Affiche nr. 19: affiche van de geallieerden met een oproep aan Duitse soldaten tot overgave, 1945.

Soms maakten de verschillende partijen gebruik van de taal van hun tegenstanders. Doelstelling hierbij was enkel het ontmoedigen van de ander met propaganda. Dit affiche is hier een mooi voorbeeld van. De Duitse soldaat kreeg fonetisch voorgekauwd wat hij moest zeggen wanneer hij zich wilde overgeven aan de geallieerden: ‘I surrender’, of wel: ‘EI sörrender’.