Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Smedestraat 6 (C 399)

  • woensdag 17 juli 2013 14:09

1635
Lubbert Gerrits

1664
Eigenaar: Lubbert Gerritsen
Peter Petersen betaald voor de verponding.

1676
Schoorsteengeld: Henrick de Groot betaald voor 2 schoorstenen.


28-04-1679
Henrick de Groot en Jan Jansen Kick, neffens Trijne de Groot echtelieden hebben getr. aan Claas Jansen van Laer? en Hermtjen Berents echtelieden sekere huijsinge in de Westerbloemestraete, oostw. het huis van Otto Jans, suijdw. van de erven van Goris Franckesen en westw. de Stege.

ca. 1700
Eigenaar: Claas Jansen de Cramer.


1706

Claes de Cramer

1707
Engeltien Claes
 

29-05-1717
Harmtje Berents, weduwe van Claes de Cramer, heeft verkocht voor f.75- een huisje in de Westerbloemstraat aan Regina Ellerbeek, staande op de hoek van de Stege, naast het huis van Henrik Reinberg.

1725
Regina en Fennetje Ellerbeek

1730
Eigenares: Regina Ellerbeek 
Fennetje is in 1728 gehuwd met Eibert Olthuijs.

1749
Regina Ellerbeek, breijen en cramerij.


08-02-1772
Resolutieboek nr. 2:
Curatoren van Regina Elderbeeck, alhier overleden 17 okt. 1771 hebben in de boedel bevonden, 3 hovens en een bouwvallig huis. Raadzaam om het ten overstaan van het gerigte te vercopen. 


15-02-1773
Curatoren van Regina Elderbeek hebben verkocht voor f.472- en 10 stuijvers aan Jan Deetman en Wilhelmina Lubberts haar huis in de Westerbloemstraat staande naast het huis van Evert Smit.

1798
Huisnr. 280
Willem de Gunst, geb.10-10-1773 Elburg, kuiper.
geh. met Reintje Muis, geb te Elburg.

1818
Huisnr. 295
Eigenaar: Steven Deetman
Een huis met 3 deuren en vensters.

1829
West 295
Jan de Gunst, geb. Elburg, 49 jr, daghuurder.
geh. met Jannigje Prijs geb. Elburg, 44 jr.

1832
Kadastraal eigenares: weduwe Steven Deetman

1850-1860
West 295
Jan Christoffel Peletier geb. 25-11-1834, winkelier, 19-06-1856 van Asperen.
geh. Aleida Adriana Bokhorst geb. 27-03-1826 Elburg.
Gekomen op 14-04-1856 van Vianen.

1860-1875
West 295
Aalt Brands geb. 17-09-1819 Kampen, mandenmaker.
geh. Hendrika Margritha Wouters geb. 30-12-1822 Kampen.

Jacob Geerlofs geb. 27-01-1812 Elburg, huisonderwijzer.
geh. Hendrikje Bokhorst geb. 01-10-1817.

1875-1900
West 295
Jacob Geerlofs
geh. Hendrikje Bokhorst

1900-1920
Smedestraat 4
Christiaan Weijenberg geb. 06-04-1879 Elburg, schilder.
geh. Annette van Egteren geb. 08-10-1879 Heerde.

1920-1930
Aart Beekman, geb. 02-04-1897 Elburg, slager.
geh. Jannetje Weijenberg, ge. 13-06-1886 Elburg.
Vertrokken op 19-04-1926 naar Apeldoorn.

1930 -1940
Smedestraat 6
Dries Karssen, geb. 09-06-1898 Elburg, vishandelaar, ovl. 05-04-1981
geh. Jannetje Brummel, geb. 15-06-1897 Doornspijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jan geb. 23-04-1928 Elburg.
 - Gerritje geb. 07-09-1930 Elburg.


08-02-1955 Gerritje Karssen (egn. van J. Altelaar).
17-02-1955 Vertrokken naar Oldebroek.
 

