De medewerkers van het Streekarchivariaat wensen u een voorspoedig, gezond en een productief 2019 toe!

 

Het jaar 2018 was een bewogen jaar voor ons: er zijn grote stappen gezet in de voorbereiding van het digitaal duurzaam maken van de gemeentelijke informatiehuishouding, in Harderwijk werd onze nieuwe studiezaal officieel geopend en ook in Oldebroek hebben we een prachtige nieuwe studiezaal gekregen. Bovendien hebben we, met hulp van tientallen vrijwilligers, gewerkt aan het verder toegankelijk maken van onze collecties. Ook hebben we een aantal nieuwe archieven weten te verwerven, waarmee we het verhaal van de Noordwest-Veluwe nog beter kunnen vertellen.

De bezoekersaantallen zijn in 2018 beduidend hoger uitgevallen dan het jaar daarvoor: in totaal werden bij 2400 bezoeken aan één van onze vijf studiezalen afgelegd.

Ook in 2019 staan een heel aantal projecten op ons te wachten. Onze nieuwe website, die met het hervatten van de dienstverlening in januari 2019 is gelanceerd, zal verder worden uitgebreid, waarbij u nog meer informatie vanuit onze archieven via internet kunt benaderen. 2019 wordt ook het jaar waarin ons e-Depot daadwerkelijk zal gaan draaien: daarmee wordt ook het beheren van digitale documenten en het duurzaam toegankelijk houden van de toenemende stroom aan digitale informatie beter geborgd.