Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Smedestraat 10 (C 456)

  • woensdag 24 juli 2013 09:55

1653
Wed. burgemeester Luttekens en Willem toe Water.
(Willem toe Water, otr. Elburg 1 april 1666 met Aeltien Luttekens).

1664
Eigenaar: secr. Igerman Loefsen

1676
Schoorsteengeld: de erven van vrouw Luttekens betalen voor 3 schoorstenen.


12-05-1701
Comparant Aleijda Luttekens, weduwe van burgemeester Willem toe Water en haar dochter Margarita toe Water en zoon Heijmerick toe Water die verklaarden verkocht te hebben voor f.475- aan Marcus de Waal en Aeltje Stuijrmans, de helft van een doorgaand huis en stalling in de Westerbloemstraat op de hoek van de Stege en naast het huis van Willem Decker. De andere helft gekocht van Eijbert Lutteken jr.


1725

Marcus de Waal


1749

Barend de Waal, burgemeester

Johanna de Waal (kg) 


08-12-1755
Van familie De Waal aan E.H. van Hoeclum en vrouw Joachemina Wobbina Wolffsen, een huis in de Westerbloemstraat naast het huis van Jan Harmsen van der Maaten en de gemeene steeg.


05-10-1764
Van fam. Van Hoeclum aan Teunis Vos Evertsz en Wijnanda Wijnne voor f.4425- een doorgaand huis met stal en hoff in de Westerbloemstraat staande, tussen het huis van Jan van der Mathen en de Steege.

1798
Huisnr. 281
Petrus Vos, 42 jr, koopman, ongeh.
Evert Vos, 37 jr, bakker, ongeh.
Jan Vos, Tzn, 34 jr, fijnschilder, ongeh.
Wijnand Vos, 32 jr, bakker, ongeh.
Willem Vos, 31 jr, bakker, ongeh.
Gerardus Vos, 25 jr, schilder, ongeh.


27-03-1802
Van Wijnanda Wijnne, weduwe van Teunis Vos aan de kinderen het huis in het Westerkwartier bij Petrus en broeders bewoond.


1818

Huisnr. 296
Eigenaren: Petrus Vos cs.
Huis met 27 deuren en vensters.

1829
West 296
Petrus Vos geb. Elburg, 74 jr, koopman en zijn broers Jan en Willem Vos, allen ongeh.

1830
Kadastraal eigenaren: Jan Vos cs.

1839-1849
West 296
Lucia Sophia Römer-de Wolff, geb. Elburg, 39 jr.

Willem Vos geb. 1767 Elburg, ongeh.

1850-1860
West 296
Heirich Gottfried Haasloop Werner geb. 15-04-1792 te Kleef en opgevoed door zijn oom in Aurich, ovl. 29-09-1864, gep. kapitein,
geh. Jeannette van der Upwich geb. 27-01-1792 Amsterdam.
Uit dit huwelijk 4 dochters.

1860-1875
West 296
Heirich Gottfried Haasloop Werner geb. 15-04-1792 Aurich, ovl. 29-09-1864, gep. kapitein
geh. Jeannette van der Upwich geb. 27-01-1792 Amsterdam

Johan Pieter Frans van der Mieden van Opmeer geb. 13-02-1836, kantonrechter.
geh. Anna Elisabeth Boogaart geb. 22-08-1843 Middelburg.

David Salomon Spanjaard geb. 02-04-1831 Borne, koopman.
geh. Eva Cohen geb. 21-12-1836 Amsterdam.

1875-1900
West 296
Pieter Arnout Broers geb. 21-05-1831 Amersfoort, rijksontvanger.
geh. Albertina B. van de Ven geb. 09-06-1830 Asten.