10-05-1963 Gerrit J. Altelaar vorig adres Oldebroek.
17-06-1974 Vertrokken naar Westerwalstraat 28.


15-07-1982 Peter van der Heide vorig adres Ellestraat 10.
22-07-1985 Vertrokken naar Arent thoe Boecoplaan 6.


15-07-1982 Anna G. Fokkema (egn. van P. v.d. Heide) vorig adres Wildemaetstraat 38.
29-09-1982 Vertrokken naar Oldebroek.


26-07-1985 Egbert Bossink en egn. Geertje van Ittersum vorig adres Zuiderkerkstraat 2.
01-06-1994 Vertrokken naar Molenstraat 25.

Smedestraat 5 (C 455)

  • woensdag 17 juli 2013 14:02

1628
Eigenaar: Henrick Dorre


1635

Lambert Clompemaecker mit sijn vrou.


02-01-1637
Griete Moijen transporteerde aan Lambert Gerrits Clompemaker en Geertje Alberts het halve huis, de andere helft toekomende aan de erfgenamen van haar man Henrick Dorre staande in de Westerwalstraat tussen de huizen van Berent Feith en Herman Aartsen.


1653

Lambert Gerrits (Clompemaker) met vrouw, Cornelis Aeltsen en vrouw Weijmpje Clompmaecker.


1664

Eigenaar: Lambert Clompemaecker


1676

Schoorsteengeld: de weduwe van Cornelis Aeltsen betaald voor 1 schoorsteen.


26-05-1682

Weijmpje Clompmaecker transporteerde haar huis, gans bouwvallig aan haar schoonzoon Aert aertsen van Triest en dochter Jannichjen Cornelissen, staande naast het huis van Willem Velicke, op de hoek van de Stege, in de Westerbloemstraete, onder beding van haar leven lang vrij wonen en hulp bij ziekte.


1707

Aart van Triest


11-08-1724

Teunis Hendriks heeft verkocht voor F 150,-- aan Claes Tijssen zijn huis in de Westerbloemstraat, noordw. het huis van Gerrit Hendriksen en zuidw. de Stege.


17-06-1743
Comparant Jan Lipke en Aaltje Boschwinkels echtlieden die hebben verkocht voor 2400 Caroli guldens aan Johannes Stuijrman en Anna van der Horst echtlieden een huis in de Westerbloemstraat staande tussen de Steeg en ’t huis van Isaak Boot.


1749

Johannes Stuurman, apothecar, en vrouw Anna van der Horst, begr. 18-01-1754 Elburg.
Als kostganger burgemeester Hendrick Arent Brouwer


28-04-1755
Comparant Johannes Stuurman, apothecar, als vader van zijn 4 onmondige kinderen verwekt bij Anna van der Horst, bekent voor 2000 Caroli guldens verkocht te hebben aan Gerrit Blaauw en Lutgertje Veltkamp echtl. zijn huis staande tussen de Steeg en het huis van Jan Lipke in de Westerbloemstraat.


30-04-1759
Gerrit Blaauw en Lutgertje Veltkamp hebben verkocht aan Jan Bunskerken en Willemina van Einden echtl. een huis in de Westerbloemstraat staande tussen de Steege en het huis van Jan Lipke voor F 1700,--. Dit gezin is in 1789 uitgeweken naar Campen.


16-09-1793
Burgemeester, Schepenen en Raad verkopen op instantie van H.A. Windhouwer, verwinhebber van de ongerede goederen van Johannes Bunskerken op 15-09-1790 op de Middelbrugge verkocht, een huis en erve staande in de Westerbloemstraat op de hoek van de Steeg en naast het huis van wed. Jan Lipke en gekocht voor rekening van Gerrit Veltkamp en Aaltje Hijmens voor F 1401,--.

