Werken Belgische tekenaar F. Vissers

Ad Sulman, secretaris Nuwenspete, kreeg van de historische vereniging Borgerhout (Antwerpen) het tijdschrift waarin Gaston van Bulck een artikel over de tekenaar F. Vissers heeft De Heemkundige Vereniging Nuwenspete uit Nunspeet (Gelderland), nam in 2014 contact met de heemkundige kring Gitschotelbuurschap Borgerhout om inlichtingen te op te vragen over een zekere Franciscus Matheus Vissers. Deze man was een Borgerhoutenaar die tijdens de “Groote Oorlog” van 1914 - 1918 naar Nederland was gevlucht en terecht gekomen is in het vluchtoord van Nunspeet (Gelderland) geschreven. Het is hem gelukt meer werk van Vissers op te sporen. 

De contacten verliepen langs Ad Sulman. Hij meldde dat Franciscus Vissers tijdens zijn verblijf in het vluchtoord zes getekende portretten maakte van de vroegere burgemeesters van Nunspeet/Ermelo (destijds één gemeente). Al die tekeningen dragen de handtekening van de maker en zijn gedateerd 1915. Daar Franciscus Vissers in het vluchtoord van Nunspeet stierf, werd zijn overlijdensakte daar opgemaakt zodat men in Nunspeet enkele identiteitsgegevens van de tekenaar kent. 

Belgische portrettekenaar F. Visser