1900-1920
West 61
Johannes Wijnne geb. 05-07-1873 Elburg, bakker.
geh. Christina van de Poll, geb. 17-12-187 Doornspijk.

ca. 1930
Smedestraat 10.
Teuntje van Doorm, geb. 04-09-1880 Elburg, hoofd.
Famlilie:
 - Jan Emanuel van Doorm, geb. 01-07-1888 Elburg, visser, ovl. 18-01-1928 Elburg.
 - Petrus Johannes van Doorm, geb. 03-03-1900 Elburg, klerk P en Th. broer van Jan Emanuel.
 - Willem Albertus van Doorm, geb. 13-02-1892 Elburg, boekhouder, 13-03-1928 vertrokken naar Arnhem. broer van Jan Emanuel.
 - Anna Maria van Doorm, geb. 20-06-1886 Elburg, zuster van Jan Emanuel.
 - Anna Maria van Doorm, geb. 19-2-1915 Elburg, nicht.
 - Neeltje van Doorm, geb. 11-02-1917 Elburg, van kaart weduwe Weijenberg.
 - Willem Weertus van Doorm, geb. 16-10-1918 Elburg, neef.
 - Zwaantje van Doorm, geb. 17-11-1897 Elburg, zuster, onderwijzeres, 01-02-1926 uit Epe.
Op 07-12-1927 vertrokken naar Landsmeer.

1930-1940 (inw.)
Lubbertus Arend Kruithof, geb. 31-08-1907 Elburg, vethandelaar.
geh. Aaltje van der Linde, geb. 30-10-1904 Kampen (12-12-1930 uit Kampen).
Kinderen uit dit huwelijk
 - Luurt geb. 21-05-1931 Elburg.
 - Libigje geb. 20-10-1932 Elburg.
 - Jan geb. 13-03-1936 Elburg.

1930-1940
Hendrik Jan Docter, geb. 20-09-1873 Elburg, bakker, ovl. 24-07-1936 Elburg.
geh. Sientje Broekhuis, geb. 06-05-1883 Stad Almelo, ovl. 21-09-1936 Almelo.


19-07-1946 Willem Zoet (boven) vertrokken naar Heerde (Veessen).


03-07-1947 Beertje Endedijk vorig adres Schapesteeg 2.
08-12-1949 Vertrokken naar voorzijde.


08-12-1949 Beertje Endedijk adres Schapesteeg 2.
14-03-1950 Vertrokken naar Nunspeterweg 16.


10-09-1958 Jan van Nus vorig adres Indonesië.
20-01-1959 Vertrokken naar Eindhoven.


15-07-1970 Lubbertus A. Kruithof vertrok naar Bagijnendijkje 2a.


Kostganger:
23-10-1940 Jacob van Aperlo vorig adres een weeshuis.
06-10-1941 Vertrokken naar Zwollekerspel.


28-9-1950 Libigje Brouwer (fam.) vorig adres Kampen.
20-4-1956 Ovl. Libigje Brouwer.


20-1-1959 Libigje Kruithof (egn. van Jan van Nus).
25-7-1959 Vertrok naar Geldrop.


22-05-1970 Frans Oosterbaan vorig adres Zwolle.
01-05-1979 Vertrokken op naar Laren.


25-05-1970 Trijntje J. Visser (kostganger) vorig adres Zwolle.


21-06-1979 Alex Bijsterbosch vorig adres Hertog Karelweg 3.
01-11-1983 Vertrokken naar Hertog Karelweg 5.


25-11-1983 Gerrit Ruijs en egn. Johanna H.K. Lith vorig adres Epe.

Smedestraat 9 (C 449)

  • woensdag 17 juli 2013 15:29

1635
Jan Hoemaecker en vrouw

1653
Jan Wolters Hoedemaecker


1664

Eigenaar: Jan Hoedemaker


1676

Schoorsteengeld: Jan Wolters Hoedemaker betaald voor drie schoorstenen.

ca. 1700
Eigenaar: Egbert Cornelissen

1707
Eijbert Knelissen en nog twee personen


21-09-1718
Van Alert Lambertsen en Magtelt Egberts echtlieden aan Berent Petersen en Ale Egberts een huis staande in de Westerbloemstraat waar oostw. Jurrien Pruijs en noordw. Berent Stael wonen.


