Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Vischpoortstraat 29 (C 495)

  • maandag 08 juli 2013 13:45

1628
Eigenaar: Golde Frisselman

1635
Golde Frisselman

1664
Eigenaressen: Jutte en Maria Engelen

09-04-1707
Henrik Kraftsen en Gerritje Willems echtl. verkopen voor F 63,-- aan Geijsje Reijns wed. van Beert Stuijrman 5/8 part van een huis in de Nieuwepoortstraat, alwaar wed. Erckelen zuidw. en koperse noordw. woont.

03-03-1713
Geijsje Reijns, wed. Stuijrman verkoopt voor F 245,-- aan Willem Camp en Hendrikje Gorris echtl. twee huisjes staande bij de Nieuwepoorte naast het huis van wed. Erckelen.

Hendrikjen Gorris, wed. van Camp verkoopt het dan voor F 115,-- aan Harmen Jansen en Aaltjen Zegers echtlieden.

1748
De stal van Jan Harmsen.

14-11-1763
De erfgnamen van Jan Hermsen en Marrigjen Rijks; Hermen Jansen en Grietjen Vranks erven dan o.a. de stalling.

1818
Eigenaar: Jan Zwep

1830
Kadastraal eigenaar van de stal: Augustijn van der Put, herbergier

1831-1839
West 368
Beertjen Boone, geb. 1800 Elburg.
Johanna Huijers, geb. 1827 Elburg

1839-1849
West 368
Augustijn van der Put

18-01-1861
Nr. 4415
Van Marten-Van de Put ??, Wijntje Voerman. wed. Van de Put, Aaltje van de Put, dienstmeid te Harderwijk aan Grietje van de Put, dienstmeid te Elburg 5/6 part van een huis aan de Vischpoortstraat WKC. 495 voor F 416,65. Aangekocht 13-05-1820.

1850-1860
West 368
Gekomen op 17-06-1861 van Amsterdam. 
Trijntje Straatman wed., geb. 1787 Amsterdam

Augustijn van der Put, geb. 1786 Oosterwolde, ol. 12-07-1854 Elburg.
geh. Wijntje Voerman, geb. 1791 Elburg.

1860-1875
West 368K
Albert van Ommen, geb. 04-12-1806 Elburg, visser.
geh. Albertje Nagel, geb. 02-02-1796 Elburg

Evert Hendrik van Koot Jzn.,geb. 16-07-1827 Elburg, ol. Elburg 20-09-1872, zeilmaker.
geh. Wijntje Groen van Wettum, geb. 05-06-1834 Naarden

1875-1900
West 161
Gerritje van de Put

West 368
Peter van Tongeren, 13-12-1840 geb. Epe, dagloner/kruidenier.
geh. Aleida Houtman, geb. 21-02-1841 Elburg.

1914-1918
Vischpoortstraat 29
Johannes Joseph Bakker, geb. 04-04-1887 Kampen, sigaren-sorteerder.
geh. Adriana Rosina Wever, geb. 14-08-1886 Zwolle
Gekomen op 01-08-1914 van Amsterdam.

ca.1930
Vischpoortstraat 29
Hendrik Kruithof, geb.19-01-1888 Harderwijk, koopman in fruit
geh. Aartje Koster, geb. 02-11-1891 Doornspijk
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrikje geb. 24-10-1912 Elburg
 - Beertje geb. 28-07-1914 Elburg
 - Pieter geb. 24-05-1916 Elburg
 - Aart geb. 21-09-1918 Elburg
 - Arendina geb. 12-07-1921 Elburg
 - Dirkje geb. 12-07-1921 Elburg
 - Dirkje geb. 30-10-1927 Elburg
 - Hendrik geb. 25-10-1929 Elburg
15-04-1955 ol. Hendrik Kruithof

06-07-1959 Egbert Bos vorig adres Doornspijk. 
28-10-1953 Vertrokken naar Havenkade 35.

06-07-1949 Dirkje Kruithof (dochter H. Kruithof)

08-01-1948 Arendina Kruithof (dochter H. Kruithof) (egn. H. Molenaar)
09-01-1948 Vertrokken naar Arnhem.

10-06-1959 Aartje Wolff (db) vorig adres Oldebroek. 
01-11-1963 Vertrokken naar Noorderkerkstraat 4.

22-12-1970 ol. Aartje Koster (wed. H. Kruithof )

20-09-1974 Lubbigje Fikse (egn. B. Heijdeman) vorig adres Nieuweweg 7. 
27-09-1974 Vertrokken naar Breukelen.

27-09-1974 Bernardus J. Heijdeman vorig adres Rotterdam. 
28-04-1975 Vertrokken naar Breukelen.

1985
Vischpoortstraat 29
Elburger Courant  

Vischpoortstraat 27 (C 493)

  • maandag 08 juli 2013 12:13

1653
Brant Franckesens erfgenamen.

1664
Eigenaren: burgemeester Brandt Franckesens erfgenamen.

1675
Een huis staande aan de Mont van de Vispoorte; oostw. het huis van Lambert Huibertsen, westw. van luit. Minningen en noordw. het huis van Cracht Willemsen. Het huis van Egbertjen Francksen verkocht an Joost Erckelens.

1676
Schoorsteengeld: burgemeester Erckelens betaald voor 5 schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaressen: wed. van burgemeester Erckelens voor 1/3 deel en wed. Beert Stuurman voor 2/3 deel.

1707
Juffrouw Erckelens

1725
Luitenant Van Laauwick, begr. 05-10-1748 Elburg,
tr. 1708 met juffr. Josina Johanna Erckelens, begr. 13-02-1745 Elburg.

1730
Eigenares: wed. burgemeester Erckelens, begr. 13-02-1745 Elburg
Daarna als eigenaar baron Hessel van Laauwick.

14-03-1746
Comp. de Hoog Welgeboren Heer Hessel van Laauwick en anderen en transp. aan Jan Lipke en Maria van Emst echtl. een huis staande in de Zeepoortstraat tussen het huis van Jan Witteveen en de schuijre van Jan Harmsen voor de som van 1593 car. gld.

03-05-1747
Jan Lipke heeft verkocht aan Wilhelmus Everes en Johanna Vos echtl. voor F 575,-- hun achterhuis en een kamer staande recht achter het huis van coperen met desselfs open dependentie bij de Vispoort in de Steeg tussen het huis van coperen en de stal van Jan Harmsen en is bedongen dat ’t couzijn in de sijd muur van de coperen vijf voet en agh duijm hoog buijtenwerks met een glas daarin nooit mag betemmert worden, daar iemand die thans of morgen ’t huijs van vercoperen mogt copen….

23-01-1749
Jan Lipke verkoopt voor 1350 caroli gld. aan Gerrit Veltcamp een huis staande in de Vischpoortstraat tussen het huis van Jan Witteveen en de stal van Jan Harmsen en daarachter het huis van Wilhelmus Everes.

1818
Huisnr. 367
Eigenaar: Jacob Veltkamp, groenteverkoper/winkelier

1829
West 367
Reinier Lippits, geb. Alkmaar, 28 jaar. daghuurder.
geh. Aaltje Visscher, geb. Elburg, 28 jaar.

1830
Kadastraal eigenaar: Jacob Veltkamp, veehouder

1839-1849
West 367
Elizabeth Feith-Bekking wed., geb. Amsterdam, 62 jaar, koopvrouw.

Aartje van Triest-ten Hope wed., geb. Elburg, 46 jaar, winkelierster.

1848
Nr. 2419
Aan Gerrit Veldkamp Jaczn. C 491bis, C 492, C 493, C 494 voor F 1200,--

1850-1860
West 367
Gerrit Veldkamp, geb. 1807 Elburg, veehouder.
geh. Aartje van Triest, geb. 1812 Elburg

1860-1875
West 367K
Gerrit Veldkamp, geb. 10-08-1807 Elburg, landbouwer.
geh. Aartje van Triest, geb. 17-02-1812 Elburg.

1865
Nr. 5081
Van fam. Veldkamp aan Gerrit Veldkamp de helft van het huis staande in de Vischpoortstraat WKC 491bis, C 492, C 493 en C 494 voor de som van F 822,50. Verkregen door erfenis van de ouders 06-10-1848

1875-1900
West 160
Jan Willem ten Hope, geb. 16-01-1862 Elburg, boerenknecht.
geh. Harmtje Wijnbelt, geb. 07-04-1856 Elburg.

12-02-1879
Notarieel archief:
Van Gerrit Veltkamp aan Teunis uit den Boomgaard en Jacob de Gunst Jansz. C 491b en C494 voor F 2100,--

1914-1918
Vischpoortstraat 27
Gerrit Plakke, geb. 20-11-1872 Paterson (New Jersey, USA), werkman.
geh. Dirkje Augusson, geb. 18-03-1874 Elburg.

ca. 1930
Vischpoortstraat 27
Arie Timmer

16-05-1936
Gekomen van Amsterdam.
Eijbartha Nagelhout, geb. 28-06 1859 Elburg, wed. van Pieter Timmer

12-11-1941 Aalt Timmer vorig adres Amsterdam. 
24-09-1957 ol. Aalt Timmer

08-10-1946 Hendrik Jan Boterenbrood vorig adres Gerichtenweg. 
14-02-1950 Vertrokken naar Oosterwalstraat 16.

07-10-1957 Wilhelmina de Gunst (wed. A. Timmer) vertrokken naar Oldebroek.|

25-03-1958 Gerrit Jan Zwep vorig adres Gasthuisstraat 2. 
12-12-1966 Vertrokken naar Julianastraat 24.

1985
Vischpoortstraat 27
Slijterij Herkert  

Vischpoortstraat 23 (C 491)

  • maandag 08 juli 2013 11:43

1829
West 367b
Arend Adolf van Doorm,geb. Hoorn , 23 jaar, ongeh, zadelmaker.
Fennigje Noordman, geb. Dalfsen, 67 jaar wed.

1839-1849
West 367
Willem de Beer, geb. Harderwijk, 44 jaar, visser,
geh. Dirkje Klaassen, geb. Harderwijk, 44 jaar.

1850-1860
West 367
Jacob de Gunst, kleermaker,
geh. Matje van Putten.

1860-1875
West 367b 
Jacob de Gunst, kleermaker,
geh. Matje van Putten.

1875-1900
West 158 (367b) 
Jacob de Gunst, geb. 22-06-1829 Elburg, kleermaker,
geh. Matje van Putten, geb. 22-03-1831

12-02-1879
Nr. 495
Koopcontract: Gerrit Veldkamp Jacobzn., Teunis uit den Boomgaard en Jacob de Gunst Janszn., WKC 491 bis en C 494 voor F 2100,--.

1914-1918
Vischpoortstraat 23
Wed. Johanna Hopman-Pruis, geb. 29-01-1883 Elburg, winkelierster
Kinderen:
 - Geertruida geb. 21-03-1908 Elburg
 - Jan geb. 24-08-1909 Elburg
 - Bartha geb. 05-01-1911 Elburg
 - Steven geb. 01-11-1912 Elburg
 - Matje Cornelia geb. 01-03-1915 Elburg
 - Jannetje geb. 07-02-1918 Elburg
 - Pietje geb. 05-02-1919 Elburg
Vertrokken op 15-12-1928 met gezin naar Eindhoven.

ca. 1930
Vischpoortstraat 23
A. de Gunst

Ellestraat 33 (later Vischpoortstraat 23)
Aart Bosman geb. 08-09-1913 Elburg, chauffeur.
geh. Cornelia de Beer geb. 21-04-1934 Elburg
Kind uit dit huwelijk:
 - Gerrit Jan geb. 25-03-1934

1940
Ellestraat 33 (later Vischpoortstraat 23)
Jan Speldekamp geb. 27-11-1890 Elburg, fabrieksarbeider/melkrijder.
geh. Johanna van de Wetering geb. 07-06-1886 Elburg, ol. 01-12-1933 Elburg.
Kind uit dit huwelijk:
 - Jacoba geb. 28-05-1916 Elburg.
Vertrokkken op 03-07-1940 naar Vischpoortstraat 13.

03-07-1940 Gerit Willem de Gunst vorig adres Doelenlaan 24. 
01-04-1949 Vertrokken naar Doelenlaan 24.

16-12-1949 Jan Jansen vorig adres Vischpoortstraat 19.

1985
Vischpoortstraat 23
J. Jansen  

Vischpoortstraat 25 (C 492)

  • maandag 08 juli 2013 11:48

1829
West 367a
Jan Held, geb. Kampen, 28 jaar, winkelier,
geh. Grietje de Heer, geb. Elburg, 19 jaar.

1839-1849
West 367
Jan van Zomeren, bootschuiver,
geh. Hermina Wijne.


1850-1860
West 367
Jan van Zomeren, geb. 1798 Elburg, bootschuiver,
geh. Hermina Wijnne, geb. 1798 Doornspijk

1860-1875
West 367K
Otto Ottens, geb. 24-02-1848 Zaltbommel, bakker,
geh. Hendrica Veldkamp, geb. 30-09-1852 Elburg

1875-1900
West 159
Teunis Boomgaard, geb. 30-03-1837 Elburg
geh. met Evertje van ’t Hof, geb. 27-05-1837 Doornspijk

Hendrik Foppen, geb. december 1855 Harderwijk, visser,
geh. Willemina uit den Boomgaard, geb. 04-02-1847 Elburg.

Heimen Aperlo, geb. 10-03-1879 Elburg, visser
geh. Alida Wilhelmina van Dragt, geb. 18-12-1883 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Aart geb. 28-09-1911 Elburg
 - Herman geb. 01-10-1912 Elburg
 - Aaltje geb. 13-11-1913 Elburg

1914-1918
Vischpoortstraat 25
Teunis Boomgaard, geb. 30-03-1837 Elburg, ol. 28-03-1924 Elburg
geh. Evertje van 't Hof, geb. 27-05-1837 Doornspijk, ol. 21-06-1918 Elburg.

ca. 1930
Vischpoorstraat 25
Piet Meijer,geb. 23-09-1901 Elburg, visser
geh. Grietje Stoffer, geb. 11-08-1903 Elburg
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrikje geb. 21-01-1931 Elburg
 - Lena geb. 27-01-1934 Elburg

1930-1940
Evert Willem Vinke, geb. 02-01-1868 Elburg, brandstoffenhandelaar 20-05-1936 naar het Feithenhof.
geh. Wilhermina Boomgaard, geb. 23-03-1873 Elburg, ol. 12-04-1936 Elburg
Kind:
 - Jansje geb. 21-12-1907 Elburg, 25-11-1932. Vertrokken naar Koog aan de Zaan.

1985
Makelaarskantoor Vos

 

Vischpoortstraat 21 (C 491)

  • maandag 08 juli 2013 11:34

1628
Eigenaar: Dijtzemer Jansen

1653
Aert Dircksen, backer

1664
Eigenaar: Huijbert Lambertsen

1676
Schoorsteengeld: Agniete Jacobs betaald voor 3 schoorstenen.
Daarna Lambert Huijbertsen (Bitter), begr. 30-04-1680 Elburg

ca. 1700
Eigenaar: Ariaen Aertsen

17-08-1711
Arien Aertsen en Lubbertjen Albrechts echtl. verkopen voor F 400,-- aan Albert Crijns en Willemtje Jacobs, een huis staande op de hoek van de Kruijsstraete tussen de huizen van capt. Minningen en van wed. Erkelens, dan nog ’t voorste huisje aan de dijk voor de Nieuwepoorte, staande naast het schippershuisje.

31-05-1719
Dries Albertsen, custos te Doornspijk en vrouw Hendrikjen Dijks verkopen voor F 160,-- aan Jacob Munnink sr. een huis staande op de hoek van de Kruijsstraete, westw. het huis van vaandrig Horst en noordw. het huis van de wed. Erkelens.

1725
Isaac Boot, otr. 09-01-1701 Elburg met Lambertien Hendriks

03-05-1740
Jacob Munnink en Johanna de Haar echtl. verkopen aan Jan Witteveen en Gerrigje Grootvelt hun huis aan de Kruijsstraete bij de Zeepoort, staande tussen de huizen van de heer Lauwick en de wed. Van der Horst. Thans bij coperen bewoond en gekocht voor 700 car. gld.

18-09-1749
Jan Witteveen en Gerrigje Grootvelt verkopen voor 1200 car. glds aan zoon Gerrit Witteveen en Maria Lankhorst een huis staande op de hoek van de Kruijsstraete ten dele op de Elle en ten deele Vischpoortstraat, tussen de huizen van Wilhelmus Everes en van Gerrit Veltcamp.

1749
Gerrit Witteveen, bakker/winkelier
Kostgangers:
 - Jan en Geertje Witteveen

13-05-1786
Gerrit Witteveen en Jacoba Hartgers echtl. verklaren verkocht te hebben voor F 1800,-- aan Hermannus Johannes Wolterink en Maritje Stuurman echtl. een huis op de hoek Kruijsstraat, tussen de huizen van wed. Everes en Gerrit Veldkamp.

21-11-1795
Hermannus Johannes Woltering en Maritje van Stuijmen verkopen voor F 2010,-- aan Johannes van Laer en Francijmtje van Laer echtl. een huis op de Elleaan de Kruijsstraat, staande tussen de huizen van Gerrit Veldkamp en Hendrik Balk

1798
Elburg nr. 305
Johannes van Laer, 35 jaar, geh., bakker

Jan Cornelis van Gerritsheim, 22 jr. bakkerknecht, ongeh.

1818
Huisnr. 322
Eigenares: wed. Van Laer
Een huis met 13 deuren en vensters.

1829
West 322
Aartje Nazelaar-van Putten wed.
Kind:
 - Antonie Nazelaar, bakker

1830
Kadastraal eigenares: wed. van Wolter Nazelaar

1839-1849
West 322
Aartje Nazelaar-van Putten wed.
Kind:
 - Antonie Nazelaar, bakker

1850-1860
West 322
Antonie Nazelaar, geb. 05-04-1802 Elburg, ol. Elburg 01-02-1867, bakker
Antonia Nazelaar (zus van Antonie), geb. 05-07-1799 Elburg, ol. 19-02-1870 Elburg

1707-1872
Nr. 6165
Van Abraham Hengeveld Hzn. aan Frederica Geerlofs te Amsterdam het huis WKC 491 hoek Ellestraat/ Vischpoortstraat.

Gerrit Kuipers, bakker.
geh. Elisbeth Bonneveld geb. 1828 Oldebroek.
In 1873 vertrokken naar Noord-Amerika.

05-04-1873
Gekomen van Utrecht. 
West 322K
Jan Geerlofs, geb. 05-02-1845 Elburg, ongeh, bakker

1875-1900
West 139 (322) 
Jan Geerlofs, geb. 05-02-1845 Elburg, bakker

1914-1918
Vischpoortstraat 21
Hermanus Geerlofs, geb. 22-01-1866 Elburg, ol. 23-05-1953, bakker
geh. Gerritje Denekamp, geb 21-01-1873 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Cornelis geb. 15-08-1909 Elburg
 - Dirk geb. 30-12-1916 Elburg
 - pleegkind Lubberta Geerlofs geb. 25-01-1917 Elburg
Oom van Hermanus Geerlofs:
 - Jan Geerlofs geb. 05-02-1845 Elburg, bakker

ca. 1930
Vischpoortstraat 21
Jan Geerlofs


09-04-1942
Dirk Geerlofs (zoon H. Geerlofs) 
17-01-1980 Vertrokken naar Lavastraat 45.

23-05-1953 Gerritje Denekamp (ev. H. Geerlofs)
20-03-1959 ol. Gerritje Denekamp

1985
Vischpoortstraat 21
Schoenwinkel 'Veenbergen'