Recognitieboeken ORA Harderwijk zijn weer raadpleegbaar

De recognitieboeken uit het Oud-rechterlijk Archief Harderwijk, inv.nrs. 129 t/m 158, zijn vanaf vandaag, 28 juli, weer raadpleegbaar.