26-11-1722
Het huis van zalige Berent Petersen aan Jan Munninck en Catharina van Thiel een doorgaand huis in de Westerbloemstraat, noordw. het huis van Berent Stael en zuidw. het huis van Jurrien Pruijs.


11-10-1735
Compareerden Jan Munnink en Berent de Waal als volmachtigden van Henrik Munnink, erfgenamen van Maria Munnink sal. 24-06-1735 gepasseert, verkopen voor F 645,-- een huis door Maria Munnink nagelaten staande in de Westerbloemstraat, naast het huis van Jurrien Pruijs en van Berent Stael.


17-11-1747
Willem Harmsen en Trijntje Jans van Apeldoorn echtlieden hebben verkocht voor F 800,-- aan Barent van Houten en Albartha Boeduinx echtl. een huis in de Westerbloemstraat staande tussen het huis van Jurrien Pruijs en het huis van Henricus Bierman.


1749

Barent van Houten, coopman/winkelier met zijn vrouw.


07-01-1767
Eigenaren: Luichjen Coops, begr. 05-11-1777 Elburg en zijn vrouw Elizabeth Veldkamp, begr. 25-10-1775 Elburg.


10-12-1779
Magescheijd aan Hendrik Vos en Johanna Wijnne.

1798
Huisnr. 325.
Vacant

1818
Huisnr. 342
Eigenaar: Hendrik Vos

1829
West 342
Jan Koopman, geb. Elburg 49 jaar, weduwnaar.

Reindert Dracht, geb. Elburg 23 jaar, dienstkecht.

1839-1849
West 342
Jan Koopman, geb. Elburg 60 jaar, ol. 1844 Elburg.
geh. Gerritje Koopse, geb. Harderwijk, 50 jaar.


27-06-1848
Nr. 2377
Van T.E.W. Dompseler aan F.L. Rambonnet het huis C 449 en C450 voor F 1670,--

Frederik Lodewijk Rambonnet, ontvanger.
geh. Alida Vitringa.

1850-1860
West 342
Frederik Lodewijk Rambonnet, geb. 1804 Kampen, ontvanger.
geh. Alida Vitringa, geb. 1815 Harderwijk.


1860-1875

West 342K
Frederik Lodewijk Rambonnet, geb. 17-01-1804 Kampen, ontvanger.
geh. Alida Vitringa, geb. 23-10-1815 Harderwijk.

Gerrit Jonker, geb. 30-10-1818 Oldebroek, deurwaarder, weduwnaar.


1875-1900

West 66 (342) 
Gerrit Jonker, geb. 30-10-1818 Oldebroek, deurwaarder.
geh. Grietje Hengeveld, geb. 27-03-1829 Elburg.

1914-1918
Smedestraat 9
Jan Vesseur, geb. 25-07-1859 Nieuwer-Amstel (NH), predikant.
geh. Dirkkina Kapteijn, geb 26-11-1859 Putten.


01-02-1927
Inschrijf ambtshalve.
Madelon Heemskerk, geb. 01-04-1865 Amsterdam.
Gekomen op 02-03-1928 van Middelburg.
Vertrokken op 15-05-1929 naar Middelburg.


18-01-1926
Inschrijf uit ambtshalve komen uit Zwitserland.
Smedestraat 9.
Johannes Krüger, geb. 26-04-1881 Den Haag, predikant.
geh. Anna Sarah, geb. 04-10-1883 Amsterdam.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Georg Heinrich geb. 17-09-1911 Winschoten.
 - Louis geb. 29-11-1912 Winschoten. Gekomen op 22-11-1932 van Ermelo.
 - Theodoor geb. 23-05-1914 Winschoten. Gekomen op 14-03-1934 van Harderwijk. 
 - Maria Cornelia geb. 20-12-1915 Maarssen. Gekomen op 26-07-1932 van Arnhem.
   Vertrokken op 07-10-1932 naar Haarlem.
 - Johannes geb. 16-06-1917 Maarssen. Gekomen op 04-11-1931 van Arnhem.
   Gekomen op 21-11-1933 van Amsterdam
 - Henriëtte Sarah geb. 30-01-1919 Maarssen.
 - Anna Sarah geb. 06-08-1920 Maarssen.
 - Madelon geb. 06-08-1920 Maarssen.
 - Adolf Michel Gosewin geb. 20-09-1933 Cherbres (Zwitserland).
   Vertrokken op 08-10-1934 naar Castricum.11-02-1935
Gekomen van Harmelen.
Human Brinkman, geb. 21-04-1907 Wijnjeters (gem. Opsterland), predikant.
Jacomina Jozina, geb. 01-04-1911 Vlaardingen.
Vertrokken op 08-03-1943 naar Amerongen. 


