Oud-rechterlijk archief

Oud-rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom 1418-1812 (scans) 

In dit archief bevindt zich stukken van Wezep. Een gedeelte van Wezep viel onder Heerde. 

"Het landdrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten, n.l. Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. Het hoogadellijk landgericht bestond uit riddermatigen van ieder ambt, ambtsjonkers genaamd, en vertegenwoordigers van de Veluwsche steden. De landdrost spande de bank. Oorspronkelijk waren er twee gerechtszittingen per jaar, later tot één teruggebracht. De geschillen van het geheele jaar werden er voor afgedaan. Het was een omgaand gericht. De zittingen begonnen in Ede; zij eindigden in Voorst. Het landdrostambt van Veluwe was van 1572-1579 verdeeld in de ambten Over-en Neder-Veluwe."

 

Kohier van verponding

NB: de inventarisnummers 57 en 58 zijn door vochtschade deels onleesbaar.


1. Inv.nr. 53: 1648, afgesloten in 1950
                       NB: afschrift inventarisnummer 53. 
2. Inv.nr. 55: Kohier van verponding en het bezit van rundvee, waarbij tevens het
                       aantal personen van vijf jaar en ouder per gezin wordt vermeld,
                       1682
3. Inv.nr. 56: 1685, met aantekeningen
4. Inv.nr. 57: 1694
5. Inv.nr. 58: 1696Transcripties

Transcriptie Oldebroek Richterambt: Veeziekten 1719  (PDF)
P. Zunderman, 2007

Transcriptie Oldebroek Richterambt: Lijkschouwingen inv.nrs. 34 en 36 (PDF)

Transcriptie en index op de protocollen van de belastingen 1668-1670 (PDF)
P. Zunderman, 2007

Geschil tussen de geërfden ambt Oldebroek en magistraat Elburg 1694-1697 (PDF)

Kohier van hoofd- en haardstedengeld (volkstelling Oldebroek 1749) (PDF)