Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Smedestraat 23 (C 438)

  • woensdag 24 juli 2013 14:35

25-10-1617
Eigenaar: Berent Dijck


05-12-1631
Albert Berentsen Dijck transp. aan Gerrit Hendricks en Anna Baniers zijn vrouw zijn part van een huis staande in de Oldestraat tussen het huis van Henrick Louwesen zuidw. en Lambert Gerritsen Clompemaecker noordw. en oostw. Jochem Jacobs.

1635
Aeltgen Eggen mit haer soene

1653
Aeltgen Eggen met haar zoon en dochter

1664
Eigenares: Aaltjen Huiberts

ca. 1700
Eigenares: Batje Stuurmans, ged. 02-10-1659 Elburg, dochter van Beert Stuurmans en Jannetje Hegeman.

1707
Batje Stuurmans
Daarna als eigenaar Hendrick Sijmons, begr. 04-10-1719 Elburg,
tr. 2e 31-01-1715 met Batje Stuurmans, berg. 13-09-1728 Elburg.

1725
Lammert Stuurmans, ged. 06-04-1662, zoon van Beert Stuurmans en Jannetje Hegeman.

Daarna als eigenaar: Jacob Balser, begr. 25-06-1748 Elburg,
tr.06-11-1732 Elburg als ruiter in garnizoen te Elburg met Johanna van Koot, begr. 21-09-1759 Elburg.
Dit huis gekocht van de erven Batje Stuurman 09-10-1728 door Johanna van Coot.

1749
Weduwe Jacob Balzer, mutsmaakster.


10-10-1789
Rekest resolutieboek nr. 4:
Bartha Coot, weduwe van Jan Dalenoort, verklaard enige erfgenaam te zijn van gerede en ongerede goederen van Johanna van Coot, weduwe Jacob Balser, indien haar zoon Johannes Balser mocht overleden zijn. Neemt vrijheid om voor te dragen dat de ongerede goederen als huis en hof door haar meijt in seer onbruik wordt besteedt, veroorsaakt die meijt, Clasina Mulder als erfgenaam van Henricus Mulder het legaat F 150,--, uit het huis niet wil gaan voor het legaat aan haar wordt uitgereikt, maar zij niet bij machte is dit te doen, en zij dat wilde doen uit de opbrengst van huis en hof, en daarom genoemde Clasina Mulder geaccondeert wordt het huis te verlaten.
Johannes Balser, zoon van Johanna van Cooth, reeds jaren naar de Oost vertrokken en men heeft sedert 1756 geen tijding van hem gehoord.

1791
Eigenaar: Jan van ter Steeg en Jacoba Dalenoort erfgenamen van Johanna van Coot, weduwe van Jacob Palser.

1798
Huisnr. 314
Reier van Triest, 32 jr., visser, geh.

1818
Huisnr. 331
Eigenaar: Jan van ter Steeg

1830
Kadastraal eigenaar: weduwe van Jan van ter Steeg

1875-1900
West 79/81
Jacoba Versteeg-Maas (wed.), geb. 19-07-1813 Princenhage, ovl. 19-01-1900 Elburg.

1900-1920
Smedestraat 23
Jacobes Hermanus Westerink, geb. 01-07-1889 Elburg, ovl. 03-12-1918 Elburg, landbouwer.
geh. Gerritje Westerink, geb. Elburg 04-04-1890.

Willem Smit, geb. 23-04-1866 Elburg, schoenmaker.
geh. Wijntje van Aperloo, geb. 06-08-1872 Elburg.

1920-1930
Jan Jansen, geb. 12-01-1889, visser.
geh. Gerritje Klein, geb. 05-06-1894 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Jan geb. 06-08-1914 Elburg.
 - Jannetje geb. 08-09-1916 Elburg.
 - Hendrik geb. 16-03-1922 Elburg.
 - Hein geb. 04-02-1927 Elburg

ca. 1930
Smedestraat 23
Johannes Westerink, geb. 30-04-1909 Elburg, groentehandelaar.
geh. Jansje Hengeveld, geb. 18-04-1909 Elburg.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Maria Willemina geb. 02-04-1935 Elburg.
 - Jacob Koenraad geb. 03-01-1939 Elburg.
13-10-1948 Johannes Westerink vertrokken naar Julianalaan 6.


16-11-1948 Aalt Petersen vorig adres Smeesteeg 5.


01-02-1946 Hermanus Helseman (kg) vorig adres Dordrecht.
03-09-1946 Vertrokken naar Beekstraat 26.


13-11-1946 Bernard Schuurman (kg) vorig adres Eindhoven.
23-01-1947 Vertrokken naar Smedestraat 19.


16-11-1948 Joh. Broekhuizen (kg) vorig adres Smeesteeg 5.
21-12-1949 Vertrokken naar Ellestraat 40.


30-09-1949 Nenna Broekhuizen vorig adres Noorderkerkstraat 11.
26-03-1953 Vertrokken naar Westerwalstraat 34.
 

14-05-1964 Jan Petersen (geh. zoon A. Petersen) vorig adres.
15-05-1964 Vertrokken naar Harderwijk.


10-04-1970 Gerard Petersen (geh. zoon A. Petersen) vorig adres.
28-04-1970 Vertrokken naar Westerwalstraat 32.


29-03-1977 Helena Dekker vorig adres Dronten.
04-07-1977 Vertrokken naar Dronten.

1985
Smedestraat 23
A. Petersen