31-03-1944 Hendrik Boswijk vorig adres Den Haag.
13-02-1948 Vertrokken naar Rotterdam.


12-10-1946 Eva J. Enserink vorig adres Deventer.
18-11-1947 Vertrokken naar Westerwalstraat 35.


31-12-1947 Titia W. Berg vorig adres Sappemeer.
13-02-1948 Vertrokken naar Rotterdam.


28-02-1948 Rokus de Groot vorig adres Sliedrecht.
13-02-1948 Vertrokken naar Nieuwstadsweg 20.


17-01-1950 Willem Oosterloo vorig adres Blaricum.
23-11-1951 Vertrokken naar Julianaweg 18.


08-01-1951 Jacob J. Threels vorig adres Avereest.
27-01-1955 Vertrokken naar Ermelo.


25-03-1952 Barend Westerink vorig adres Bloemstraat 19.
24-10-1960 Vertrok naar Heerdboersstraat 2.


28-07-1955 Hendrikus Janssen vorig adres woonark.
09-10-1956 Ovl. Hendrikus Janssen 
09-10-1956 Anna W.C. Gardien (wed. van H. Janssen)
25-02-1960 Vertrokken naar Harderwijk.


Chinees-Indisch restaurant “Wing Wah”.


28-12-1973 Chi-Fai Kan vorig adres Hong Kong.
26-04-1974 Vertrokken naar Apeldoorn.


05-04-1974 Ying L. Tang (kg) vorig adres Arnhem.
15-10-1974 Vertrokken naar Nijmegen.


23-04-1974 Pat Chan (kg) vorig adres Hong Kong.
04-12-1974 Vertrokken naar Apeldoorn.

25-04-1974 Siu Ki Chan (kg) vorig adres Ommen.
29-11-1974 Vertrokken naar Nijmegen.


21-05-1974 Yuet Yee Poon (kg) vorig adres Hong Kong.
19-04-1977 Vertrokken naar Renkum.


30-05-1974 Tat Keung Man (kg) vorig adres Apeldoorn.
28-08-1974 Vertrokken op naar Arnhem.


29-11-1974 Chi-Fai Kan (kg) vorig adres Apeldoorn.
16-01-1975 Vertrokken naar Winterswijk.


10-11-1975 Ping Ch.Wong (kg) vorig adres Rotterdam.
15-04-1976 Vertrokken naar Dronten.


29-06-1976 Yiu Lun Man (kg) vorig adres Apeldoorn.
17-12-1976 Vertrokken naar Hoorn.
15-04-1976 Wai Fung Au (kg) (ev. Yiu Lun Man) vorig adres Hong Kong.
04-10-1976 Vertrokken naar Hoorn.


20-12-1976 Tat K. Man (kg) vorig adres Hoogkarspel.
02-06-1977 Vertrokken naar Barneveld.


08-02-1977 Heng-Jau Lam (kg) vorig adres Nijkerk.
23-02-1977 Vertrokken naar Amsterdam.


28-06-1977 Cing Lam Hau (kg) vorig adres Rotterdam.
03-05-1978 Vertrokken naar Rotterdam.


19-06-1978 Fung Yin Cheung (kg) vorig adres Heerlen.
07-12-1978 Vertrokken naar Apeldoorn.