Dries Hoefhamer als volmachtigde van Gerrit Veldkamp verklaarde verkocht te hebben voor F 1530,-- aan Gerrit Hoefhamer en Hendrica van Emst dit bovengenoemde huis.


1798

Elburg nr. 328
Jacobus van Doesburg, 45 jaar, van monopolie, geh. 5 kinderen.


01-06-1799
Van wijlen Gerrit Hoefhamer en Hendrina van Emst voor F 1600,-- verkocht aan Petrus Vos en zijn broeders, een huis in de Bloemstraat laatst bewoond door Jacobus van Doesburg.


1818

Huisnr. 345
Eigenaars: Petrus Vos cs.
Een huis met zevenentwintig deuren en vensters.


1829

West 345
Egbert Jan Willem van Dompseler, geb. Elburg, 56 jaar.
geh. Dilliana Vos, geb. Elburg, 72 jaar.


1839-1849

West 345
Johannes Paré, geb. Haarlem , 35 jaar; predikant.
geh. Henriette P.J. Blumers, geb. Doesburg , 26 jaar.

Hendrik Anton P. Dompseler, geb. Elburg, 41 jaar; koopman.
geh. Maria Hendrika Hoefhamer, geb. Elburg, 28 jaar.


1850-1860

Van Griethuysen, geb. 1779 IJsselstein, emeritus predikant.
geh. De Haan-Hugenholz, geb. 1783 Kampen.

1860-1875
West 345
Cornelis Schut, geb. 16-10-1820 Barneveld.
geh. Christina van Holst, geb. 03-11-1819 Rheenen.
Vertrokken op 22-11-1866 naar Enschede.

Egbert Jan Willem Top, geb. 17-03-1824 Elburg, apotheker.
geh. Diederika Maria Balk, geb. 23-12-1825 Elburg.

1875-1900
West 345
Johannes Jacobes Alblas, geb. 14-12-1838 Broek , ovl. 11-04-1893 Elburg, leraar wiskunde.
geh. Maria Tamse, geb. 13-01-1820 Reeuwijk.

1900-1920
Smedestraat 5
Barend van Doorm, geb. 08-06-1884 Elburg, ol. 13-11-1918 Elburg, visscher.
geh. Batje Weijenberg, geb. 25-09-1884 Elburg, ol. 07-11-1918 Elburg.

Derk Zwier Maat, geb. 04-11-1882 Heino, commies.
geh. Eva Gepkea Gaasbeek, geb. 14-01-1882 Dalen.

West 62
Willem Meijer, geb. 18-07-1872 Zwolle, gemeente-secretaris.
geh. Adriana de Wilde, geb. 02-05-1874 Heemstede.

West 62 boven
Gekomen op 05-01-1900 van Franeker.
Ytje Adriana Swart, geb.11-08-1878 Leeuwarden, ovl. 08-01-1902 Franeker, onderwijzeres.

ca. 1930
Smedestraat 5
Wed. A. Zoet
03-11-1947 Ovl. Magdalena ten Hoope (wed. van A. Zoet) 


03-11-1947 Berendina Magdalena Zoet (dochter van M. ten Hoope).
05-12-1949 Vertrokken naar Rozemarijnsteeg 49.


10-01-1949 Aart Bosman vorig adres Vischpoortstraat 34.
12-04-1963 Vertrokken naar Smedestraat 8.


15-05-1963 Gerrit J. Wissink vorig adres Nijenbeekstraat 34.
29-04-1966 Vertrokken naar Hanzestraat 71. 


01-08-1966 Jean A. van Bemmel vorig adres Beekstraat 44.
01-02-1973 Vertrokken naar Doornspijk.


01-02-1973 Wilhelmus J. Müller vorig adres Haarlem.
14-06-1979 Vertrokken naar Vackenordestraat 41.


21-09-1977 Bantjes Klasina van Schothorst en kinderen (gescheiden) vorig adres Punterstraat 4.
14-06-1979 Vertrokken naar Vackenordestraat 41.


