Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Oud-rechterlijk archief

Oud-rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom 1418-1812 (scans) 

In dit archief bevindt zich stukken van Wezep. Een gedeelte van Wezep viel onder Heerde. 

"Het landdrostambt van Veluwe omvatte tien scholtambten, n.l. Ede, Barneveld, Nijkerk, Putten, Ermelo, Doornspijk, Heerde, Epe, Apeldoorn en Voorst. Het hoogadellijk landgericht bestond uit riddermatigen van ieder ambt, ambtsjonkers genaamd, en vertegenwoordigers van de Veluwsche steden. De landdrost spande de bank. Oorspronkelijk waren er twee gerechtszittingen per jaar, later tot één teruggebracht. De geschillen van het geheele jaar werden er voor afgedaan. Het was een omgaand gericht. De zittingen begonnen in Ede; zij eindigden in Voorst. Het landdrostambt van Veluwe was van 1572-1579 verdeeld in de ambten Over-en Neder-Veluwe."

 

Kohier van verponding

NB: de inventarisnummers 57 en 58 zijn door vochtschade deels onleesbaar.


1. Inv.nr. 53: 1648, afgesloten in 1950
                       NB: afschrift inventarisnummer 53. 
2. Inv.nr. 55: Kohier van verponding en het bezit van rundvee, waarbij tevens het
                       aantal personen van vijf jaar en ouder per gezin wordt vermeld,
                       1682
3. Inv.nr. 56: 1685, met aantekeningen
4. Inv.nr. 57: 1694
5. Inv.nr. 58: 1696Transcripties

Transcriptie Oldebroek Richterambt: Veeziekten 1719  (PDF)
P. Zunderman, 2007

Transcriptie Oldebroek Richterambt: Lijkschouwingen inv.nrs. 34 en 36 (PDF)

Transcriptie en index op de protocollen van de belastingen 1668-1670 (PDF)
P. Zunderman, 2007

Geschil tussen de geërfden ambt Oldebroek en magistraat Elburg 1694-1697 (PDF)

Kohier van hoofd- en haardstedengeld (volkstelling Oldebroek 1749) (PDF)