Op 2 december zond Omroep Gelderland de aflevering "De Ridders van Gelre vertellen het Verhaal van... Harderwijk" uit. In deze serie afleveringen nemen Ridders van Gelre René Arendsen en Bas Steman hun kijkers mee in de lokale verhalen die samen de geschiedenis van Gelderland vormen.

Jaar- en weekmarkten

In de aflevering over Harderwijk was natuurlijk ook tijd ingeruimd om het stadsrechtprivilege van Harderwijk te laten zien. Onze adjunct-streekarchivaris Rudolf Bosch vertelde ridder René over de achtergronden en het belang van het stadsrecht. "Graaf Otto II verleende Harderwijk in 1231 stadsrechten om zijn machtsgebied af te bakenen en gaf Harderwijk belangrijke voorrechten. Er kwam een stadsbestuur die eigen regels en wetten mocht opstellen, de stad bestuurde en recht sprak. Bovendien verleende graaf Otto de stad belangrijke economische voorrechten, zoals het recht om jaar- en weekmarkten te houden."

Handelscontacten in Zweden

De economische opbloei van Harderwijk in de dertiende en veertiende eeuw was ook verbonden aan de handelscontacten met het Oostzeegebied en de Noord-Duitse Hanzesteden. Harderwijk kreeg in 1316 handelsprivileges op de jaarmarkten en een eigen handelsnederzetting op het schiereiland Schonen, een belangrijk knooppunt in de vishandel. De identiteit van de stad als zelfbewuste handelsstad komt daarnaast tot uiting in het stadszegel van de stad, met daarop de Hanzekogge.

Benieuwd naar de aflevering? Kijk hem hieronder in zijn geheel terug!