31-12-1973 Kwok Ying Choy vorig adres Putten.
07-11-1978 Vertrokken naar Lange Wijden 45.


28-12-1973 Wai-Kwong Tang vorig adres Hong Kong.
28-01-1976 Vertrokken naar Dalfsen.


10-11-1978 Kan Kai Man vorig adres Harderwijk.
23-02-1979 Vertrokken naar Ermelo.
 

04-05-1979 Man C. Lee vorig adres Haarlem.
04-05-1981 Vertrokken naar Alkemade.


05-07-1979 Wai H. Yiu vorig adres Haarlem.
17-07-1981 Vertrokken naar Voorschoten.


05-07-1979 Woon F. Choi vorig adres Dordrecht.
28-08-1981 Vertrokken naar Pluutstraat 59.


16-08-1979 Tin Wa Chan vorig adres Zeist.
19-05-1980 Vertrokken naar Zeist.


20-11-1979 Wong Kwai Lee
08-12-1981 Vertrokken naar Gouda.


12-05-1981 Sau M. Ho vorig adres Eindhoven.
02-09-1981 Vertrokken naar Eindhoven.


10-03-1982 Yuen W. Cheung vorig adres Asten.
17-10-1984 Vertrokken naar Boeg 4.


27-04-1982 Kwan C. Kan vorig adres Dordrecht.
19-07-1982 Vertrokken naar Dordrecht.


19-03-1986 Xiangchou Wu vorig adres China.
22-10-1987 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 161.


19-10-1987 Zijian Yang vorig adres Avereest.
19-06-1991 Vertrokken naar Oldenzaal.


02-11-1987 Chien S. Ho vorig adres Renkum.
04-02-1988 Vertrokken naar Renkum.


21-08-1988 Chun G. You vorig adres China.
16-11-1988 Vertrokken naar Rotterdam.


06-05-1981 Kwok Leung Tai vorig adres Waalwijk.
23-08-1984 Vertrokken naar Boeg 4.


19-10-1984 Hai H. Wang en egn. Y. Zhi vorig adres Enschede.
08-11-1985 Vertrokken naar Stein.


22-10-1984 Pin-Zuo Zhang vorig adres Heerenveen.
22-10-1987 Vertrokken naar Hellenbeekstraat 161.


15-08-1985 Dedi Zhang vorig adres China.
23-09-1986 Vertrokken naar Zwolle.


07-07-1989 Meijuan Hu (ev. Zijian Yang) vorig adres China.
19-06-1991 Vertrokken naar Oldenzaal.


23-01-1990 Yung C. Pan vorig adres Avereest.
19-06-1991 Vertrokken naar Oldenzaal.


23-01-1991 Sulan Zhou (ev. Y.C. Pan) vorig adres Avereest.
19-06-1991 Vertrokken naar Oldenzaal.


17-05-1990 Shih C. Pan vorig adres Dedemsvaart.
15-10-1990 Vertrokken naar Oldenzaal.
17-05-1990 Tsai Y.Yang ( ev. S.C. Pan) vorig adres Dedemsvaart.
19-06-1991 Vertrokken naar Oldenzaal.


06-06-1991 Yung C. Hu en egn. Chien H. Lo vorig adres Heerenveen.


Smedestraat 9 2e deel 

01-06-1655
Eigenaar: Thies Voegelvanger

1664
Eigenaar: Tijs Jansen


ca. 1700

Eigenares: Femmetje Alberts

1707
Femmetje Alberts


07-02-1711
De diakonen verkopen een huis staande in de Westerbloemstratraete voor F 120,-- aan Willem Camp en Hendrikje Gorris staande tussen de huizen van Beert Stael en van Henrik Peurs.


28-04-1713
Hendrikje Gorris, weduwe van Willem Camp, en Jannetje en Elizabeth Camp, verkopen voor F 204,-- aan Jurrien Pruijs en Maria Buitenhuis een huis in de Westerbloemstraat staande tussen de huizen van de erven van Egbert Cornelissen en Henrik Peurs.


