Oudheidkamer Nunspeet schenkt schrijfboek aan het Streekarchivariaat

Mevrouw Meinsma-Immerzeel hield een schrijfboek bij, waarin ze per dag citaten en gedichten noteerde. Waarschijnlijk deed ze dat ook in de periode dat ze in Nunspeet werkte en op De Grote Bunte logeerde. Zij was in haar Nunspeetse periode al enkele jaren weduwe van prof J.J. Meinsma uit Delft. Het schrijfboek illustreert haar belezenheid, talenkennis en interesses. In 1901 gaf ze het schrijfboek aan Ds. C. Met uit Hilversum die het verzamelen van citaten voortzette.
Aan het handschrift te zien is in de jaren 1940 nog een derde verzamelaar aan het werk geweest, die de resterende blanco bladzijden vulde met citaten uit die periode.
 
Het schrijfboek kwam terecht bij Antiquariaat Van der Steur te Haarlem, die het op het internet te koop aanbood. Daar werd het bij heemkundig onderzoek gespot, aangekocht door de Stichting Oudheidkamer Nunspeet en geschonken aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Het gaat deel uitmaken van de Veluvine collectie van het Streekarchivariaat. 

 

Bron: https://sites.google.com/site/virtueleoudheidkamernunspeet/veluvine-nu/schrijfboek