Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Tijdelijke sluiting Harderwijk vanaf 1 juli 2016

  • maandag 25 april 2016 10:33

Tijdelijke sluiting, verbouwing en aangepaste dienstverlening locatie Harderwijk

De gemeente Harderwijk gaat verbouwen! Dat betekent ook dat voor de locatie Harderwijk van het Streekarchivariaat het nodige gaat veranderen. De huidige archiefbewaarplaats zal grondig worden verbouwd om deze aan alle wettelijke voorschriften te laten voldoen. Bovendien zal de capaciteit ervan aanzienlijk worden vergroot, zodat ook meer recente archieven de aankomende jaren veilig kunnen worden opgeborgen en beheerd.

Resultaat Het gemeentehuis van Harderwijk wordt van binnen ingrijpend veranderd. De gemeente stapt over op het zogenaamde ‘nieuwe werken’, en er komt meer ruimte voor ontmoeting en activiteiten door en voor burgers van Harderwijk. Het ‘Huis van de stad’ gaat onder meer ruimte bieden aan de openbare bibliotheek en een Historisch Kenniscentrum, waarin onder meer het Stadsmuseum Harderwijk, historische vereniging Herderewich en het Streekarchivariaat nauw gaan samenwerken om Harderwijk cultuurhistorisch gezien nog beter op de kaart te zetten. Via een door ons opgesteld Programma van eisen geven we vorm aan onze ambities om de historische bronnen zo goed mogelijk te beheren, te behouden en te laten benutten. Na de renovatie zal ook het Streekarchivariaat beter zichtbaar zijn voor het publiek. We hopen dan ook dat we u na de verbouwing in onze nieuwe studiezaal mogen begroeten en u daar weer als vanouds van dienst te kunnen zijn.

Tot die tijd wijzigen voor u als bezoeker in de dienstverlening echter enkele belangrijke zaken. Vanaf 1 juli zal de locatie Harderwijk gesloten zijn voor het publiek. Dan wordt door ons begonnen met de voorbereidingen op de tijdelijke uithuizing van de archieven uit het depot. Gedurende de verbouwing wordt het merendeel van onze archieven op een externe locatie ondergebracht.

Tijdens de renovatie van het stadhuis, die in september van start gaat en in totaal ongeveer een jaar in beslag zal nemen, zal de studiezaal in het gemeentehuis van Harderwijk gesloten zijn. Dat betekent echter niet dat u geen onderzoek meer kunt doen in onze archieven. Vanaf 1 september kunt u op maandag (van 9.00-16.00 uur) en dinsdagmiddag tot en met donderdagmiddag (van 13.30 tot 16.00 uur) terecht op de studiezaal van het Streekarchivariaat in het gemeentehuis van Ermelo. Bent u bezig met een langdurig of grootschalig onderzoeksproject? We hebben in Ermelo (beperkte) mogelijkheid om veel opgevraagde stukken uit het archief van de gemeente Harderwijk tijdelijk onder te brengen, zodat u ze met gemak kunt raadplegen. Voor onderzoek in alle overige archiefstukken dient u vooraf de door u gewenste archiefstukken voor een bepaald tijdstip aangevraagd te hebben. Wij zorgen er dan voor dat de stukken uit de tijdelijke archiefbewaarplaats naar Ermelo worden gebracht, zodat ze op tijd voor u klaar liggen om in te zien. Via onze website zullen we u hierover binnenkort nader informeren.