Affiche nr. 17: Affiche betreffende een oproep om met de Nationaal Socialistische Beweging te strijden voor een nieuw Europa tegen de Engelsen, juli 1944

De NSB deed er in haar propaganda van alles aan om de Nederlandse bevolking voor zich te winnen. Dit affiche is daar een treffend voorbeeld. Het zet de Engelsen in een kwaad daglicht door hen op grond van historische conflicten te beschuldigen van agressie, diefstal en het vermoorden van burgers.

Als voorbeelden worden onder meer genoemd de vier Nederlands-Engelse oorlogen die tussen 1650 en 1700 gevoerd werden, en de bombardementen en beschietingen op Nederlands grondgebied in 1942-1944. Die misdaden vragen om 'vergelding'.

Het affiche werd uitgegeven door het Departement van Volksvoorlichting en Kunsten, een van de twee nationaalsocialistische departementen tijdens de bezetting.