1981-heden
In gebruik als hotel.

Smedestraat 3 (C 400)

  • woensdag 17 juli 2013 13:48

07-02-1616
Eigenares: Stijne Lamberts

1628
Eigenares: Stijne Lamberts


1653

Stijne Lamberts


1664

Eigenaar: Gerrit Isebrantsen, gehuwd met Steintien Lamberts Hagedoorn, begr. 05-11-1678 Elburg


1676

Schoorsteengeld betaald door Gerrit Isebrantsen


01-03-1681
Erschenen Gerrit Isbrants Smit , mede voor zijn absenten zoon Isbrant Gerrits, verklaren F 160,-- schuldig te zijn aan Johanna Martensen. Als pand hun huis in de Westerbloemstraat door hen zelf bewoond.


07-09-1682
Comparant Gerrit Isbrants Smit die verklaarde F 100,-- schuldig te zijn aan Lambert Top, Gerrit en Eijbert Cornelissen neffens Aert van Triest ieder voor ¼ part. Als pand zijn huis heengekomen van Wijchman Dorre staande op de hoek van de Stege waaronder de halve kelder.


14-11-1685
Erschenen Hendrick en Dirck Maessen mede voor Jan Hendricksen gehuwd met Aeltjen Maessen erfgenamen van Maes Dircksen die hebben verkocht voor F 170,-- aan Jan Harmsen Stael, cuijper, en Geeltje Eijberts echtl. hun huis in de Westerbloemstraat in aller gestalte als Maes Dircksen het selve 15-01-1682 aan Gerrit Isbrantsen Smit verkocht had, en wederom bij executie op 29-11-1682. Het huis staande tussen de huizen van Simon Lambertsen zuidw. en westw. Gerrit Isbrantsen. staande in voorhuijs, opkamer en halve kelder.


ca. 1700

Eigenaar: Jan Stael


1725

Lubbert Cuijpers


1730

Eigenaar: Willem Staeldoet in 1728 de wagenmakersproef


1798

Huisnr. 330
Gerrit van Hulsen, 42 jaar, schoenmaker, geh.


1818

Huisnr. 349
Eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal, tr. 10-06-1773 met Jacobus Ruis


1829

West 349
Weduwe Geusje Samuels-Beerts, geb. Oldebroek, 76 jaar, winkelierster.
Kind:
 - Beertje Samuels, geb. Elburg 35 jaar, ongeh.

1830
Kadastraal eigenares: weduwe Jannetje Ruis-Staal

1839-1849
West 349
Eibertus Johannes Mendel, geb. Elburg 37 jaar, schipper.
geh. Johanna Wilhelmina Groen, geb. Enkhuizen, 37 jaar.

Dirk Bokhorst geb. Elburg 45 jaar, schipper.
geh. Aaltje ten Hoove, geb Elburg, 42 jaar.


17-02-1843
Notarieel archief:
Nr. 1372
Johannes Ruis, H.A. Vinke, Harmen ten Hove en Jacobus Ruis verkopen het huis hoek Smeestraat-Smeesteeg aan Willem Deetman voor F 1178,--. Afkomstig van wijlen Jannetje Ruis-Staal.

Willem Deetman, winkelier.
geh. Heintje Karssen.


1850-1860

West 349
Willem Deetman, geb. 1816 Elburg, winkelier.
geh. Heintje Karssen, geb. 1817 Elburg.


1860-1875

West 349K
Jan Jacob Wickel, geb. 18-07-1821 Eibergen , commies.
geh. Wijntje Berghuis, geb. 08-01-1832 Elburg, ovl. 27-01-1874 Elburg.
Gekomen op 19-11-1872 van Culemborg.

Frederik Sipkes, geb. 30-10-1829 Elburg, ovl. 26-02-1871 Elburg.
geh. Hendrika Docter, geb. 29-11-1830 Elburg.
Vertrokken op  27-04-1876 naar Hedel.

