Kan ik gratis bij jullie terecht?

Ja, onze studiezalen zijn vrij toegankelijk. Ook het zelf doen van onderzoek is gratis. Voor het laten maken van kopieën en scans, of het laten doen van onderzoek hanteren we vaste tarieven.

 
Zijn alle archieven die jullie beheren openbaar?

In de basis zijn alle overgebrachte overheidsarchieven openbaar; dit is wettelijk vastgelegd in de Archiefwet. Toch kunnen er openbaarheidsbeperkingen worden gesteld. Bij archieven die jonger zijn dan 110 jaar houden we ook rekening met de aanwezigheid van persoonsgegevens en de privacy van levende personen. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen bepaalde documenten niet ter inzage worden gelegd.