Vanwege de verscherpte corona-maatregelen die de Rijksoverheid heeft afgekondigd om het stijgende aantal coronabesmettingen in Nederland in te dammen, zijn vanaf 15 december de studiezalen van het Streekarchivariaat tot nader order gesloten.

We begrijpen dat dit erg vervelend is voor iedereen die graag onderzoek doet naar zijn eigen verleden of dat van de regio, of ons als vrijwilliger helpt in het verder toegankelijk maken van onze collecties. We hopen u echter ook in de aankomende periode via digitale weg behulpzaam te zijn met al uw vragen. U kunt natuurlijk altijd onze website raadplegen, of uw vraag of verzoek via ons contactformulier aan ons richten.

Heeft u een verzoek tot raadpleging van originele archiefstukken in één van onze studiezalen gedaan? Dan proberen we zo snel mogelijk te reageren. Verzoeken voor een studiezaalbezoek die niet aan onze voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld omdat we de urgentie van uw verzoek niet kunnen vaststellen, kunnen worden afgewezen. Zonder e-mailbevestiging van onze kant krijgt u geen toegang tot onze studiezaal.

Is uw verzoek tot fysieke raadpleging in de studiezaal afgewezen? Dan proberen we samen met u een oplossing te vinden om uw informatieverzoek alsnog te beantwoorden, bijvoorbeeld via scanning on demand. Hiervoor geldt een maximum van 5 pagina's per verzoek gezien de beperkte capaciteit.