sm-kaart.jpg
Uw zoekacties: Notariele akten
xNotariele akten
Zoeken in Notariele akten
Notariele akten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

25.770 akten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Notariële akte227 Schultbekentenis
Datering:
06-03-1768
Beschrijving:
Schuldverklaring door echtpaar Willem Hendriksen Olthuys, en Berendien Janss inzake:
Een koe aan Juffrouw R.M. ten Beest, waard ƒ 42;
15 gulden en 10 stuivers achterstallig pacht 1756-1766 van een hoekje land in de Nunspeter Enck aan P.F. van Erekelens;
ƒ 42 als achterstallige jaarpacht 1766 kamp hooiland aan Beert Evertsen;
ƒ 22 en 10 stuyvers als achterstallige pacht van hooiland aan Cornelis Harmsen Feit;
ƒ 24 aan proceskosten.
Ingeval de comparante op voorstemde tijt haere verschulde penningen niet koomen te voldoen alsdan de crediteuren voornoemd sal vrijstaen om met alleen de gerede maar ook de voorstaande ongerede goederen sonder eenige forma van proces te moogen verkopen ten welke zijnde de scholtus meergemeld speciaal kragt deses word versogt en geauthoriseert om alle die goederen te mogen veylen en verkopen.
Vermogens vertoonde quitantien dese geroyeert den 31ste januari 1770.
Soort_akte:
Schultbekentenis
Aard:
Pacht.
Nummer:
227
Object:
speciael onderpand stellende haer lieder huys en hoff met haer regt en geregtigheid aan den dorpe van Nunspeet. Staende en gelegen nevesn een en een halff schepel lands aen de Zoom aan den Elspeterweg
Notaris:
ORA Veluwe
Scholtis:
H.J Ardesch,
Gerichtslieden:
W. de Meester,
P. Ardesch,
Plaats:
Nunspeet
Schuldenaar:
Willem Hendriksen Olthuijs,
Berendjen Janss,
Schuldeiser:
R.M. ten Beest,
P.F. van Erkelens,
Beerd Evertsen,
Cornelis Harmsen Feit,
Getuige:
J. Lutz,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte227 Schultbekentenis
Datering:
06-03-1768
Beschrijving:
Schuldverklaring door echtpaar Willem Hendriksen Olthuys, en Berendien Janss inzake:
Een koe aan Juffrouw R.M. ten Beest, waard ƒ 42;
15 gulden en 10 stuivers achterstallig pacht 1756-1766 van een hoekje land in de Nunspeter Enck aan P.F. van Erekelens;
ƒ 42 als achterstallige jaarpacht 1766 kamp hooiland aan Beert Evertsen;
ƒ 22 en 10 stuyvers als achterstallige pacht van hooiland aan Cornelis Harmsen Feit;
ƒ 24 aan proceskosten.
Ingeval de comparante op voorstemde tijt haere verschulde penningen niet koomen te voldoen alsdan de crediteuren voornoemd sal vrijstaen om met alleen de gerede maar ook de voorstaande ongerede goederen sonder eenige forma van proces te moogen verkopen ten welke zijnde de scholtus meergemeld speciaal kragt deses word versogt en geauthoriseert om alle die goederen te mogen veylen en verkopen.
Vermogens vertoonde quitantien dese geroyeert den 31ste januari 1770.
Nummer:
227
Soort_akte:
Schultbekentenis
Aard:
Pacht.
Object:
speciael onderpand stellende haer lieder huys en hoff met haer regt en geregtigheid aan den dorpe van Nunspeet. Staende en gelegen nevesn een en een halff schepel lands aen de Zoom aan den Elspeterweg
Notaris:
ORA Veluwe
Scholtis:
H.J Ardesch
Gerichtslieden:
W. de Meester
P. Ardesch
Plaats:
Nunspeet
Schuldenaar:
Willem Hendriksen Olthuijs
Berendjen Janss
Schuldeiser:
R.M. ten Beest
P.F. van Erkelens
Beerd Evertsen
Cornelis Harmsen Feit
Getuige:
J. Lutz
Toegangsnummer:
867
Inventarisnummer:
6001
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte229v erfmagescheid
Datering:
20-05-1768 geregistreerd 25-05-1768
Beschrijving:
Nalatenschap van de ouders Reindert Janssen en zijn vrouw Cnelisjen Gerrits.De gereede goederen zijn verkocht . De te goed zijnde penningen dien aangaande zijn onderling tot een yders genoegen verdeelt en ontvangen.
Nummer:
229
Soort_akte:
erfmagescheid
Prijs:
de somma van een hondert gulden vrijgeld
Opmerkingen:
de somma van een hondert gulden vrijgeld .-Gerrit Reinders met mijtheere f 100,--,-- Aan de pastor van Rijkje Reinders f 100,--,-- verminderd met f10,--,-- Rest nog f 90,--,--en aan Engelbert de Munnick momber Marrietje Reinders f 100,--,--
erfgenamen:
Jan Reijnders,
Gerrit Reijnders,
Rijkje Reijnders,
Marietje Reijnders,
Engelbert de Munnick,
Object:
Het huis en erve door de overledene bewoont tot Nunspeet staande, zal worden overgegeven aan Jan Reinders en zijn erven waartegen Jan Reinders op zich neemt aan yder de condividenten te zullen mijt g
Notaris:
ORA Veluwe
Overledene:
Reindert Jannssen,
Cnelisjen Gerrits,
Plaats:
Nunspeet
Genoemd:
P. Dorfling,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
 
 
thumbnail
Notariële akte232v transport/verkoop
Datering:
23-02-1769
Beschrijving:
Verkopers verklaerden te hebben verkogt en alnu kragt ende mits desen te cederen, te transporteren en in vollen eygendom over te geven…en vierde part in 6 greesen hooyland in het gemeen met Aart Schuyteman en des copers kinderen onder Dornspijk gelegen. Alsmede een half mudde lands waarvan de wederhelft copers kinderen ophoort – ’t Uithoekje genaamt – onder Nunspeet gelegen. Ende sulx voornoemd land onder Dornspijk voor 100 gulden en ’t land in Nunspeet voor 75 gulden waervan den eersten met den laetsten perceel betaeld is…… Zijnde dit gecedeerde vrij allodiaal goed met gene dan met ordinaire lasten besivert en coper bekend. [bijschrift in kantlijn] den 50ste penning van ’t land in de Ermelo betaelt met quitantie op den 21 february 1765 [was getekent] P.J.Ammon
Nummer:
232
Soort_akte:
transport/verkoop
Prijs:
100 gulden en 75 gulden. 50ste penning van ’t land in de Ermelo betaelt op 21 februari 1765
Object:
een half mudde lands – ’t Uithoekje genaamt – .
Notaris:
ORA Veluwe
Plaats:
onder Nunspeet
Verkoper:
Roelof Voet,
Hendrikjen Blankvoort,
Koper:
Jan Weyenberg,
Getuige:
P.J Ammon,
Ardt Schurman,
Vestiging:
Nunspeet
 
 
 
Pagina: 1
U heeft verfijnd op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS