Archivarissen

Streekarchivaris Peter van Beek: 1993-2002

EC 27-9-1996

'Wanneer veranderde Thornspiic in Doornspijk?'

Scholieren bezoeken stadsarchief

DOORNSPIJK- De groepen 7 en 8 van de Hervormde Basisschool in Doornspijk hebben deze week een bezoek gebracht aan het stadsarchief van de gemeente Elburg in het gemeentekantoor. De leerlingen deden dat in het kader van het 1200-jarig bestaan van Thornspiic, ofwel Doornspijk. Streekarchivaris Peter van Beek verraste de schooljeugd eerst met een leerzame rondgang door het gemeentehuis. Daarna toetste hij de scholieren via opdrachten op hun kennis over de plaatselijke geschiedenis.


 

Streekarchivaris Hanneke van Aalst-Houbraken: 2002-2009

 

Levensloop van oma komt op internet van een onzer verslaggevers

23 MEI 2003 - VELUWE - Met een druk op de knop het verleden onderzoeken van overgrootmoeder. Dat is de kern van het megaproject waaraan het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe werkt om liefhebbers van stamboomonderzoek van dienst te zijn. Vorige week voegde het archief de namen van 75.000 Veluwenaren aan de vernieuwde site toe. ‘Die 75.000 extra namen vormen nog maar een fractie van wat er aan informatie over voorouders via het internet te raadplegen kan zijn‘, zegt de nieuwe streekarchivaris Hanneke van Aalst-Houbraken, die in december is begonnen.


Het is de ambitie van het archivariaat om de in kasten opgeslagen bronnen, bestaande uit bevolkingsregisters, notariële akten, gegevens van de burgerlijke stand en kerkelijke lidmatenregisters van overleden Veluwenaren op de site www.streekarchivariaat.nl te plaatsen. ‘Zodat onderzoekers thuis achter de computer met behulp van een zoekprogramma informatie uit verschillende bronnen overzichtelijk gepresenteerd krijgen.
Dat de moderne techniek het aantal bezoeken aan de zes gemeentelijke archieven (Elburg, Ermelo, Nunspeet, Oldebroek, Putten en sinds kort Harderwijk) vermoedelijk terug brengt, deert haar niet. ‘Ook mensen die online informatie zoeken, zijn bezoekers.

 


Streekarchivaris Hajo de Roo: 2009-heden