Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Vischpoortstraat 34 (C 48)

  • dinsdag 10 april 2012 16:06

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café/restaurant 't Scheepje


1628

Eigenaar: Beert Coops

1635
Bart Coepsz mit sijn vrou

30-01-1652
Beert Coopsen en Geertje Jans transporteren aan Mense Aarts, weduwe van Hendrick Lucassen, de eene helft en aan de zonen Lucas en Aert Hendricksen Lucassen de andere helft van een huis staande in de Nijepoortstraete waarin zij wonen, oostwaarts burgemeester Hegeman en Gerrit Martensen, zuidwaarts de straat en westwaarts de steege langs de stadsmuur schietende, noordwaarts de gank van het huis nu bij Gerrit Martensen gekocht. Betaling van thins.


1664

Eigenaar: Claas Jansen
Momme Wijchmans


1676

Schoorsteengeld: Claes Jansen betaald voor twee schoorstenen.


30-05-1682

Comp. Lammert Dijck en Gerrit Claessen als erfgenamen van wijlen Claes Jansen die verklaarden verkocht te hebben voor F. 160- aan Jan Gerrits Top en Jacobjen Dijck, echtelieden, een huis in de Nieuwpoortstraet op de hoek van deselve poort noordwaarts en naast het huis van de kinderen van wijlen burgemeester Henrik Feith.
(Lambert Dijck j.m. van Epe te Oldebroek otr. Elburg 25-05-1678 met Geertruijt Claesen Westerick, j.d. van Vaesen te Elburg. Att. op Camperveen).

Burgemeester Henrik Feith ol. 28-10-1679 begraven in Feitenkelder
geh. op 18-08-1667 in Elburg met Wobbina Hegeman ol. 18-10-1679 begraven in Feitenkelder.
Kindern uit dit huwelijk:
 - Arnoldus, ged. 22-10-1668 Elburg
 - Gesina Catharina, ged. 24-11-1674 Elburg
Allen begraven in de Feithenkelder in de kerk.


ca. 1700

Eigenaren: Rijnvisch Feiths kinderen


31-08-1715

Andries Bouwman en Jannetje Stael verkopen voor F.160- aan Rein Stuurman en Hendrikje Willems Vierhouten een huis bij de Vischpoort staande tussen de huizen van Vrou Witte en comparanten.
Andries en Jannetje Staal ged. 21-02-1684 in Elburg, trouwde in Elburg op 16-06-1715.
Kind uit dit huwelijk:
 - Willem Bouwman, ged. 15-12-1716 in Elburg

Rein Stuurman ged. 08-08-1678 in Elburg, huwde in Elburg 14-05-1713 met Hendrikje Willems van Vierhouten. Hendrikien Willemsdr. van Vierholten/van Vierhouten, geboren op 28-01-1690 te Elburg, gedoopt (ng) op 28-01-1690 te Elburg. Ondertrouwd op 14-05-1713 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 08-06-1713 te Elburg (geref.) met Reijn Beerts of Berents Stuurman, 34 jaar oud, gedoopt (geref.) op 08-08-1678 te Elburg, zoon van Beert Stuerman/Stuurman en Gosien (= Gesien ) Reijnts.
Uit dit huwelijk:
 - Berent (Barend) Reijnts;  gedoopt (geref.) op 18-10-1714 te Elburg, ol. voor 1769. Ondertrouwd (1) op
    03-02- 1743 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-02-1743 te Elburg (geref.) met
    Magdalena Amarentia van HOECLUM, geboren circa 1705. Ondertrouwd (2) op 28-04-1749 te Elburg, gehuwd
    voor de kerk ??-05-1749 te Kampen (geref.) met Catharina KRISSEL (Kressel, Chrissel), geboren circa 1725 te
    Kampen.
 - Willem Reijnts, ged. (geref.) op 09-07-1716 te Elburg, overleden voor 1720
 - Willem Reijnts, ged. (geref.) op 21-11-1720 te Elburg
 - Johannes Reijnts: ged. (geref.) op 01-07-1723 te Elburg. Ondertrouwd op 18-07-1756 te Elburg, gehuwd voor
    de kerk op 33-jarige leeftijd op 08-08-1756 te Elburg (geref.) met Theodora Magteld van DAM/van den DAM,
    geboren circa 1730 te Deventer. (stamboom Vierhouten)

