Belgen buiten de kampen

In bewerking

Gustave Vanzurpele

Gustave Vanzurpele werd bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in augustus 1914 opgeroepen om dienst te doen in het Belgische leger. Het 6de linieregiment was gekazerneerd in de forten van Antwerpen. Bij de val van Antwerpen werden de militairen die geen uitrusting hadden naar Nederland gestuurd. De anderen trokken zich terug tot achter de IJzer.

Gustave werd samen met 35.000 Belgische militairen geïnterneerd in kazernes in Nederland. Zo kwam hij terecht in de Legerplaats Oldebroek.
Op de uitgestrekte heidegebieden in de buurt van de legergebouwen werden eerst tenten en later barakken opgetrokken om de Belgische soldaten op te vangen.

Van het kamp zelf is niet veel bewaard gebleven. De legergebouwen van toen zijn nu ingericht als atilleriemuseum.
Alleen een barak is overgebleven uit die tijd.

In de buurt van de legerplaats op ‘t Harde was er een station met een stations koffiehuis. Daar kwamen zowel bewoners van Oldebroek als militairen samen. Het koffiehuis noemde men zelfs “Taverne Belgen”. Op één van de oude foto’s uit de blikkendoos staat Gustave met een fiets aan de hand geposeerd voor het stations huis. Het stations koffiehuis is nu een Chinees wok restaurant.

Een briefkaart in december 1916 verstuurd door grootmoeder Evalina Vandersijpen en geadresseerd aan Gustave in het interneringskamp van Oldebroek, kreeg met een rode pen een nieuw adres: bij B. Aelbrecht, Oldebroek Dorp.

Eind 1916 was de legerplaats als inteneringskamp ontruimd. Ondertussen was Gustave, samen met Nand Van Thienen uit Kortenaken, tewerkgesteld bij tuinman en koetsier Berend Alberts (niet Aelbrecht) en Hendrikje Bosch. Zij woonden wat nu zuiderzeestraatweg nr. 174 is. Berend was geboren in 1860; zijn vrouw in 1867. Zij trouwden in 1888. Zij hadden geen kinderen en stierven vrij jong: Hendrikje in 1926 en Berend een jaar later.