Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Presentatie Erfgoedatlas

  • donderdag 14 januari 2016 08:18

Op 19 november j.l. werd de “Erfgoedatlas Gemeente Nunspeet” overhandigd aan het gemeentebestuur van Nunspeet. De atlas is tot stand gekomen in een goede samenwerking tussen plaatselijke deskundigen en de eindredacteuren Jan Neefjes en Hans Bleumink van bureau Overland te Wageningen.

Op maandagavond 1 februari 2016 zal in Veluvine een presentatie worden gehouden door Jan Neefjes. Hij zal daarbij gebruik maken van de vele kaarten en foto’s die in de atlas zijn opgenomen. Arjan Dickhof van de gemeente Nunspeet zal vooraf ingaan op het belang van de atlas voor het gemeentelijke beleid. Peter Kwant en Peter Veen, leden van Nuwenspete, gaan na de pauze kort in op de wensen die er leven voor de toekomst.

De kloeke atlas van een groot formaat bestaat uit twee delen. In deel 1 wordt de geschiedenis van het landschap uiteen gezet. In dit deel 1 mocht de eerste kaart van de Veluwe uit 1741 uiteraard niet ontbreken. In beeldende taal worden landschapsfenomenen beschreven. Wat dacht u van de typering “het land langs de rafelrand” om de zeekust langs de Zuiderzee te beschrijven. Storm op storm tastte de kust aan en vele inwoners van Nunspeet en Hulshorst weten nog te vertellen van de stormvloed in 1916 die de laatste boerderij op Hoophuizen totaal vernielde. Deel 1 handelt ook over andere zaken als de macht van de hertog van Gelre en de Reformatie op de Veluwe in de 16de eeuw. Maar ook de grote armoede op de Noord Veluwe wordt beschreven. En tenslotte de moderne tijd van de landschapsschilders en van François Adriaan Molijn die de veranderingen aan het eind van de 19de eeuw zouden inluiden. In deel 2 wordt op een meer systematische wijze het landschap van Nunspeet beschreven. De woeste gronden op de Veluwe tot de historische buitenplaatsen langs de Veluwezoom passeren de revue. Daarbij worden de monumenten niet vergeten. En dan als besluit is er het “verdwenen erfgoed” zoals het Belgenkamp uit de Eerste Wereldoorlog , het mysterieuze Ronde Huis en de Winkelmankazerne.

Het is voor de eerste keer in de geschiedenis van Nunspeet dat zo’n complete atlas beschikbaar is gekomen. En dat geldt eigenlijk ook voor de gehele Veluwe. Daarom heeft de Heemkundige Vereniging Nuwenspete gemeend een aparte avond aan deze atlas te gaan besteden. Laat deze mogelijkheid u niet voorbij gaan. De avond is niet alleen bedoeld voor de leden van Nuwenspete, maar iedere belangstellende is welkom op 1 februari 2016 om 20.00 uur in Veluvine. De toegang is vrij.