sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: 7, H.J. Schenk; 6 februari 1913
xBrievenboeken
Zoeken in Brievenboeken
Brievenboeken
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Brievenboek7, H.J. Schenk; 6 februari 1913
Nummer:
7
Datum:
6 februari 1913
Onderwerp:
H.J. Schenk
Geadresseerde:
commissaris der Koningin Arnhem
Inhoud:
In de vergadering van den Raad dezer gemeente van 23 januari j.l. werd door het raadslid E. Draaier eene interpellatie gehouden naar aanleiding van het gedrag van den gemeenteveldwachter H.J. Schenk. De inhoud daarvan, welke vooraf schriftelijk aan de voorzitter werd medegedeeld, kwam voornamelijk hierop neer, dat door dezen veldwachter giften of geschenken zouden zijn aangenomen in verband met door hem op te maken processen verbaal. Hiernaar is door mij een onderzoek ingesteld en zijn de betrokken personen, ambts eedig gehoord, behalve W. Labots en diens echtgenoote Jannetje Nagelhout, die elders woonachtig zijn. De processen verbaal, zoomede de verdediging van den veldwachter, gelieve UEG hierbij aan te treffen. Tot toelichting dezer aangelegenheid kan ik het volgende mededeelen. De oorsprong is zeer waarschijnlijk gelegen in eene oude persoonlijke vete die bestaat tusschen Draaier en Schenk. De betrokken personen zijn nagenoeg alle van weinig gunstig type of van geringe verstandelijke ontwikkeling zoodat op hunne uitlatingen niet met zekerheid kan worden gerekend en een en ander is zeer zoolang geleden, dat ook dit feit ongunstig werkt op de onderkenning der waarheid. Daar tegenover staat, dat de persoonlijkheid van den veldwachter Schenk van dien aard is dat het niet bepaald onmogelijk geacht moet worden, dat hij te eenigen tijd wel kleinere giften zoude aannemen, wanneer hiertoe ongezocht aanleiding was. Over zijner dienst, ben ik uitstekend tevreden. Altijd correct, vlug, welgezien, ijverig en bevattelijk, doet hij overigens geheel zijn plicht. Ten einde verdere moeilijkheden te voorkomen en niet het minst om den veldwachter in het goede spoor te houden, heb ik de eer de desbetreffende stukken u UEG ter kennisneming toe te zenden. Beleefd verzoek ik u, hoewel de juiste waarheid niet uit het verhoor van de verdediging valt af te leiden, mij wel te willen mededeelen of ook uwerzijds wordt geoordeeld dat Schenk voor eene berisping of minstens voor eene waarschuwing in aanmerking komt en zoo ja, of deze hem als dan door UEG, dan wel door mij zal worden toegediend.
Plaats:
Doornspijk
Afzender:
Van Sytzama
Vestiging:
Elburg
Functie:
burgemeester van Doornspijk
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS