Affiche nr. 18: affiche van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten om dienst te nemen als bemanningslid op een bommenwerper, 1945.

Dit is een affiche van de Nederlandse Luchtstrijdkrachten waarin mannen tussen de 18 en 27 jaar gevraagd wordt om dienst te nemen als oorlogsvrijwilliger (O.V.L.). Op 5 mei 1945 capituleerde Duitsland en was Nederland vrij. Nederlands-Indië was echter nog bezet door de Japanners. Direct na de bevrijding begon de Nederlandse regering met voorbereidingen om haar kolonie te bevrijden van de Japanse bezetter, om zo zelf weer het bestuur in handen te krijgen. Met affiches werden oorlogsvrijwilligers geworven.

We vermoeden dat dit affiche ook zo’n wervingsaffiche is. Bijzonder is, dat het affiche van Engelse makelij is en veel gebruikt werd tijdens de Tweede Wereldoorlog om Britse mannen te werven voor de RAF. Het lijkt erop dat de Engelse teksten verwijderd zijn van de poster en vervangen zijn door Nederlandse teksten om zo Nederlandse vrijwilligers te werven.

Er hebben daadwerkelijk Nederlandse oorlogsvrijwilligers deelgenomen aan de Militaire Luchtvaart van het Koninklijk Nederlansch-Indisch Leger (KNIL). De volgende squadrons werden onder andere bemand door oorlogsvrijwilligers:

  • 6 Squadron Artillerie Verkennings Afdeling (ARVA)
  • 17 Squadron Verkenning en Artillerie Waarneming (VARWA)
  • 322 Squadron

In totaal zouden er meer dan 25.000 Nederlandse mannen vrijwillig naar Indië gaan, waarvan het overgrote deel terecht kwam bij de mariniersbrigade en de landmacht. Later zouden de oorlogsvrijwilligers gevolgd worden door veel grotere aantallen Nederlandse dienstplichtigen.