1725

Jurrien Pruijs


13-11-1741
Jurrien Pruijs en Maria Buijtenhuijs hebben voor 45 Caroli guldens getransporteert aan burgemeester van Erkelens en vrouw E.A. Schrassert een gedeelte van hun plaats achter hun huis an de Steefe tegen het huis van coperen, groot zestien voeten en na de zijde van het achterhuijs van Willem Muijs acht voeten breed.


1749
Jurrien Pruijs, wieldraaijer, met zijn vrouw.


15-11-1749
Jurrien Pruijs en Maria Buijtenhuijs verkopen voor 300 caroli guldens aan Barend van Houten een huis staande op de Westerbloemstraat waarnaast oostw. het huis van Jan Lipke,en westw. het huis van coperen.


07-01-1767
Eigenaar: Luichjen Coops samen met het eerste deel. 

Smedestraat 7A

  • woensdag 17 juli 2013 14:37

07-07-1982 Johannes Sneevliet vorig adres Smedestraat 7.
10-01-1984 Vertrokken naar Luttekenstraat 38.


10-06-1983 Hannie C. Radstaak vorig adres Zwolle.
02-09-1983 Vertrokken naar Zwolle.


18-06-1984 Rosalia Maenhout vorig adres Hertog Willemweg 10.
23-05-1985 Vertrokken naar Pluutstraat 118.


05-03-1986 Alexander W.T. Schoevers vorig adres Grevensweg 7.
28-04-1987 Vertrokken naar Zuiderzeestraatweg 63.


16-04-1987 Jacobus Krougman vorig adres Willemstad.
09-09-1992 Vertrokken naar Eperweg 97.

16-04-1987 Marjolein Lauwers (egn. van J. Krougman)
16-10-1990 Vertrokken naar Fijnaart.


15-11-1991 Marnix Smulders vorig adres Oostendorperstraatweg 23.
13-07-1992 Vertrokken naar Oostendorperstraatweg 23.


07-07-1992 Johannes E. van Kolthoorn vorig adres Passestraat 23.
13-10-1992 Vertrokken naar Passestraat 23.


07-09-1992 Franciscus G.J. Stuijts vorig adres Bergen op Zoom.
23-06-1993 Vertrokken naar Jufferenstraat 17.


25-02-1994 Peter K. Ekkel vorig adres Smedestraat 7. 

Smedestraat 8

  • woensdag 17 juli 2013 14:40

1920-1930
Jantje Koeleman, geb. 04-12-1847 Oldebroek, wed. van R. Bosman.
Kind:
 - Conelia Bosman, geb. 26-12-1889 Elburg.
Neef: 
 - Roelof Bosman, geb. 24-07-1904 Elburg, tuinman.

1930-1940
Beertje van Driesten geb. 11-06-1859 Elburg, ovl. 29-11-1933 Elburg (wed. van H.J. Westerink).
geh. Hendrik Jan Westerink, geb. 27-11-1885 Elburg, visser, geh. 08-03-1934.

Cornelia Bosman, geb. 26-12-1889 (wed. van B. Bosman).


16-03-1961 Hendrik Jan Westerink vertrokken naar Ledige Stede 6.


18-05-1961 Hendrik ten Have vorig adres Zuiderwalstraat 2.
10-07-1963 Vertrokken naar Ellestraat 15.


12-04-1963 Aart Bosman vorig adres Smedestraat 5.
10-07-1973 Vertrokken naar Zwolle.
10-07-1963 Cornelia Bosman-de Beer (egn. van A. Bosman)


23-05-1975 Marinus Bosman (zoon van A. Bosman).
15-03-1976 Vertrokken naar Orgelkampstraat 2.


16-01-1976 Aart Bosman vorig adres Zwolle.
22-03-1980 Ovl. Aart Bosman.
22-03-1980 Cornelia De Beer (wed. van A. Bosman) 
10-01-1991 Vertrokken naar Nunspeterweg 7.


