan ook, dat men dit bedrag wil betitelen met den naam "contributie" en den tot dien wedstrijd verkregen toegang wil noemen, buitengewoon lidmaatschap.
1e En als wij het nu daarover eens zijn, dan is er geen twijfel aan, of het is de burgemeester alleen, met uitsluiting van B. en W., die bevoegd is vergunning tot zoodanige wedstrijden te geven.
Voor eenigen anderen beperkten (door lees:) duur.
2e te trachten een reglement van de wedstrijd gevierde vereniging machtig te worden.
3e zich op de hoogte te stellen op welke wijze aan - wat men dan gelieft te noemen - buitengewone leden toegang tot den wedstrijd wordt verschaft. Waarmede ik bedoel: dat zij hebben te onderzoeken, of die toegang wordt verleend tegen simpele betaling van zeker bedrag en na afgifte van een gewoon bewijs van toegang dan wel of nog formaliteiten vervuld worden bijvoorbeeld uitschrijving in een soort ledenlijst, afgifte van een lidmaatschapskaart, verklaring van een of meer leden der vereeniging, dat zij den persoon, die wenscht toegelaten te worden, als lid willen zien opgenomen.
4e te onderzoeken tegen betaling van welk bedrag het zoogenaamde buitengewoon lidmaatschap wordt verkregen. 5e den bestuurderen der wedstrijd gevierde vereeniging te vragen een vertoon van een ledenlijst. Vermoedelijk zal dezen wel niet kunnen worden overgelegd, indien echter wel, zoo moeten politie-beambten eenige der daarop voorkomende namen van buitengewone leden opnemen en bij die personen navraag doen omtrent hun lidmaatschap dier vereeniging. Het zou toch kunnen zijn, dat een soort ledenlijst werd vertoond doch waarop namen van personen waren gebragt, die inderdaad geen buitengewoon lid zijn. Om het sub. 3e en 4e genoemde mogelijk te maken ware wellicht gebruik te maken van een paar stroomannen, die dan later als getuigen zouden kunnen worden gedagvaard.
Het spreekt natuurlijk van zelf, dat al het hierboven staande alleen in acht genomen hoeft te worden voor geval van de zijde der verdachten mogt worden beweerd, dat de wedstrijd niet voor het publiek toegankelijk is. Erkennen zij dezen echter als voor het publiek toegankelijk, dan is die erkentenis reeds voldoende, mocht ik dan meer bewijsmateriaal verlangen, dan vraag ik u dit wel. Ik hoop u met deze vingerwijzingen voldoende gestrekt te hebben om ten strijde te trekken.
Goed succes
met vriendelijke groet steeds gaarne t.t. Van Teijlingen
Plaats:
Doornspijk
Afzender:
Van Teijlingen
Vestiging:
Elburg
Functie:
Ambtenaar O.M. te Zwolle
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS