Op 5 maart 2020 werd door de raad van Oldebroek het officiële besluit genomen om de vlag, die men al heel lang hanteerde, in te stellen als gemeentevlag.

De geschiedenis van deze vlag begon in het jaar 1938, toen er een defilé werd gehouden in Amsterdam ter ere van het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina. Het idee was dat afgevaardigden van alle Nederlandse gemeenten in een parade langs de vorstin trokken en dat elke delegatie een vlagdrager voorop liet gaan. 

Het merendeel van de Nederlandse gemeenten voerde nog geen eigen vlag, zo ook Oldebroek. Het was dus nodig een nieuwe vlag te ontwerpen, speciaal voor het defilé. Als inspiratiebron keken de gemeenten naar hun eigen provincie, zo kreeg Oldebroek, samen met de andere Gelderse gemeenten een gele en een blauwe baan, ook gebruikt in de Gelderse vlag. In de linkerhoek gebruikte men het wapen van Oldebroek, de drie elzenbladeren, op een witte achtergrond.

De defileervlag werd gezien als een gelegenheidsvlag en was geen officiële gemeentevlag. Bij vele gemeenten is de vlag dus ook in de vergetelheid geraakt, men koos bijvoorbeeld later een officiële vlag. Er zijn echter een aantal defileervlaggen die ingevoerd werden als gemeentevlag, in 2019 was dit bij vier Nederlandse gemeenten het geval.

In Oldebroek werd de defileervlag, tot dit jaar, nooit erkend als gemeentevlag. In de jaren ’70 werd er wederom een jubileum gehouden, dit maal voor koningin Juliana. De gemeente Oldebroek kreeg een brief binnen die benoemde dat men een ‘vlaggenjaar’ wilde houden, maar dat Oldebroek nog steeds geen erkende gemeentevlag had. Men verwees in de brief zelfs naar de defileervlag van 1938. De reactie vanuit Oldebroek was dat er wel degelijk een vlag was die de gemeente hanteerde, er was zelfs een tekening naar de Hoge Raad van Adel gestuurd. Het probleem was dat de defileervlag nooit door een formeel raadsbesluit ingevoerd was als officiële vlag van de gemeente Oldebroek. Hier is nu verandering in gekomen, alle Oldebroekers kunnen de vlag in de mast hijsen en zeggen dat ook gemeente Oldebroek, na meer dan tachtig jaar, een vlag heeft die door de gemeenteraad is erkend als gemeentevlag van Oldebroek!

                                                                       

Bron: Gemeentebestuur Oldebroek 1940-1987, inventarisnummer 4.