sm-kaart.jpg

Bij de afbeelding is het een plicht om de bron te vermelden, bijvoorbeeld:

  1. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
  2. Vestiging: ********** (b.v. Nunspeet)
  3. Fotocollectie: ********* (b.v. Collectie Nuwenspete)
  4. Fotonummer: ********** (b.v. 0001234)
  5. Fotograaf: ********** (Wanneer bekend)

Het artikel of de uitgave waar u de foto of document in hebt opgenomen kunt u zenden aan:

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe
Postbus 70
8080 AB  Elburg

Voor toestemming om gebruik te maken van beeldmateriaal of voor meer informatie kunt u contact opnemen met de streekarchivaris: dhr. H.J. de Roo. Gebruiksrecht
Voor het commercieel gebruik van beeldmateriaal uit de archieven en collecties van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe voor een publicatie, tentoonstelling, cd, dvd, video of website kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd.
Het gebruik van beeldmateriaal moet schriftelijk worden gemeld bij de streekarchivaris.


Reageren op foto's
Wanneer u in de database foto's of andere afbeeldingen aantreft waarvan u denkt auteursrechten of andere rechten te kunnen claimen of wanneer u bezwaar hebt tegen publicatie hiervan in deze vorm vragen wij u contact op te nemen met de streekarchivaris.

Heeft u wijzigingen of aanvullingen bij de foto's dan ontvangen wij graag uw reactie via dit contactformulier.