Op donderdag 26 september was een tv-ploeg van de Ridders van Gelre, het televisieprogramma over de Gelderse geschiedenis op Omroep Gelderland, te gast in onze vestiging Harderwijk. Ridders Bas Steman en René Arendsen waren in Harderwijk voor de opnames voor hun nieuwe serie 'Het verhaal van...', waarin telkens een aspect van de lokale geschiedenis van een plaats in Gelderland wordt belicht. Deze serie is onderdeel van het grote project 'Verhaal van Gelderland', geleid door prof. Dolly Verhoeven van de Radboud Universiteit in Nijmegen en Erfgoed Gelderland, die moet resulteren in een nieuwe provinciale geschiedenis van Gelderland.
 
Onze adjunct-streekarchivaris Rudolf Bosch gaf tekst en uitleg over ons oudste stuk, het stadsrechtprivilege van Harderwijk uit 1231. Ook vertelde hij aan de hand van een aantal oorkonden over de middeleeuwse (Hanze)handel van Harderwijk. Met één van die oorkonden schonk bijvoorbeeld de Deense koning in 1316 handelsvoorrechten en een handelsnederzetting, een zogenaamde vitte, aan Harderwijk op het schiereiland Schonen. Op Schonen, dat tegenwoordig bij Zweden hoort, vonden in de plaatsen Skanor en Falsterbo de grootste jaarmarkten in het Oostzeegebied plaats. Tot diep in de veertiende eeuw waren de wateren rondom Schonen namelijk de belangrijkste visgronden voor haring, een belangrijk onderdeel van het dieet van de middeleeuwer. Vishandel was van oudsher al een  economische factor van formaat voor Harderwijk.
 
De uitzending van deze aflevering staat gepland voor begin december. Op 28 november zal er een 'preview' voor Harderwijkers plaatsvinden in het Stadsmuseum, met een lezing door Rudolf over Harderwijk in de middeleeuwen en over het project 'Verhaal van Gelderland."