1875-1900
West 60 (349) 
Jan Jacob Wickel, geb. 18-07-1821 Eibergen, gep. ambtenaar, winkelier, ovl. 04-06-1980 Elburg.
geh. Hendrika Docter, geb. 29-11-1830 Elburg.

1914-1918
Smedestraat 3
Hendrik Wulfsen, geb. 24-06-1885 Putten (G), slager.
geh. Geertruida Alijda Westerink, geb. 27-05-1886 Elburg.

ca. 1930
Smedestraat 3
Jacobus Westerink, geb. 08-11-1886 Elburg, winkelier, mandenmaker.
geh. Riekje Deetman, geb. 12-02-1888 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrik geb. 03-05-1924 Elburg.
 - Gerrit Jan geb. 28-09-1926 Elburg.
Op 02-09-1957 is Jacobus Westerink vertrokken naar Winckelstraat 11.


02-09-1957 Gerrit Jan Westerink (zoon van J. Westerink).
03-06-1962 Vertrokken naar Van Gulickstraat 10.
05-12-1963 Gerrit J. Westerink vorig adres Van Gulickstraat 10.


Kostganger:
31-03-1967 Pieter C. van Beek vorig adres Rotterdam.
18-10-1967 Vertrokken naar Apeldoorn.


1985
G.J. Westerink 

Smedestraat 4 (C 398)

  • woensdag 17 juli 2013 13:54

1635
Dirck Jansen

1664
Eigenaar: Dirck Jansen.
Otto Jans betaald de verponding.


1679

Eigenaar: Otto Jans


ca. 1700

Eigenaren: Jan Gerbersen van Loo en Hendrick Peurs.

1725
Henrik Reinberg, otr. 30-10-1709 Elburg.
Geertje van Loo, begr. 03-09-1748 Elburg.

1730
Eigenaar: Hendrick Reinenberg


1749

Jan Reinberg, begr. 21-07-1758 Elburg, smit/koopman.
geh. 24-11-1743 Elburg met Jannetje Wittemans.
De vader is medebewoner.


02-11-1758
Berent Reinenberg en Aaltjen Gerrits hebben verkocht aan Jannetjen Wittemans, weduwe van Jan Reinenberg 1/3 part van een huis in de Westerbloemstraat door koperse bewoond, staande naast het huis van Regina Elderbeek en de smit voor 100 Caroli guldens Verder Berent Reinenberg het eigendom daar Aaltjen van Loo gewoond heeft, en thans door Peter Camp bewoond op de Ellestraat.


04-05-1781
Comparant Hendrik Jan Wittemans, mede voor zijn vader Jan Wittemans, Arien en Geertruid Wittemans en Hermen Knoop en Geertje Gerrits.Voorts Gerrit Janszen en Zwaantje Knoop, allen erfgenamen van Jannetje Wittemans, deze dragen over aan Teunis Lieuwerik en Hilligje Vrerix echtelieden een huis staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Harmen Knoop en de stal van Jan Deetman. 


11-04-1782
Comparant Jurrien van Zomeren en Jannetjen Geelkerken echtelieden, voorts Jan Lipke sr en Trijntje Gerrits, die verklaarden verkocht te hebben voor f.945- aan Teunis Mol en Grietjen Lamberts echtelieden een huis in de Westerbloemstraat staande tussen het huis van Harmen Knoop en de stal van Jan Deetman, en de smederij in `t selve huijs.

1798
Huisnr. 279
Teunis Mol, smid/aanspreker, 45 jr. geh.

1808
Teunis Mol en Grietje van Dijkhuizen hebben een huis en smederij staande tussen de huizen van Manuel Wolff en Steven Deetman.

