26 & 27 mei HGV congres 2015 in Harderwijk

Die Hanze und die Zuiderzee
26 en 27 mei. Het HGV congres 2015 in het stadhuis van Harderwijk!

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is in samenwerking met de steden Harderwijk en Elburg gastheer voor het jaarcongres van de Hansischer Geschichtsverein (HGV) in 2015.

De HGV is een gerenommeerde internationale vereniging van historici, archivarissen en belangstellenden die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis en de Hanzesteden die ooit lid van de Hanze waren. De HGV heeft als doel de resultaten van het onderzoek te publiceren en verder bronnenonderzoek te stimuleren in zowel verenigingsverband als daarbuiten. De vereniging is uitgever van de bekende Hansische Geschichtsblätter. 

Eenmaal per jaar houdt de HGV haar jaarcongres in de vestigingsplaats van één van de leden. Het Streekarchivariaat heeft in overleg met de burgemeesters van de steden Elburg en Harderwijk het initiatief genomen dit Congres naar Nederland te halen. De verwachting is dat we 80-120 deelnemers mogen ontvangen.

Het Congres vindt plaats op 26 en 27 mei 2015 in het stadhuis van Harderwijk. Bovendien is op 26 mei een openbare avondlezing gepland in de grote kerk van Harderwijk. Op 28 mei is er voor de deelnemers een excursie naar Elburg gepland.
Het thema van het Congres is: “Die Hanze und die Zuiderzee”.

Gerenommeerde internationale historici, waaronder ook een aantal Nederlandse historici, zullen hun bijdrage leveren om de rol van de Hanze en de Hanzesteden aan de Zuiderzee te belichten. Op 26 mei zal mevrouw dr. Marie-Christine Engels in de Grote Kerk te Harderwijk de avondlezing verzorgen, die gericht is op ontwikkelingen in de Hanzesteden Harderwijk en Elburg.

Wij hopen dat dit congres de aanzet is om de aandacht voor het historisch onderzoek naar het Hanzeverleden van de Gelderse Hanzesteden in het algemeen en op de Noordwest Veluwe in het bijzonder te bevorderen.