Affiche 15, ‘Het front voor het vaderland. Het vaderland voor het front. Landelijke Frontzorg 17-27 mei’, mei 1944.

Een aantal NSB’ers had zich vrijwillig aangemeld om aan het Oostfront te vechten aan Duitse zijde. Om hen te ondersteunen werd de Landelijke Frontzorg ingesteld. Deze organisatie organiseerde in mei 1944 een grootschalige collecte. De opbrengsten van de collecte werden onder andere gebruikt om een dagje dierentuin te organiseren voor de gezinnen van deze mannen.

De meeste Nederlanders beschouwden deze Oostfrontvrijwilligers als landverraders en hun gezinnen kwamen vaak in een sociaal isolement terecht. In hoeverre was de Frontzorgcollecte een succes? Het valt immers te verwachten dat niet veel Nederlanders enthousiast een gift hebben gedaan.

Volgens De Zwarte Soldaat, lijfblad van de Weerafdeling van de NSB, was het wel degelijk een groot succes. De opbrengst was zo’n 150.000 gulden en zou waarschijnlijk nog stijgen, aldus de lyrische en uiterst gekleurde berichtgeving.

Tip: de krant "De zwarte soldaat' is online in te zien.