Monique Veleke is deze week de maakster van de Foto van de Week.

Op de foto zien we een monument dat is geplaatst bij het ziekenhuis Sint Jansdal. Mevrouw Veleke licht de foto toe: "Op dinsdag 6 oktober 2020 werd in Nederland de nationale bezinningsdag inzake Corona gehouden. In dit kader heeft Gerrit van Emous in opdracht van het ziekenhuis Sint Jansdal ter plaatse bij de hoofdingang van het ziekenhuis een monument gemaakt. Dit monument blijft tot het einde van het jaar aldaar staan en zal begin volgend jaar een blijvende plek krijgen bij het ziekenhuis."
 
Met deze foto wint mevrouw Veleke een waardebon ter waarde van €25,-.