Daarna als eigenaar Barend Stuurman.
Barend ged. 18-10-1714 in Elburg, ondertrouwd (1) op 03-02-1743 te Elburg, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 28-02-1743 te Elburg (geref.) met Magdalena Amarentia van HOECLUM, geboren circa 1705.
Ondertrouwd (2) op 28-04-1749 te Elburg, gehuwd voor de kerk ??-05-1749 te Kampen (geref.) met Catharina KRISSEL (Kressel, Chrissel), geboren circa 1725 te Kampen.
Uit dit huwelijk:
 - Magteld, ged. 09-04-1752 in Elburg
 - Reijn, ged. 02-07-1753 in Elburg
 - Hendrika, ged. 30-11-1755 in Elburg
 - Rein, ged. 02-02-1758 in Elburg

1749
Lambert Toornman, herbergier met zijn vrouw
Op de kamer militairen van het garnizoen.
Lammert trouwde in Elburg op 12-05-1743 met Lambertje Alberts Huls.
Uit dit huwelijk:
 - Willem, ged. 27-02-1744 in Elburg
 - Lammertje, ged. 03-04-1747 in Elburg
 - Janna, ged. 15-02-1750 in Elburg
 - Albert, ged. 26-10-1752 in Elburg
 - Arnoldus, ged. 21-08-1755 in Elburg
 - Lammertje, ged .22-05-1760 in Elburg


17-03-1764

Hendrikus Bunskerken verkoopt aan de heer Wouter Valckenier Jansz en vrouwe Aleijda van den Dam, echtelieden, een stal en huisje door Hannis Jansen bewoond geweest en schietende in de Stege tot aan de gevelmuur van 't huis van comp. door apothecar Stuurman bewoond en aldaar staat toegemetselt te worden, het huis staande aan de Vispoort tussen het huis van Barend Stuurman en de plaats van Peter Beerts.

Hendrikus Bunskerken geb. 10-10-1728 in Elburg.

Extract uit het boek der gesloten testamenten te Zwolle; Ik Hendrik van Bunskerken vernietig al mijn vorige disposities en legateer nu aan mijn meid Petronella Delkes alle 3 maanden f 26,- haar levenlang en het bed waarop zij slaapt met toebehoren en nomineer tot mijn ergenamen de kinderen van wijlen mijn broer Warner van Bunskerken of zijn dochter Hendrica gehuwd met Jan Ambtmeier te Elburg welke elf f 500,- erven enz stel verder aan tot boedelredders enz Salomon van Deventer en Jan Timmerman enz enz. get 30 juni 1802

Wouter Jansz. Valkenier huwde op 26-06-1763 in Elburg met Alijda van den Dam.


05-01-1770

Van wijlen Barend Stuurman en Cathrina Crissel een huis staande bij de Vispoorte door hen bewoond geweest en het huis met plaatsje in de Stege bewoond bij Matthijs Zwarts.
NB. De huishuur van Zwarts is volgens zijn zeggen en van de meid Dirkje Huismans, dat M. Zwarts de negotie in het huis en pakhuis moest waarnemen.


1780

Eigenaar: Johannes Stuurman, broer van Barend Stuurman Johannes ged. op 01-07-1723 te Elburg huwde op 18-07-1756 in Elburg met Theodora Magteld van den Dam.
Uit dit huwelijk:
- Rein Stuurman, ged. 30-06-1757 te Elburg


december 1808

Arnoldus Mouw, Jacobus van Sittert en D. Hoefhamer als testamentair executeurs van wijlen Johannes Stuurman krachtens zijn dispositie van 10 dec 1806 gelezen voor en namens Jan Stuurman wonende te Kampen en Jacobus Hemsing te Oostermeer vader en voogd van zijn 6 minderjarige kinderen bij Hendrica Stuurman verwekt verkopen aan Cornelis van Hulsen en zijn vrouw Neeltje Schoonhoven 3 voedergrondsen op de Mheen voor F 100,-.