01-07-1991 Harold Mensinen egn. Johanna van de Streek vorig adres Oostendorperstraatweg 21.
10-02-1994 Vertrokken naar Oostendorperstraatweg 21. 


14-02-1994 Marcel Lekkerkerker vorig adres Clakenweg 136.
14-02-1994 Carla U.M. Koopman vorig adres Heino. 

Smedestraat 7 (C 452)

  • woensdag 17 juli 2013 14:34

1653
Willem Velicke en vrouw Egbertjen Wouters.


01-06-1655
Willem Velicke en Egbertjen Wolters hebben een huis staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Lambert Gerrits Clompemaecker en van Thies Voegelvangers.

1664
Eigenaar: Willem Velicke

1676
Schoorsteengeld: Egbertjen Wouters betaald voor 2 schoorstenen.

1678
Egbertje Wolters en haar kinderen Tonis, Loutjen, Marrigjen en Henrick Velicken hebben een doorgaand huis thans door Egbertjen bewoond.


09-01-1685
Het huis van Tonis Velicke bewoond, verkocht aan Otto Jans, staande in de Westerbloemstraat tussen de huizen van Aart Aartsen van Triest en Jan ??.

ca. 1700
Eigenaar: Hendrick Peurs (messenmaecker) ort. 27-06-1669 met Margarita Otten Boding

1707
Hendrick Peurs


15-05-1718
Testament:
Ik Hendrick Peurs vermake al mijne goederen aan Gesina Margrita, Henrik Wessel, Jacoba Geertruida en Zeger ten Busch, alle kinderen van ten Busch bij mijn dochter Dirrikjen verwekt, excluderende mijn dochter Dirrikjen Peurs omdat sij als een ongehoorsaam kind wederom tegen mijn wille met een persoon van de Rooms Catholyge Religie wil verandersaten.

1725
Gerrit Hendrikse


22-10-1729
Gerritje Coot als moeder en voogdesse van haar onmondige kinderen van Gerrit Henriksen, transporteert voor F 150,-- aan Isaac Boot en Lambertjen Henriks echtl. een half huis staande aan de Westerbloemstraat.


05-05-1734
Jacoba Geertruijt ten Busch verkoopt voor F 190,-- aan Isaac Boot en Lambertjen Hendrijcks echtl. de halfscheijd van een huis in de Westerbloemstraat, alwaar oostw. het huis van Klaas Teijsen, westw. van Jurrien Pruijs en noordw. van bmr. Witte.


14-11-1747
Comparant Lambertjen Hendriks, weduwe Boot, geassisteert met Nicolaas Boot die verklaarden verkocht te hebben voor F 422,-- aan Klaas van der Kamp en Catharina Margrieta Ankersmit echtlieden een huis in de Westerbloemstraat, staande tussen de huizen van apothecar Stuijrman en Jurrien Pruijs.


1749

Jan Lipke, coopman/glasemaker met zijn vrouw.
Kostganger was Jurriaen van der Beek.


01-11-1774
Jan Lipke en Maria van Emst lenen F 1000,--. Als pand 1e een huis in de Westerbloemstraat door hen bewoond, staande tussen de huizen van Luigjen Coops en van Jan Bunskerken.
2e drie huisjes in de Stege achter de Wagte en drie huisjes in de Stege achter Teunis Trip.


10-09-1796
Wolter Philips, beurtschipper van het Veer op Amsterdam,
tr. 08-11-1767 Elburg met wed. Metje Peters.
Hij verzocht 19-03-1768 aan de Magistraat van Elburg wegens zijn huwelijk met Metje Peters, die het Veer op Amsterdam bediende dat hij genegen was om dat voort te zetten.

Metje Peters:  
1e huw. 15-10-1752 Elburg als j.d. van Oldebroek wonende te Elburg met Jan Korssen, beurtschipper, begraven 24-03-1758.
2e huw. 12-04-1759 Elburg met Jan Aalbertse.
Deze verzocht 17-07-1759 om het veer op dezelfde voet te mogen voortzetten.
3e huw. 07-08-1760 Elburg met Dirk Sleurink, j.m. van Campen te Elburg.
Hij verzocht op 12-07-1760 omdat hij met Metje Peters wilde trouwen, om hem als veerschipper aan te stellen.
Dit werd goedgekeurd, mits professie doende van de Gereformeerde Religie en daarvan doen blijken.

1798
Elburg nr. 327
Wolter Filips, 57 jaar, schipper, geh.

Filip Wolters,29 jaar, schipper, ongeh.

Willem Muis, 23 jaar, schippersknecht, ongeh.


16-04-1804
Van Wolter Philips en wijlen Matje Korsen aan zoon Philip Wolterson het huis staande in de Bloemstraat.

1818
Huisnr. 345
Eigenaar: Philip Wolterson, schipper van het beurtschip “Admiraal van Kinsbergen” 102 ton met zijn vouw Johanna Gijsbertha Rooseboom.

1829
West 344
Philip Wolterson, beurtschipper.
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom.

1839-1849
West 344
Philip Wolterson
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom

1850-1860
West 344
Philip Wolterson, geb. 1769 Elburg, ovl. 06-12-1853 Elburg.
geh. Johanna Gijsberta Roozeboom, geb. 1777 Elburg, ol. 08-03-1859 Elburg.

15-05-1860
Nr. 4302
Gerardus Top Wzn. en Martha Arendina Wolterson te Elburg verkopen aan D. Gildemeester en Hendrik Willem Adriaan van Oordt te Rotterdam een huis in de Smidsstraat WKC. 452 voor F. 1400,--, waarvan uitgezondert een gedeelte der kelder onder de achterkamer, hetwelk behoort tot het huis van de weduwe van Jacob van de Berg. Geërfd van haar ouders Philip Wolterson en Johanna Gijsbertha Rooseboom, blijkens akte 29-03-1860, dat haar grootvader het heeft aangekocht 10-09-1796.

1860-1875
West 344K
Dirk Westerink, visser.
geh. Geertje van de Put

1875-1900
West 64 (344) 
Dirk Westerink Jzn., geb. 11-07-1837 Elburg, ol. 12-06-1899 Elburg, visser.
geh. Geertje van de Put, geb. 17-05-1840 Doornspijk, ol. 05-02-1881 Elburg.

1914-1918
Smedestraat 7
Herman Hulst, geb. 11-07-1881 Elburg, mandenmaker/vishandelaar.
geh. Aaltje Broekhuizen, geb. 26-11-1880 Elburg.

ca. 1930
Smedestraat 7
Albert Smit, geb. 07-12-1895 Elburg, schoenmaker.
geh. Hendrika de Beer, geb. 15-11-1896 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk
 - Willem geb. 23-03-1922 Elburg.
 - Rijntje geb. 05-04-1925 Elburg.
 - Harman geb. 07-06-1926 Elburg, ovl. 13-06-1932 Elburg.
 - Wijntje geb. 02-04-1929 Elburg.
 - Harmen geb. 28-03-1933 Elburg.
 - Willemina Cornelia geb. 05-07-1934 Elburg.
16-11-1964 Albert Smit naar Lange Wijden 1.


25-02-1946 Willem Smit vorig adres Nowy Mlyn (Polen).
15-02-1949 Vertrokken naar Bagijnendijkje 2.


07-10-1954 Rijntje Smit (egn. van G. Heshusius en geh. dochter van A. Smit)
31-03-1955 Vertrokken naar Leiden.


16-05-1962 Harmen Smit vorig adres Zwolle.
09-03-1978 Vertrokken naar Paterijstraat 42.


14-09-1981 Johannes Sneevliet vorig adres Leusden.
17-07-1982 Vertrokken naar Smedestraat 7a.


12-10-1992 Peter K. Ekkel vorig adres Dronten.
25-02-1994 Vertrokken naar Smedestraat 7a.


27-05-1994 Reinier Bredewold en Wilhelmina M.H. van Ewijk vorig adres Schokkerstraat 60.