Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" bezoekt Streekarchivariaat

  • woensdag 23 oktober 2013 07:56

Dinsdag 15 oktober brachten leden van de Elburgse oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" en andere belangstellenden een bezoek aan de vestiging Elburg van het Streekarchivariaat.

Streekarchivaris Hajo de Roo vertelde de ruim 30 aanwezigen wat de functie van het Streekarchivariaat is en welke taken er worden uitgevoerd. Daarna werd het tijd voor het echte werk.
hajo

 

 De medewerkers van het Streekarchivariaat hadden unieke en curieuze documenten uit de archieven geselecteerd en tentoongesteld. Ook mocht er een kijkje genomen worden in de geklimatiseerde archiefbewaarplaats, waar nog een aantal zeer bijzondere stukken bekeken konden worden.

 

 

Adjunct-archivaris Henk Hovenkamp verhaalde daarbij over het wel en wee van enkele van deze documenten. De aanwezigen kregen een goede indruk van de (archief)schatten die in Elburg worden bewaard. stukken Het Streekarchivariaat en de oudheidkundige vereniging "Arent thoe Boecop" kijken dan ook terug op een geslaagde avond die de samenwerking nog maar weer eens onderstreept!
Heruitgave Kadastrale atlas Oldebroek

  • maandag 10 juni 2013 22:01

De heruitgave van de Kadastrale atlas is eindelijk gereed. Op 7 juni werd het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek.

Ieder die de uitgave besteld heeft, krijgt een acceptgiro thuis. De uitgave
is af te halen op een donderdag bij het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe vestiging Oldebroek (gemeentehuis) bij vertoon van de brief. Eventueel ook af te halen in Elburg op een maandag. Voor de twijfelaars van de aankoop van een Kadastrale Atlas; men kan deze bij het Streekarchivariaat vooraf inzien en als nog kopen. De prijs is € 30,-.


Wat is een Kadastrale Atlas?
Een Kadastrale Atlas bestaat uit een aantal kaarten met allerlei toelichtingen. 
Met behulp van deze op authentiek materiaal gebaseerde gegevens kan iedere belangstellende nagaan hoe de plattegrond van zijn huidige woonplaats er toen (in 1832, meer dan 180 jaar geleden!) uitzag, op wiens grond zijn huidige huis staat en of dat toen bijvoorbeeld bouwland, weiland, bos of heide was. Misschien, als u een oud huis bewoont, wilt u nagaan wie er toen de eigenaar van was. Kortom, zo'n Kadastrale Atlas is voor iedereen die zich een beetje voor de geschiedenis van zijn eigen geboorte of woonplaats interesseert, maar ook voor wie belangstelling heeft in de historie van zijn eigen huis, een waardevol bezit.

Hoe zag ons dorp er vroeger uit?
'Wie woonde er in dat fraaie pand of wie was de eigenaar van dat lommerrijke buiten?', 'Wie had er de meeste huizen of grond in de gemeente?', 'Was die oude weg er altijd al of is hij pas van een later datum?' Dit soort vragen wordt steeds meer gesteld, omdat meer en meer mensen op zoek zijn naar de geschiedenis van het gebied waar ze wonen. Dankzij de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zijn vanaf 1832 voor ieder stukje grond in Nederland al die gegevens vastgelegd. Om de oudste gegevens die uit 1832 - voor steeds meer belangstellenden goed bereikbaar te maken, worden ze voor geheel Gelderland uitgegeven in zogenaamde Kadastrale Atlassen. Voor die verschijning draagt de 'Stichting Werkgroep Kadastrale Atlas Gelderland' zorg.


Gelderland in 1832 in beeld

In iedere Kadastrale Atlas worden dus die gegevens opgenomen die informatie geven over de toestand van een bepaalde gemeente in het jaar 1832. Het gaat daarbij in de eerste plaats om de kaarten, ook wel minuutplans geheten. Daarop zijn alle percelen getekend: huizen, tuinen, akkers, weilanden, woeste gronden, watertjes, wegen, enz. De schaal van deze minuutplans varieert van 1:1000 voor binnensteden tot 1:5000 voor woeste gronden, zoals bossen en heidevelden. In iedere uit te geven Kadastrale Atlas zijn alle minuutplans van een gemeente op hetzelfde formaat (A3 (42 x 30 cm) ) opgenomen.


Andere gegevens uit 1832

Bij de minuutplans behoren de zogenaamde Oorspronkelijke Aanwijzende Tafels (O.A.T.), die ook uit 1832 dateren. In die Tafels wordt per perceel een aantal gegevens vermeld: de naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of vruchtgebruiker alsmede de soort van bebouwing (huis, molen, enz.) of het grondgebruik (bouwland, hooiland, bos, enz.), de oppervlakte van het perceel en de belastingsklasse. Deze O.A.T.-gegevens worden op overzichtelijke wijze bij de kaarten geleverd.


Enkele gegevens met betrekking tot de atlas Oldebroek

Het grondgebied van Oldebroek was in 1832 verdeeld in 12 secties:

sectie A: Geldersche Dijk;
sectie B: het Zand;
sectie C: Voskuil;
sectie D: Hattemerbroek;
sectie E: Molekaten;
sectie F: Wezepsche Heide;
sectie G: Oldebroeksche Heide;
sectie H: Oldebroek ten Zuiden;
sectie I: Oldebroek ten Noorden;
sectie K: Oosterbroek;
sectie L: Bovenbroek;
sectie M: Wezep.

 

Slagerij Beekman bestaat 110 jaar

  • woensdag 06 maart 2013 13:30

In 1903 startte Hendrik Beekman aan de Smedestraat 12 in Elburg een slagerij. Hendrik heeft diverse beroepen gehad waaronder: schippersknecht bij T. Engel, spekslager en havenmeester in Elburg. Hendrik was gehuwd met Willemijna Janna Heerding, in 1936 huwde hij voor de 2 keer met Jacoba Moehlman. Hij is overleden in Elburg. 

Na het overlijden van Hendrik Beekman werd de slagerij overgenomen door zijn zoon Koenraad Christiaan Beekman. Zijn moeder was Willemijna Janna Heerding. Koenraad Christiaan was gehuwd met Roelofje Pleijsier.

In 1960 werden de broers Hendrik en Aart Beekman eigenaar van het familiebedrijf. Na het overlijden van Aart Beekman werd neef Gerrit Ponsteen gevraagd om samen met Hendrik Beekman het bedrijf voort te zetten.

In 1996 stopte Hendrik Beekman met de slagerij. Het echtpaar Ponsteen ging toen alleen verder onder de naam “Beekman”. De naam ”Beekman” bleef, omdat in heel Elburg en omgeving dit een begrip was. Hier werd tot heden zelf geslacht.
Achter de winkel aan Smedestraat 12 bevindt zich een slachterij, maar ook een rokerij en een worstmakerij. Hun vlees komt van rundvee die ze in eigen beheer hebben. Het varkensvlees bij slagerij Beekman heeft het KDV keurmerk: Keten Duurzaam Varkensvlees. Deze varkens zijn op duurzame, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier gefokt. Het echtpaar Ponsteen hechten hier veel waarde aan.

 www.slagerijbeekman.nl

Genealogie Beekman

 

Harderwijkse tekst werpt nieuw licht op Duitse legende

  • maandag 22 april 2013 10:04

In Sprendlingen, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, vlakbij Mainz wordt al honderden jaren de legende verteld over een hert dat aan de jagers ontsnapte door met een enorme sprong over een hooiwagen te springen. Recent ontdekte Henk Hovenkamp, onze adjunct-archivaris, in een reisbeschrijving uit 1610 een andere toedracht.


Volgens die beschrijving van Ernst Brinck (oud burgemeester van Harderwijk) sprong het hert op de hooiwagen en liet zich een stuk meevoeren om verderop weer van de wagen te springen en in de bossen te verdwijnen.


Wilhelm Ott, kenner van de plaatselijke cultuurhistorie, reageert opgetogen op deze Harderwijker vondst met een artikel in de plaatselijke krant.
Het artikel vindt u onder deze link:

http://www.op-online.de/lokales/nachrichten/dreieich/hirsch-heuwagen-2824168.html

 

 

 

Burgerboek terug in Harderwijk

  • woensdag 05 december 2012 12:24

 
Afgelopen maandag is het Stads- en burgerboek van Harderwijk uit 1795  door Ria Oudega, directrice van de Gelderland Bibliotheek, overhandigd aan Annelies van der Kolk, burgemeester van Harderwijk.


Onze streekarchivaris, Hajo de Roo, nam het boekje van de burgemeester in ontvangst. "Dankzij speurwerk van de adjunct-archivaris Henk Hovenkamp is een prachtig stuk Harderwijkse historie terug in het archief waar het hoort."