Extract uit het protocol van de Stad Elburg betreffende een transport van twee voeder gronds op de Mehen uit de nalatenschap van Johannes Stuurman ten behoeve van de Hervormde Gemeente Elburg, 1808 dec. 20.
1 stuk.
Folio 62 ( stamboomnr. 2)
Verschenen Hilbert Bosch en Jannetje Pennink echtel. en Willem Staal en Janna Penninks echtel.en Geerlof Pennink en Eva Veltkerken echtel. erfgenamen van zall. Heimen Pennink en Jannetje Jans echtel. verkopen voor F 370,- aan Jan Teunissen Trip en Beertje Muys echtel. het huis van Geerlof Pennink met kelder camer en plaats daarachter waar geerlof Pennink zuidw en Mary Ponds noordw aangehuiset is
De zelfden voor F 400,- aan Rein Stuurman en Henrikje Vierholten echtel. een huis genaamd het "hof van de graaf van den Berg" alwaar Hoekelum zuidw en westw Ds Fabritius en noord en oostw de stege gelegen is
Dezelfden voor F 90,- aan Jan Lipke en Aaltje Boschwinkel echtel. een huisje in de Endenhoek waaraan noordw Jan Arentsen en zuidw de wed. van Ingen gehuiset is
Dezelfden voor F 90,- aan Johan Top en Stijntje van Heerde echtel. een hof voor de Mheenpoort
Dezelfden voor F 45,- aan Teunis Henriksen en Beertje Gerrits echtel. een hof voor de Goorpoort en voor F 62,- aan aan Jan Jansen en Reintje Eiberts echtel. en aan Henrik Top en Geertje Hannes echtel. 2 voedergrondsen actum coram Erkelens en Brouwer 5 nov 1732


21-06-1785

Hannis Stuurman heeft verkocht voor 1600 caroli gld aan Willem van Duren en Maria van Sittert, echtlieden, een huis staande in de Vispoortstraat op de hoek van de Stege naast het huis van Harmen Jansen.
Willem van Duuren ged. 14-11-1756 in Elburg, huwde op 06-10-1780 in Elburg met Maria van Sittert ged. 10-01-1755 in Elburg
Uit dit huwelijk:
- Geisje, ged.24-06-1781 in Elburg
- Jannes, ged.28-08-1783 in Elburg
- Hendrik, ged.05-03-1786 in Elburg
- Adrianus, ged.21-09-1788 in Elburg


01-08-1788

Hendrik van Duren verkoopt dit huis dan weer voor F 1325- aan Gerrit Witteveen en Jacoba Hartgers, echtlieden.
Hendrik van Duuren, ol. 12-07-1792 Elburg, huwde op 27-05-1736 Elburg, met Geisje Stuurman ged. 09-01-1718 Elburg, ol. 31-08-1789 in Elburg, (dochter van Hendrik Stuurman ged. 19-10-1681 Elburg en Maria van der Horst geb. 02-10-1689 Elburg)
Uit dit huwelijk:
- Maria, ged. 08-04-1742 in Elburg
- Hendrik Jan, ged. 12-05-1743 in Elburg
- Maria, ged. 24-01-1745 in Elburg
- Jan, ged. 25-06-1747 in Elburg
- Catharina Willemina, ged. 30-10-1749 in Elburg
- Gijsje, ged. 09-03-1752 in Elburg
- Marcus, ged. 08-02-1753 in Elburg
- Marcus, ged. 07-04-1754 in Elburg
- Gijsje, ged. 25-09-1755 in Elburg
- Willem, ged. 14-11-1756 in Elburg
- Jacoba, ged. 07-06-1759 in Elburg
- Gerharda, ged. 14-06-1761 in Elburg

1798
Huisnr. 18
Gerrit Witteveen, 73 jaar, koornkoper, geh.
Gerrit Witteveen ged. 10-05-1725 in Elburg,
geh. op 09-06-1783 in Elburg met Jacoba Hartgers.


08-05-1804

Jan Witteveen en Maria Croese verkopen het dan weer voor F.1500- aan Jan Reijkerts, bewoond door Bartus Karssen.


1818

Huisnr. 21
Eigenaar:
Een huis met 9 deuren en vensters.
Roelof Zwart geb. 20-08-1789 in Elburg, (zoon van Lambert Zwart en Gerrigje Leurink) kleermaker, huwde op 02-10-1816 in Elburg akte 10, met Jacoba Vermaat geb. 00-00-1797 in Oud Beijerland (dochter van Philippus Vermaat en Kornelia Hennip Innocent) ol. 27-08-1866 te Elburg, akte 75
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Philippus Cornelis Adrianus, geb. 07-04-1818 te Elburg, akte 10, ol. 25-01-1829 Elburg, akte 3
 - Kornelis, geb. 22-03-1822 te Elburg, akte 14
 - Cornelia, geb. 07-04-1825 te Elburg, akte 19, huwde op 13-09-1851 te Elburg, akte 19, met Jan Jansen geb.
    23-01-1817 te Harderwijk (zoon van Heimen Jansen en Aletta Timmer) bij huwelijk wettiging 1 kind, Jan was
    vissersknecht
 - Hendrik, geb. 02-04-1828 te Elburg, akte 16, ol. 05-06-1900 te Arnhem, akte 573


1820

Noord 21
Augustijn van de Put, geb. 1786 in Oosterwolde (Doornspijk), ol. 12-07-1854 te Elburg, akte 34, zoon van Morre Augustijn van de Put en Aartje Wolters. Huwde op 16-03-1820 Elburg, akte 1 met Wijntjen Voermans, geb. 25-08-1791 te Elburg, ol.05-04-1869 te Elburg, akte 15, dochter van Gerrit Cornelissen Voerman en Grietjen Jans.
Augustijn van de Put woonde hier reeds in 1820 en was logementhouder, tapper, slijter van wijn en sterke drank, verhuurder van een rijtuig en voerman.
Kindern uit dit huwelijk:
 - Aaltjen, geb. 06-03-1821 te Elburg, akte 8, ol. 04-05-1821 te Elburg, akte 16
 - Aart, geb. 20-01-1822 te Elburg, akte 8, ol. 29-01-1822 te Elburg, akte 4
 - Grietje, geb. 25-12-1822 te Elburg,akte 71, ol. 14-11-1904 te Elburg, akte 50 is geh. op 03-06-1880 in Kampen
    akte 77 met Cornelis Jacobus van Grafhorst geb. 00-00-1819 Kampen (wedn. van Trijntje van Ommen)
 - Marten, geb. 10-11-1824 te Elburg, akte 60, ol. 24-05-1902 te Elburg, akte 20, is geh. op 27-08-1880 in Elburg,
    akte 15 met Jansje Zoet geb. 06-04-1820 Elburg, akte 15, ol. 07-09-1903 Elburg, akte 35 (wed. van Lubbertus
    Lunenberg)
 - Aaltje, geb. 23-10-1826 te Elburg, akte 51, ol. 27-02-1902 te Elburg, akte 12
 - Gerrit, geb. 21-04-1828 te Elburg, akte 20, ol. 01-08-1828 te Elburg, akte 34
 - NN (mnl), geb. 15-04-1829 te Elburg, akte 19, ol. 15-04-1829 te Elburg, akte 19
 - Gerritjen, geb. 06-09-1831 te Elburg, akte 38, ol. 17-09-1831 te Elburg, akte 44
 - Gerrit, geb. 12-09-1833 te Elburg, akte 37, ol. 28-09-1833 te Elburg, akte 43

1832
Kadastraal eigenaar: Augustijn van der Put, herbergier


1839-1849

Noord 21
Johan Frederik Emilien von Romer, geb. rond 1804 in Deventer, ol. 03-08-1865 Elburg akte 55, zee-officier, schout bij nacht, huwde Lucia Sophia Flaward de Wolff, geb. 00-00-1803 Kampen, ol. 17-01-1888 Oostendorp (Doornspijk) akte 3
Kinderen uit dit huwelijk:
 - levenl. mnl., 01-06-1842 Terschelling akte A 33
 - Johan Wolfgang Carel, geb. 26-01-1835 te Elburg akte 2
 - Anton Reinhardt, geb. 29-01-1836 te Elburg akte 4

Helena Hoefhamer-Krudop geb. Amsterdam, 47 jaar, weduwe Hendrikus Hoefhamer geb. rond 1783 in Elburg, ol. 01-10-1832 in Elburg akte 50 en huwde in Elburg op 31-12-1818 akte 12 met Helena Krudop geb. rond 1798 in Amsterdam, ol.07-08-1858 Elburg akte 35
Ouders van Hendrikus Gerrit Hoefhamer en Hendrika van Emst
Hendrikus was rector.
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Joost Hendrik, geb. 27-10-1819 Elburg akte 49, ol. 02-05-1873 Borculo akte 34 geneesheelmeester
 - Henrica Gerharda, geb. 29-11-1820 Elburg akte 63, ol. 11-03-1844 Elburg akte 22
 - Fenna Margaretha, geb. 03-11-1822 Elburg akte 64, ol. 27-10-1850 Elburg akte 42
 - Gerrit, geb. 22-02-1827 Elburg akte 17, ol. 12-08-1868 Nijkerk akte 128 kantonrechter
 - Heilwich Wijnanda, geb. 28-08-1829 Elburg akte 48, ol. 25-05-1833 Elburg akte 23
 - Harmina Helena, geb. 07-02-1831 Elburg akte 1, ol. 16-12-1904 Amersfoort akte 465 ongehuwd

Noord 21a
Frank Leusink, geb. 26-02-1819 Elburg akte 8, ol 11-02-1906 Elburg (voerman), akte 4 (zoon van Bart Leusink en Geertje Franks) huwde op 15-08-1840 in Elburg, akte 12, met Hendrika van de Beek geboren te Nijkerk, ol. 21-01-1905 te Elburg, akte 3.
Uit dit huwelijk:
 - Stijntje, geb. 17-09-1842 in Elburg akte 47, ol. 25-03-1860 in Elburg akte 13
 - Gerritje, geb. 29-07-1858 in Elburg akte 34, ol. 11-06-1860 in Elburg akte 29
 - Petronella, geb. 01-09-1853 in Elburg akte 51, ol. 06-07-1860 in Elburg akte 35
 - Bard, geb. 27-01-1845 in Elburg akte 8, ol. 16-10-1912 te Elburg, akte 29, geh. op 11-11-1869 te Elburg, akte 15
   met Henderika Westerik, geb. te Apeldoorn, dochter van Aaltje Westerik
 - Hannes, geb. 06-02-1851 in Elburg akte 11, ol. 26-01-1936 te Elburg, akte 4, geh. op 22-05-1874 te Elburg,
    akte 8, met Willemina Stoffer, geb. te Elburg, dochter van Hendrik Stoffer en Janna Steenbergen
 - Lutgertje, geb. 06-01-1849 in Elburg akte 3, ol. 03-08-1931 te Leeuwarden, akte A 517,
    1e huw: op 01-08-1877 te Elburg, akte 16, met Berend Eijberts, geb. te Arnhem, zoon van Hendrik Eijberts en
    Jenneke van Zeijst. (wednr. van Grada Aberson)
    2e huw: van Lutgertje huwde op 27-07-1881 in Amersfoort, akte 60, met Johannes Franciscus Meeuwsen geb.
    Utrecht (bruid wed. van Berend Eijberts)
- Geertje, geb. 00-00-1841 te Elburg, ol. 16-10-1892 te Elburg

Noord 21k
Johannes Gerhardus Sonnevelt geb. 05-06-1801 Leiden, ol. 21-01-1865 Elburg

Gekomen op 01-05-1865 van Leiden.
Henriëtte J.L. de Vogel, geb. 30-06-1817 Amsterdam, wed. met haar dochter Adelaïde Josephine Trail, geb. 30-12-1848 Soerabaja.
Vertrokken op 04-08-1866 naar Kampen.

Rutgerus Willem Raab van Canstein, geb. 12-12-1818 Aalten, ontvanger
geh. met Catharina Henriëtta Beker, geb. 21-09-1822 Beek
Vertrokken op 17-09-1870 naar Heerenveen.

