sm-kaart.jpg

Door de archieven onder de juiste condities te bewaren wordt de levensduur verlengd.  Daarom worden onze archieven in goed geconditioneerde ruimten bewaard. In deze depots heerst een constante temperatuur van 18°C en een relatieve vochtigheid (RV) van 50%. Deze klimatologische omstandigheden zijn gunstig voor het behoud van de meeste archiefstukken. 

Onderdeel van conservering is dat er op gezette tijden steekproeven genomen worden over de condities van het archiefmateriaal.  

Om te voorkomen dat al geconserveerd archiefmateriaal besmet wordt, plaatsen we alle nieuwe archieven en collecties eerst in quarantaine. Daarbij worden enkele testen uitgevoerd om te bepalen of een archief vrij is van schimmels en ongedierte.  Is dat niet zo dan moet het materiaal met bestraling behandeld worden. Daarna wordt het archiefmateriaal voorzichtig schoongemaakt en zorgvuldig verpakt in zuurvrije materialen voordat het een depot in gaat. Schade aan de documenten, wordt waar nodig en waar mogelijk gerestaureerd. Daartoe schakelen we een professioneel restauratieatelier in.

 

Reproductie/digitalisering

Eén van de belangrijkste methoden om schade te voorkomen, de veiligheid te verhogen en ook nog eens het raadplegen te vereenvoudigen is het reproduceren van archieven. Tegenwoordig gebeurt dat digitaal. Gedigitaliseerde documenten kunnen in de depots blijven, terwijl u thuis op uw beeldscherm kan inzoomen op iedere letter van een tekst en aantekeningen maakt op een printje van de scan.

Grootschalige reproductie van documenten wordt uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven.