Presentatie Erfgoedatlas

Op 19 november j.l. werd de “Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet” overhandigd aan het gemeentebestuur van Nunspeet. De atlas is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen plaatselijke deskundigen en de eindredacteuren Jan Neefjes en Hans Bleumink van bureau Overland te Wageningen.

Op maandagavond 1 februari 2016 zal in Veluvine een presentatie worden gehouden door Jan Neefjes. Hij zal daarbij gebruik maken van de vele kaarten en foto’s die in de atlas zijn opgenomen. Arjan Dickhof van de gemeente Nunspeet zal vooraf ingaan op het belang van de atlas voor het gemeentelijke beleid. Peter Kwant en Peter Veen, leden van Nuwenspete, gaan na de pauze kort in op de wensen die er leven voor de toekomst.

De kloeke atlas van een groot formaat bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de geschiedenis van het landschap uiteen gezet. In dit deel 1 mocht de eerste kaart van de Veluwe uit 1741 uiteraard niet ontbreken. In beeldende taal worden landschapsfenomenen beschreven. Wat dacht u van de typering “het land langs de rafelrand” om de zeekust langs de Zuiderzee te beschrijven. Storm op storm tastte de kust aan en vele inwoners van Nunspeet en Hulshorst weten nog te vertellen van de stormvloed in 1916 die de laatste boerderij op Hoophuizen totaal vernielde. Deel 1 handelt ook over andere zaken als de macht van de hertog van Gelre en de Reformatie op de Veluwe in de 16de eeuw. Maar ook de grote armoede op de Noord Veluwe wordt beschreven. En tenslotte de moderne tijd van de landschapsschilders en van François Adriaan Molijn die de veranderingen aan het eind van de 19de eeuw zouden inluiden. In deel 2 wordt op een meer systematische wijze het landschap van Nunspeet beschreven. De woeste gronden op de Veluwe tot de historische buitenplaatsen langs de Veluwezoom passeren de revue. Daarbij worden de monumenten niet vergeten. En dan als besluit is er het “verdwenen erfgoed” zoals het Belgenkamp uit de Eerste Wereldoorlog , het mysterieuze Ronde Huis en de Winkelmankazerne.

Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Nunspeet dat zo’n complete atlas beschikbaar is gekomen. En dat geldt eigenlijk ook voor de gehele Veluwe. Daarom heeft de Heemkundige Vereniging Nuwenspete gemeend een aparte avond aan deze atlas te gaan besteden. Laat deze mogelijkheid u niet voorbij gaan. De avond is niet alleen bedoeld voor de leden van Nuwenspete, maar iedere belangstellende is welkom op 1 februari 2016 om 20.00 uur in Veluvine. De toegang is vrij.