Onderscheiding Wim en Willy Bonestroo

Wim en Willy Bonestroo hebben 25 april een koninklijke onderscheiding gekregen in het gemeentehuis van Nunspeet. Dit o.a. voor het vele werk wat ze voor het streekarchivariaat doen.

 

Willy is vanaf 2009 tot heden vrijwilligster voor het Streekarchivariaat. Zij zet zich in voor de collecties historisch fotomateriaal en is actief betrokken bij representatieve en educatieve werkzaamheden.

 

Wim is vanaf 1987 tot heden vrijwilliger van het Streekarchivariaat. Hij doet hier diverse werkzaamheden zoals het beantwoorden van vragen van bezoekers, uitvoeren van genealogisch onderzoek voor derden, indexeren van de archieven, lesgeven bij educatieve projecten. (Co)auteur van verschillende genealogische publicaties/bundels die door het Streekarchivariaat zijn uitgegeven.

Na afloop was er een receptie in het Rode kruisgebouw waar de streekarchivaris, Hajo de Roo, Wim en Willy heeft bedankt voor al hun inzet.

 

Klik hier voor een overzicht van al het goede werk dat ze gedaan hebben of nog steeds doen.