De kroniek van Aleid Kanis

Leerlingen doen onderzoek in het familiearchief van de familie Kanis.

Aleida Kornelia Dorothea (Aleid) Kanis (1927-2013) verzamelde gegevens over haar gezin en haar familie, broer en zussen, ouders, ooms en tantes, neven en nichten, grootouders en overgrootouders. In dit archief zijn verhalen, originele foto’s, tekeningen en akten te vinden over het leven van de familie Kanis.

Er zijn 5 activiteiten voor de leerlingen:

Activiteit 1: Waar heeft mevrouw Kanis gewoond?
Lesblad: Waar?
Bronnenmateriaal: Waar?
Waar heeft Aleid Kanis gewoond?
Mevrouw Kanis is vaak verhuisd.
De leerlingen onderzoeken waar mevrouw Kanis heeft gewoond.

Activiteit 2: Wie?
Lesblad: Wie
Bronnenmateriaal: Wie, 6 aparte bronnen
Wie is Aleid Kanis?
Hoofdpersoon is mevrouw Aleida Kornelia Dorothea (Aleid) Kanis.
De leerlingen onderzoeken wie is en wat deed mevrouw Kanis.

Activiteit 3: Wat en wanneer?
Lesblad: Wat en wanneer?
Bronnenmateriaal: Wat en wanneer?
Kinderen onderzoeken wat er allemaal tijdens en in het leven van Aleid Kanis gebeurde.

Activiteit 4: bezoek aan het Archief
Wat wordt er bewaart in het archief?
Wat wordt er allemaal aan gedaan om de archieven veilig te bewaren?

Activiteit 5: bezoek aan de Studiezaal
Hier laat de archiefmedewerker verschillende items zien die in het archief bewaard worden. 
Meeste items hebben betrekking op Aleid Kanis en haar familie.


Deze activiteiten zijn ontwikkeld door:

bureau mevrouw hoeven

Website: www.mevrouwhoeven.nl
Email:    info@mevrouwhoeven.nl

Foto's: 
Folder Streekarchivariaat
Foto's uit het archief van familie Kanis
Foto's van Timotheüsschool