Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Webwinkel 'Beeldbank' werkt niet

  • dinsdag 07 oktober 2014 07:42

Op dit moment is het niet mogelijk om afbeeldingen te bestellen via de webwinkel. Wilt een foto bestellen, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website of mailen naar: info@streekarchivariaat.nl. 

Geschiedenisquiz 2014 in Nunspeet

  • maandag 22 september 2014 13:18

De “Maand van de Geschiedenis” is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement. Ieder jaar organiseren honderden musea, archieven en andere culturele instellingen speciale tentoonstellingen en activiteiten rond een steeds wisselend thema.

Activiteiten die in het land plaats vinden in oktober,  kunt u vinden op: www.maandvandegeschiedenis.nl

 

Het thema van deze periode staat dit jaar in het teken van “Vriend en Vijand”.
 

De Heemkundige Vereniging Nuwenspete zal in samenwerking met het Streekarchivariaat Noordwest Veluwe op woensdagavond 15 oktober 2014 weer een geschiedenisquiz organiseren. Een deskundige jury onder voorzitterschap van notaris mr. P. Pieltjes zal aan de deelnemers weer een aantal vragen en foto’s voorleggen, die betrekking hebben op het thema “Vriend en Vijand”.

De heer C. de Kovel, oud-burgemeester van onze gemeente, zal de vragen inleiden. In de jury vindt u ook vertegenwoordigers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en leden van de Heemkundige Vereniging Nuwenspete. 

De avond wordt gehouden in de SWON zaal in de Veluvine gelegen aan de F.A. Molijnlaan 186 te Nunspeet. De avond begint om 20.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk. Indien u aan deze quiz wenst deel te nemen wordt u voor aanvang van de quiz de spelregels uitgelegd. U hoeft zich dus 
niet vooraf in te schrijven.

 

Afgaande op de reacties van vorig jaar, toen de heer Jan Plender de titel van “Geschiedenis deskundige van de gemeente Nunspeet 2013” won, zal het weer een gezellige en ontspannen avond worden. Neemt u wel uw schrijfgerei mee!

Ook als u niet deelneemt aan de quiz, bent u van harte welkom.


Vriend & Vijand doorkruist alle culturen en is van alle tijden, ook van nu. De invulling verandert alleen keer op keer, omdat wij als mens veranderen en zo ook onze ideeën en opvattingen. Het zegt iets over ‘wij’ en ‘zij’, hoe wij naar de Ander kijken, hoe wij onszelf definiëren en welke plek wij als mens innemen in deze wereld. Misschien hebben we altijd een vijand nodig om vrienden te maken...of zou het ook anders kunnen?

In 2014 vinden er verschillende herdenkingen plaats die veel raakvlakken hebben met dit thema. Denk bijvoorbeeld aan de herdenking van de Eerste Wereldoorlog of bijvoorbeeld Operation Market Garden die in september is herdacht. Uiteraard biedt het thema meer aanknopingspunten dan alleen de Eerste of Tweede Wereldoorlog.
 

Een keer trek je de conclusie
Vriendschap is een illusie
Vriendschap is een droom
Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom'

Ondanks – of dankzij? – deze wrange boodschap eindigde het nummer Vriendschap van Het Goede Doel in 1983 hoog in de hitlijsten. De rode draad: vriendschap bestaat niet, ze heeft tijdelijk de glans van zilver en vroeg of laat houdt ze op. Gewezen vrienden hoeven niet meteen vijanden te worden, maar dat gevaar ligt altijd op de loer. Vooral als er geld, vrouwen of ‘alles wat je lief hebt’ op het spel staan.

 

Anno 2014 lijkt vriendschap echter alomtegenwoordig. Nederlandse ouders willen bevriend zijn met hun kinderen, bedrijven werpen zich op als trouwe kameraad en op social media draait het om het onderhouden van vriendschappen. Internationaal heeft Nederland tal van vrienden en bondgenoten, en tot een paar jaar geleden noemde ook de politie zich je beste vriend. Tegelijkertijd is ontvrienden een trend, woeden er op alle continenten oorlogen en sluimeren overal conflicten. Wie waren en zijn eigenlijk onze vrienden en vijanden? Hoe gingen en gaan we met hen om en hoe zij met ons? De "Maand van de Geschiedenis" zet dit jaar vriend en vijand in het spotlight.

 

Recognitieboeken ORA Harderwijk zijn weer raadpleegbaar

  • woensdag 28 mei 2014 16:09
De recognitieboeken uit het Oud-rechterlijk Archief Harderwijk, inv.nrs. 129 t/m 158, zijn vanaf vandaag, 28 juli, weer raadpleegbaar. 

 

Verbouwing gemeentehuis Nunspeet

  • maandag 23 juni 2014 16:00

Wegens verbouwing is het streekarchivariaat  alleen via een omweg te bereiken. Eerst melden bij de receptie. Zij wijzen u de weg.


  

 

Onderscheiding Wim en Willy Bonestroo

  • woensdag 30 april 2014 09:56

Wim en Willy Bonestroo hebben 25 april een koninklijke onderscheiding gekregen in het gemeentehuis van Nunspeet. Dit o.a. voor het vele werk wat ze voor het streekarchivariaat doen.

 

Willy is vanaf 2009 tot heden vrijwilligster voor het Streekarchivariaat. Zij zet zich in voor de collecties historisch fotomateriaal en is actief betrokken bij representatieve en educatieve werkzaamheden.

 

Wim is vanaf 1987 tot heden vrijwilliger van het Streekarchivariaat. Hij doet hier diverse werkzaamheden zoals het beantwoorden van vragen van bezoekers, uitvoeren van genealogisch onderzoek voor derden, indexeren van de archieven, lesgeven bij educatieve projecten. (Co)auteur van verschillende genealogische publicaties/bundels die door het Streekarchivariaat zijn uitgegeven.

Na afloop was er een receptie in het Rode kruisgebouw waar de streekarchivaris, Hajo de Roo, Wim en Willy heeft bedankt voor al hun inzet.

 

Klik hier voor een overzicht van al het goede werk dat ze gedaan hebben of nog steeds doen.