1818
Huisnr. 294
Eigenaar: Teunis Mol, hoefsmid/aanspreker.
Een huis met 5 deuren en vensters.


10-11-1820
Resolutieboek:
Barend Konstman, gehuwd met Willemina Mol, d.v. Teunis Mol, smidsbaas, geeft te kennen dat zijn aanbehuwde vader sedert lange jaren de post van aanspreker had bekleed, maar uit hoofde van zijn ouderdom en doofheid zijn vader gaarne zou zien dat hij in deze assisteerde. Dit werd toegestaan.

1829
West 294
Barend Konstman geb. 05-07-1791 Deventer, hoefsmid.
geh. Leentje Asschendorp geb.17-08-1798 Doornspijk.

1830
Kadastraal eigenaar: Barend Konstman, smid

1832
Kadastraal eigenaar: Barend Konstman, smid.

1839-1849
West 294
Barend Konstman, smid,
geh. Leentje Asschendorp.


1850-1860

West 294
West Barend Konstman, smid,
geh. Leentje Asschendorp.

1860-1875
West 294K
Barend Konstman, ol. 01-03-1870 Elburg, hoefsmid.
geh. Leentje Asschendorp, ol. 01-01-1877 Elburg.

Jan Binnekamp geb. 18-09-1847, kuiper.
geh. Marrigje ter Bruggen geb. 14-08-1843 Zwolle.

1875-1900
West 55 (294a)
Jan Binnekamp, kuiper
geh. Marrigje ter Bruggen


1914-1918

Smedestraat 2
Jan Binnekamp, geb. 18-09-1847 Elburg, kuiper.
geh. Marrigje ter Bruggen, geb. 14-08-1843 Zwolle.

1920-1930
Jan Jansen, geb. 24-05-1853 Harderwijk, visser.
geh. Jantje Westerink, geb. 28-05-1860 Elburg, ovl. 02-12-1927 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jacob geb. 30-10-1886 Elburg, mandenmaker.
 - Trijntje geb. 21-12-1897 Elburg, 28-05-1925 geh. E. Zwep.

ca. 1930
Smedestraat 4
Gerrit Veldhoen

1930-1940
Hendrik Pieter Kruithof, geb. 19-05-1909 Elburg, koopman.
geh. Jentje Weijenberg, geb.23-09-1909 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Hendrikje geb. 03-11-1930 Elburg.
 - Annette geb. 06-12-1936 Elburg.


22-04-1940 Cornelis Weterholt vorig adres Enschede.
02-03-1942 Vertrokken naar Ellestraat 48a.


25-06-1951 Thomas van de Wetering vertrok naar Beekstraat 48.


27-08-1951 Hendrik Engeltjes vorig adres Westerwalstraat 20.
15-12-1960 Vertrokken naar Westerwalstraat 20.


05-12-1960 Klaasje Witter-Kolleman (wed.) vorig adres Vischpoortstraat 4.
26-09-1986 Vertrokken naar Oosterwalstraat 7.


12-01-1988 Coenraad J. Leusink en egn. Karin Bootsma vorig adres Westerwalstraat 53.
08-10-1993 Vertrokken naar Botterstraat 13.


26-10-1993 Johannes A.C. Renne vorig adres Nunspeterweg. 

Smedestraat 2 (C 396)

  • woensdag 17 juli 2013 13:43

Werkplaats H. Koelewijn 


Werkplaats J.C. van Bemmel  


Werkplaats schoenhandel Wentzel 


15-07-1988 Antonia H. Spaan (gesch. H. Wentzel) vorig adres Beekstraat 44.
14-01-1991 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 157.
 

14-01-1991 Jeroen A.H. Wentzel (zoon van Antonia Spaan).
26-02-1991 Vertrokken naar Beekstraat 44.


26-01-1993 Gerard Wentzel vorig adres Beekstraat 44.
18-04-1994 Vertrokken naar Vrijheidsstraat 9.


Augustina A.M. Peelen


02-06-1994 Pieter Kruithof en egn. Aleida L. van Driesten vorig adres Molenstraat 25.