Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

grote oorlogbanner2.jpg

Tijdelijke sluiting Harderwijk vanaf 1 juli 2016

  • maandag 25 april 2016 10:33

Tijdelijke sluiting, verbouwing en aangepaste dienstverlening locatie Harderwijk

De gemeente Harderwijk gaat verbouwen! Dat betekent ook dat voor de locatie Harderwijk van het Streekarchivariaat het nodige gaat veranderen. De huidige archiefbewaarplaats zal grondig worden verbouwd om deze aan alle wettelijke voorschriften te laten voldoen. Bovendien zal de capaciteit ervan aanzienlijk worden vergroot, zodat ook meer recente archieven de aankomende jaren veilig kunnen worden opgeborgen en beheerd.

Resultaat Het gemeentehuis van Harderwijk wordt van binnen ingrijpend veranderd. De gemeente stapt over op het zogenaamde ‘nieuwe werken’, en er komt meer ruimte voor ontmoeting en activiteiten door en voor burgers van Harderwijk. Het ‘Huis van de stad’ gaat onder meer ruimte bieden aan de openbare bibliotheek en een Historisch Kenniscentrum, waarin onder meer het Stadsmuseum Harderwijk, historische vereniging Herderewich en het Streekarchivariaat nauw gaan samenwerken om Harderwijk cultuurhistorisch gezien nog beter op de kaart te zetten. Via een door ons opgesteld Programma van eisen geven we vorm aan onze ambities om de historische bronnen zo goed mogelijk te beheren, te behouden en te laten benutten. Na de renovatie zal ook het Streekarchivariaat beter zichtbaar zijn voor het publiek. We hopen dan ook dat we u na de verbouwing in onze nieuwe studiezaal mogen begroeten en u daar weer als vanouds van dienst te kunnen zijn.

Tot die tijd wijzigen voor u als bezoeker in de dienstverlening echter enkele belangrijke zaken. Vanaf 1 juli zal de locatie Harderwijk gesloten zijn voor het publiek. Dan wordt door ons begonnen met de voorbereidingen op de tijdelijke uithuizing van de archieven uit het depot. Gedurende de verbouwing wordt het merendeel van onze archieven op een externe locatie ondergebracht.

Tijdens de renovatie van het stadhuis, die in september van start gaat en in totaal ongeveer een jaar in beslag zal nemen, zal de studiezaal in het gemeentehuis van Harderwijk gesloten zijn. Dat betekent echter niet dat u geen onderzoek meer kunt doen in onze archieven. Vanaf 1 september kunt u drie middagen per week terecht op de studiezaal van het Streekarchivariaat in het gemeentehuis van Ermelo. Bent u bezig met een langdurig of grootschalig onderzoeksproject? We hebben in Ermelo (beperkte) mogelijkheid om veel opgevraagde stukken uit het archief van de gemeente Harderwijk tijdelijk onder te brengen, zodat u ze met gemak kunt raadplegen. Voor onderzoek in alle overige archiefstukken dient u vooraf de door u gewenste archiefstukken voor een bepaald tijdstip aangevraagd te hebben. Wij zorgen er dan voor dat de stukken uit de tijdelijke archiefbewaarplaats naar Ermelo worden gebracht, zodat ze op tijd voor u klaar liggen om in te zien. Via onze website zullen we u hierover binnenkort nader informeren.

Volkstelling 1796 Nunspeet voltooid!

  • dinsdag 19 april 2016 09:20


‘Tien jaren plan voltooid’.

Wim Bonestroo heeft de laatste punt op de i en achter het hele document van ruim 400 pagina’s ‘ Volkstelling 1796’ gezet.

De Volkstelling had Wim al enkele jaren geleden gemaakt, maar zonder index. Acht maanden geleden kwam Jan Oosterhof en Jaap van Eijck met de vraag naar een index. En ze dachten dat het met één druk op de knop voor elkaar zou zijn. Maar dat was niet zo Wim heeft zich de laatste maanden helemaal ingezet om de index te maken en nog veel verbeteringen aan te brengen. Alle dagen werkte hij eraan.

Op de vraag wat was nou het meeste werk, de index maken of alle aanvullingen controleren was het antwoord van Wim: ‘Het was allemaal veel

Volkstelling 1796 Nunspeet staat in een PDF document onder het kopje Nunspeet -> documentatie. Met Ctrl F kunt u het hele document doorzoeken.

Willy Bonestroo kwam ook nog even kijken voor het boekwerk een plaats krijgt in de kast van de studiezaal in Nunspeet. werk ‘. Zelfs de opmaak ging niet vanzelf maar het is gelukt en heel tevreden kijkt hij de Volkstelling voor de zoveelste een keer door.

Microfiches EC zijn weer beschikbaar vestiging Elburg

  • vrijdag 19 februari 2016 11:51

De microfiches van de Elburger Courant in vestiging Elburg zijn weer beschikbaar.

Werken Belgische tekenaar F. Vissers

  • maandag 29 februari 2016 09:43

Ad Sulman, secretaris Nuwenspete, kreeg van de historische vereniging Borgerhout (Antwerpen) het tijdschrift waarin Gaston van Bulck een artikel over de tekenaar F. Vissers heeft De Heemkundige Vereniging Nuwenspete uit Nunspeet (Gelderland), nam in 2014 contact met de heemkundige kring Gitschotelbuurschap Borgerhout om inlichtingen te op te vragen over een zekere Franciscus Matheus Vissers. Deze man was een Borgerhoutenaar die tijdens de “Groote Oorlog” van 1914 - 1918 naar Nederland was gevlucht en terecht gekomen is in het vluchtoord van Nunspeet (Gelderland) geschreven. Het is hem gelukt meer werk van Vissers op te sporen. 

De contacten verliepen langs Ad Sulman. Hij meldde dat Franciscus Vissers tijdens zijn verblijf in het vluchtoord zes getekende portretten maakte van de vroegere burgemeesters van Nunspeet/Ermelo (destijds één gemeente). Al die tekeningen dragen de handtekening van de maker en zijn gedateerd 1915. Daar Franciscus Vissers in het vluchtoord van Nunspeet stierf, werd zijn overlijdensakte daar opgemaakt zodat men in Nunspeet enkele identiteitsgegevens van de tekenaar kent. 

Belgische portrettekenaar F. Visser


 

Architect Henk Wegerif op de jaaravond Nuwenspete

  • donderdag 28 januari 2016 07:31

Op donderdag 18 februari 2016 organiseerde Nuwenspete haar jaarlijkse jaaravond in Veluvine. Voor de pauze gaf Frans van Noppen een schets van het leven van architect Henk Wegerif die leefde van 1888 tot 1963.

Henk Wegerif heeft naam gemaakt als architect “die de mens wilde verheffen met goede architectuur”, aldus Hubert Thomas die in 2014 promoveerde op Henk Wegerif als vormgever en architect. Al op zijn achttiende jaar ontwierp Wegerif zijn eerste woonhuis in Apeldoorn. Drie jaar later richtte hij een architectenbureau op in Apeldoorn. Hij was toen 21 jaar en had een jaar ervaring gehad in New York. Zijn architectenstudie in Delft had hij niet afgemaakt door geldgebrek. Hij wordt daarom beschouwd als een autodidact. Wegerif heeft aan het begin van de 20ste eeuw ook meerdere ontwerpen gemaakt voor Nunspeetse villa’s. Een voorbeeld is villa de Paddestoel.

Frans van Noppen heeft een studie gemaakt van deze architect en hij zal ook speciaal aandacht besteden aan de Nunspeetse ontwerpen van de fraai ogende villa’s in de omgeving van de Molijnlaan.