Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Werken Belgische tekenaar F. Vissers

  • maandag 29 februari 2016 09:43

Ad Sulman, secretaris Nuwenspete, kreeg van de historische vereniging Borgerhout (Antwerpen) het tijdschrift waarin Gaston van Bulck een artikel over de tekenaar F. Vissers heeft De Heemkundige Vereniging Nuwenspete uit Nunspeet (Gelderland), nam in 2014 contact met de heemkundige kring Gitschotelbuurschap Borgerhout om inlichtingen te op te vragen over een zekere Franciscus Matheus Vissers. Deze man was een Borgerhoutenaar die tijdens de “Groote Oorlog” van 1914 - 1918 naar Nederland was gevlucht en terecht gekomen is in het vluchtoord van Nunspeet (Gelderland) geschreven. Het is hem gelukt meer werk van Vissers op te sporen. 

De contacten verliepen langs Ad Sulman. Hij meldde dat Franciscus Vissers tijdens zijn verblijf in het vluchtoord zes getekende portretten maakte van de vroegere burgemeesters van Nunspeet/Ermelo (destijds één gemeente). Al die tekeningen dragen de handtekening van de maker en zijn gedateerd 1915. Daar Franciscus Vissers in het vluchtoord van Nunspeet stierf, werd zijn overlijdensakte daar opgemaakt zodat men in Nunspeet enkele identiteitsgegevens van de tekenaar kent. 

Belgische portrettekenaar F. Visser


 

Microfiches EC zijn weer beschikbaar vestiging Elburg

  • vrijdag 19 februari 2016 11:51

De microfiches van de Elburger Courant in vestiging Elburg zijn weer beschikbaar.

Presentatie Erfgoedatlas

  • donderdag 14 januari 2016 08:18

Op 19 november j.l. werd de “Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet” overhandigd aan het gemeentebestuur van Nunspeet. De atlas is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen plaatselijke deskundigen en de eindredacteuren Jan Neefjes en Hans Bleumink van bureau Overland te Wageningen.

Op maandagavond 1 februari 2016 zal in Veluvine een presentatie worden gehouden door Jan Neefjes. Hij zal daarbij gebruik maken van de vele kaarten en foto’s die in de atlas zijn opgenomen. Arjan Dickhof van de gemeente Nunspeet zal vooraf ingaan op het belang van de atlas voor het gemeentelijke beleid. Peter Kwant en Peter Veen, leden van Nuwenspete, gaan na de pauze kort in op de wensen die er leven voor de toekomst.

De kloeke atlas van een groot formaat bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de geschiedenis van het landschap uiteen gezet. In dit deel 1 mocht de eerste kaart van de Veluwe uit 1741 uiteraard niet ontbreken. In beeldende taal worden landschapsfenomenen beschreven. Wat dacht u van de typering “het land langs de rafelrand” om de zeekust langs de Zuiderzee te beschrijven. Storm op storm tastte de kust aan en vele inwoners van Nunspeet en Hulshorst weten nog te vertellen van de stormvloed in 1916 die de laatste boerderij op Hoophuizen totaal vernielde. Deel 1 handelt ook over andere zaken als de macht van de hertog van Gelre en de Reformatie op de Veluwe in de 16de eeuw. Maar ook de grote armoede op de Noord Veluwe wordt beschreven. En tenslotte de moderne tijd van de landschapsschilders en van François Adriaan Molijn die de veranderingen aan het eind van de 19de eeuw zouden inluiden. In deel 2 wordt op een meer systematische wijze het landschap van Nunspeet beschreven. De woeste gronden op de Veluwe tot de historische buitenplaatsen langs de Veluwezoom passeren de revue. Daarbij worden de monumenten niet vergeten. En dan als besluit is er het “verdwenen erfgoed” zoals het Belgenkamp uit de Eerste Wereldoorlog , het mysterieuze Ronde Huis en de Winkelmankazerne.

Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Nunspeet dat zo’n complete atlas beschikbaar is gekomen. En dat geldt eigenlijk ook voor de gehele Veluwe. Daarom heeft de Heemkundige Vereniging Nuwenspete gemeend een aparte avond aan deze atlas te gaan besteden. Laat deze mogelijkheid u niet voorbij gaan. De avond is niet alleen bedoeld voor de leden van Nuwenspete, maar iedere belangstellende is welkom op 1 februari 2016 om 20.00 uur in Veluvine. De toegang is vrij.

 

Architect Henk Wegerif op de jaaravond Nuwenspete

  • donderdag 28 januari 2016 07:31

Op donderdag 18 februari 2016 organiseerde Nuwenspete haar jaarlijkse jaaravond in Veluvine. Voor de pauze gaf Frans van Noppen een schets van het leven van architect Henk Wegerif die leefde van 1888 tot 1963.

Henk Wegerif heeft naam gemaakt als architect “die de mens wilde verheffen met goede architectuur”, aldus Hubert Thomas die in 2014 promoveerde op Henk Wegerif als vormgever en architect. Al op zijn achttiende jaar ontwierp Wegerif zijn eerste woonhuis in Apeldoorn. Drie jaar later richtte hij een architectenbureau op in Apeldoorn. Hij was toen 21 jaar en had een jaar ervaring gehad in New York. Zijn architectenstudie in Delft had hij niet afgemaakt door geldgebrek. Hij wordt daarom beschouwd als een autodidact. Wegerif heeft aan het begin van de 20ste eeuw ook meerdere ontwerpen gemaakt voor Nunspeetse villa’s. Een voorbeeld is villa de Paddestoel.

Frans van Noppen heeft een studie gemaakt van deze architect en hij zal ook speciaal aandacht besteden aan de Nunspeetse ontwerpen van de fraai ogende villa’s in de omgeving van de Molijnlaan. 

Erfgoedatlas gemeente Nunspeet

  • maandag 16 november 2015 13:28

Nunspeet krijgt een ‘Erfgoedatlas’. In opdracht van de gemeente Nunspeet heeft een team van deskundigen uit de monumentenzorg, archeologie en historisch landschap de geheimen van de Veluwe ontrafeld en een ‘Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet’ samengesteld, een monumentale atlas over het erfgoed van de gemeente Nunspeet.

De erfgoedatlas is niet alleen een schitterende landschapsbiografie van de noordwestelijke Veluwe, maar ook een onmisbaar boek voor iedereen die meer wil weten over de landschappen, historie en bewoners. 

Net als andere gemeenten in Nederland moet de gemeente Nunspeet de archeologische, historisch-landschappelijke en historisch-bouwkundige waarden in de gemeente in kaart brengen. Die kennis is nodig voor de ruimtelijke ordening en voor het monumentenbeleid. Vaak komt die kennis terecht in technische rapporten, die vooral interessant zijn voor deskundigen en beleidsmakers. Maar juist omdat Nunspeet zo’n rijke historie heeft, met talloze bijzondere landschappen en gebouwen, besloot de gemeente het anders aan te pakken, extra onderzoek te laten doen, en de resultaten te presenteren in een fraaie Erfgoedatlas.

Nunspeet is met recht trots op haar geschiedenis. Met de Atlas wil de gemeente het culturele erfgoed niet alleen toegankelijk maken voor kenners, maar ook voor de bewoners zelf en voor de honderdduizenden toeristen die de Veluwe jaarlijks bezoeken. Zo komt de rijke geschiedenis van de gemeente tot leven.

De ontmoeting tussen wetenschappelijk onderzoek, streekkennis en bewonersverhalen bleek bijzonder vruchtbaar en heeft tientallen nieuwe inzichten opgeleverd over het verleden van het Nunspeetse landschap. Uiteindelijk kon zo een fraaie Atlas ontstaan waarin historische kaarten, de modernste hoogtebeelden en landschapsreconstructies zijn gecombineerd met intrigerende verhalen over het ontstaan van de Veluwse landschappen, over het vroegere leven op de Veluwe en over de historische achtergronden van boerderijen, woningen en gebouwen.

Vanaf 20 november a.s. is het boek verkrijgbaar bij de boekhandel en in de webwinkel van de uitgever Waanders en De Kunst.

Bron: Virtuele Oudheidkamer Nunspeet

 

Klik hier voor de gelaagde kaarten.