Onderdak in Nunspeet

Van harte welkom bij het lespakket "Onderdak in Nunspeet"

Dit lespakket is bedoeld voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Het lespakket is in 2008 ontwikkeld. Na feedback vanuit het onderwijs en evaluatie door het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is er in 2014 deze nieuwe versie gemaakt.

Waar gaat het over?
Het gaat over Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog en vluchtelingen in de 21e eeuw. De volgende thema’s komen aan bod:
1. de opvang van vluchtelingen in Nederland 100 jaar geleden en nu, in je eigen
    tijd
2. het dagelijks leven van Belgische vluchtelingen in vluchtoord Nunspeet
    1914-1918 en het dagelijks leven van vluchtelingen in asielzoekerscentra
    tegenwoordig
3. het herdenken en voortleven van de Eerste Wereldoorlog en vluchtoord
    Nunspeet in deze tijd

Inhoud lespakket
Het project bestaat uit 3 lessen:

Les 1:  Vluchten naar Nederland
Les 2:  Onderdak in Nunspeet
Les 3:  Vluchtoord Nunspeet 100 jaar
Extra:  
Vluchteling 2015 Hier ben ik veilig'' van VluchtelingenWerk
             Nederland
             DVD Poppy Day Nunspeet jaarlijkse herdenking in november.

 

Verkrijgbaar
Het lesmateriaal "Onderdak in Nunspeet" is op dvd’s te verkrijgen bij het Streekarchivariaat voor slechts € 5,00.  U kunt hiervoor een mail sturen naar info@streekarchivariaat.nl of bellen op werkdagen van 9.00-12.30 uur naar (+31)0341-259258. 

Colofon
Dit project, "Onderdak in Nunspeet", is ontwikkeld door het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Judith Lechanteur namens Wereldhuis Projecten, de Heemkundige Vereniging Nuwenspete, gerealiseerd met cofinanciering van EDU-ART en Stichting Gelders Erfgoed en mede mogelijk gemaakt door Vluchtelingenwerk Nederland.

© Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en Wereldhuis Projecten

Het lesmateriaal is vrij toegankelijk op deze website en mag ook geprint worden voor eigen gebruik maar niet worden verveelvoudigd of aangepast zonder toestemming van de rechthebbende.

 

 Lesmateriaal: "Onderdak in Nunspeet"