Wed. Hendrina Brouwer-Paradies, geb. 27-10-1823 Amsterdam, winkelierster


1875-1900

Noord 155
Jan Smit, geb. 08-09-1828 Oostzaan, winkelier geh. op 27-09-1854 Amsterdam, akte reg.8; fol.39, met Lijsje Gorus, geb. 27-02-1821 Elburg, (dochter van Fedde Gor(i)us, metselaarsknecht, en Aaltje Jans), weduwe van Gerardus Smit
Kinderen uit het eerste huwelijk:
 - Johannes, geb. 00-00-1862 Amsterdam, sjouwerman, zeemilicien, huwde op 10-07-1867 te Amsterdam,
    akte reg. 6; fol.81v met Annegien Tweitmann geb. 00-00-1835 te Amsterdam, bij huwelijk erkenning 1 kind
    (dochter van Johann Conrad Tweitmann en Alida Bonnis)
    1e huw: Lijsje, geb. 00-00-1854 Amsterdam, huwde op 05-05-1870 Ransdorp, akte 5, met Hermanus Smit
    geb. 00-00-1810 Nieuwendam, broodbakker, (zoon van Joannis Smit en Geertrij Kalenberg) wdn. Jeane Marie
    Pouwels
    2e huw: Lijsje, met Jan Proper geb. 00-00-1852 te Nieuwendam, broodbakkersknecht, (zoon van Cornelis
    Proper en Elisabeth Venman) huwde op 09-07-1874 te Ransdorp, akte 9.Lijsje ol. 20-12-1878 te Durgerdam,
    akte 43 Ransdorp.
 - Johanna, geb. 00-00-1858 te Amsterdam, huwde op 05-12-1878 Amsterdam, akte reg.25; fol.31v. met Dirk
    Bodemeijer geb. 00-00-1855 Amsterdam, bij huwelijk erkenning 1 kind, varensgezel, milicien,
    schuitenvoedersaffaire doende. (zoon van Arnoldus Johannes Bodemeijer en Cornelia Bruijntjes)
 - Frederik, geb. 00-00-1860 te Amsterdam, schuitenvoerder, ol. 27-01-1950 te Renkum, akte 25, huwde op
    20-11-1889 te Amsterdam, akte reg.28; fol.19v. met Alida Johanna Angeneta Vos geb. 00-00-1864 te
    Amsterdam (wed. van Jan Nijhuis) (dochter van Christiaan Vos en Alida Frederika Schmidt)
 - Dirk, geb. 00-00-1855 te Amsterdam,schuitenvoerder, ol. 23-01-1907 te Utrecht, akte 124, huwde op
    24-12-1890 te Amsterdam, akte reg.32; fol.40, met Hendrika Cecilia den Bode geb.00-00-1859 te Utrecht
    (dochter van Johannes Jacobus den Bode en Hendrika Oderom)
 - Willem, geb. 00-00-1866 te Amsterdam,schippersknecht, huwde op 26-08-1891 te Amsterdam, akte reg.
    21; fol.20v. met Anna Theodora Elisabeth Tijserling geb. 00-00-1864 te Amsterdam (dochter van vader niet
    bekend en Bartha Tijserling) bij huwelijk erkenning 1 kind.


23-10-1878

Notarieel archief
Nr. 1153:
In logement "de Bonte Os" ten verzoeke van de heer Abraham Jacob Krudop, lid der Proninciale Staten van Gelderland, wonende te Elburg, mede als gemachtigde van de heer Mr. Egbert Krudop en mejuffrouw Hermanna Helena Hoefhamer, ongehuwd, wonende te Amersfoort de verkoop van het huis sectie C. 48 in het Noorderkwartier, groot 1 are en 18 centiare.
Bij 1e veiling gemijnd op F.1500- door Jan Wijnne, koopman; verhoogd door Hein Straatman met F.300-.
Gekocht door Evert Elias de Vries, koopman, voor F.1960-.

Noord 155
Eigenaars: Everhard Elias de Vries geb. 28-09-1848 Elburg akte 43, koopman, ol. 20-04-1889 in Huizen, akte voor Elburg 18. zoon van Tjibbe de Vries en Hendrika Burgemeester. Huwde op 19-05-1873 in Elburg akte 11, met Jansje Gorus geb. 04-07-1833 Elburg, ol. 13-03-1896 Elburg, akte 15, dochter van Fedde Gorus en Aaltje Jans
Kind uit dit huwelijk:
 - Evert Johannes, geb. 25-08-1874 te Elburg, akte 68

Daarna als eigenaars: Evert Johannes de Vries, geb. 25-08-1874 Elburg akte 68, ol.12-05-1942 te Elburg, akte 12, kastelein, hotelhouder, huwde op 01-11-1894 in Elburg akte 19, met Grietje Hulst, geb. 22-08-1874 Elburg akte 65, ol. 04-04-1934 te Elburg, akte 9 (dochter van Jan Hulst en Heintje Weijenberg).
Kinderen uit dit huwelijk:
 - Johannes, geb. 22-06-1898 te Elburg, akte 37, ol. 08-06-1899 te Elburg, akte 17, 11 mnd. oud
 - Heintje, geb. 09-01-1900 te Elburg, akte 1, ol. 10-12-1901 te Elburg, akte 53, 1 jaar oud
 - Wichert, geb. 18-01-1904 te Elburg, akte 6
 - Grietje, geb. 17-06-1911 te Elburg, akte 41, ol. 26-04-1913 te Elburg, akte 14, 22 mnd. oud.


1900-1920

Vischpoortstraat 32
Evert Johannes de Vries en gezin, hotel " 't Scheepje ".

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1920-1937
Vischpoortstraat 34


Op 10-11-1937gekomen uit Ermelo.
Jacob Hulsman, geb. 22-04-1901 Elburg akte 36,
geh. op 03-05-1929 Ermelo akte 10-1 met Willemina van Zalk, geb. 09-06-1906 Nunspeet akte 69
Op 11-07-1945 vertrokken naar Nunspeet


01-05-1942
Rinze Douma vorig adres Almelo
28-05-1943 vertrokken naar Beekstraat 26

Eigenaar: Jan Hendrik Sterken, geb. 12-05-1901 Elburg,
geh. op 28-08-1930 in Elburg akte 19 met Hendrikje Koops, geb. 27-12-1906 Elburg akte 85


Vischpoortstraat 34a
07-08-1949 Aart Bosman vorig adres Ellestraat 33.
Aart Bosman, geb. 08-09-1913 Elburg,
geh. op 12-10-1933 akte 16 met Cornelia de Beer, geb. 21-04-1913 Elburg


00-00-0000
Weduwe Aaltje Wijnbelt-ten Have, geb. 07-03-1877 Elburg
10-01-1949 Vertrokken naar Smedestraat 5.


Jannetje Goris
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Familie Jansen


06-01-1949 Vorig adres Westerwalstraat 15.
Eigenaars/bewoners: familie Lammert Jansen, gekocht van mr. dr. Gerrit Westerink.
Lammert Jansen geb. 01-10-1917 in Elburg akte 59, huwde met Ger Jansen-Noorderijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
- Herma
- Ria
- Adeline
- Heijmen
01-09-1969 Vertrokken naar Hanzestraat 49.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dhr. L. Jansen
27-08-1970
Gerrit Plakke vorig adres Julianastraat 17. 
00-00-1994 Vertrokken onbekend.


1920-1940

Het gedeelte aan de Noorderwalstraat 15 bewoond door:
Arend de Gunst, geb. 05-10-1893 Elburg, smid
geh. Elizabeth Roesink, geb. 17-11-1898 Ochtrup (D)

Steven Westerink, geb. 29-08 -1905, visser
geh. Jentje Bosman, geb. 25-12-1907 Elburg

Jan van de Poppe, geb. 20-09-1892 Elburg
geh. Aaltje Deetman, geb. 19-03-1900 Elburg


Alle mensen zijn bewoners tenzij anders staat vermeld.

Betekenis van de gebruikte afkortingen:


begr.=  begraven
geb.=   geboren
ged.=   gedoopt
geh.=   gehuwd
dm.=    dienstmeid
db.=     dienstbode
kg.=     kostganger
ol.=      overleden
wed.=   weduwe
wedn.= weduwenaar
z.=       zoon

d.=        dochter
klz.=      kleinzoon
kld.=      kleindochter
hh.=       huishoudster
plz.=      pleegzoon
pld.=      pleegdochter
stz.=      stiefzoon
std.=      stiefdochter
br.=       broer
cjv cbr= centraal bureau registratie

 

Geraadpleegde bronnen:

- Streekarchivaat Noordwest-Veluwe te Elburg
- Foto's van oudheidkundige vereniging "Arent toe Boecop" 
- Genlias
- Diverse stambomen online