Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Reacties

Geen reacties

Voeg reactie toe

 

Verhaal: Schapenmarkt

Schapenmarkt en Lambertus
 
Jaarlijks wordt in Oldebroek op de woensdag vóór 17 september de Schapenmarkt (Broekkarmse) gehouden. Een dag die in deze tijd niets (meer) te maken heeft met een serieuze schapenmarkt, maar alles met een traditioneel Oldebroeker feest. Voor een echte Oldebroeker (inwoner of oud-inwoner) is een bezoek aan de Schapenmarkt jaarlijks een vast gegeven. Veel bedrijven en scholen houden daar ook rekening mee. Voor een kind uit Oldebroek was de jaarlijkse Schapenmarkt een hoogtepunt in hun leven. Een dag met familiebezoek en veel cadeau’s.
 
De historie van de schapenmarkt gaat ver terug, hoever valt moeilijk aan te geven omdat niet veel op papier staat. In ieder geval is zeker dat deze markt reeds in 1813 werd gehouden, opgemaakt uit de rekening van de diaconie van de Hervormde kerk te Oldebroek van 15 september 1813. Vermoedelijk komt de schapenmarkt al voor in de 16e eeuw. De datum waarop de markt wordt gehouden wijst hierop. 17 september is de feestdag van de heilige Lambertus de patroonheilige van de wevers en wolkammers. Bij de schapenmarkt hoorde ook een heuse kermis. De Lambertuskerk is ook vernoemd naar de heilige Lambertus.
 
Lambertus werd vermoord op 17 september van het jaar 705, hij was bisschop van Maastricht. Hij werd bisschop in 672, een woelige tijd. Zijn voorganger Theodardus was op weg naar huis om het leven gebracht. Lambertus liet voor hem een gedachteniskapelletje bouwen in Luik. Vermoedelijk zat daar de hofmeier Ebroïn achter. Toen er een krachtige koning op de troon kwam, zat Ebroïn een tijdje gevangen. Dat was ook de tijd dat Lambertus bisschop werd. Maar na een paar jaar kwam de hofmeier weer vrij. Eén van de eerste maatregelen die hij trof, was Lambertus als bisschop verjagen.
 
Lambertus dook onder in het klooster van Stavelot (prov. Luik). Hij leidde er het leven als van een gewone monnik. Toen Ebroïns tijd voorbij was, kwam er een nieuwe hofmeier, Pepijn. Hij was zelf een overtuigd christen en haalde Lambertus terug naar Maastricht. Maar toen de bisschop eens bij hem te gast was, kwam Lambertus te zitten naast een hem onbekende dame en het was niet Pepijns vrouw. Hij vroeg naar de reden en kreeg te horen dat Pepijn de voorkeur gaf aan deze vrouw, genaamd Alpaida, omdat hij uitgekeken was op zijn eigen vrouw. Lambertus was erg verontwaardigd.
 
Pepijn schaamde zich en beloofde beterschap, maar Alpaida was woedend. Enige tijd later was Lambertus weer bij Pepijn te gast en Alpaida zat nog op de plek van Pepijns vrouw. De bisschop wilde er niets mee te maken hebben en terwijl hij het hof verliet, riep hij hem toe: "En hebt u het hart niet naar de kerk te komen, want ik zal u er niet inlaten, zolang u uw leven niet in orde hebt gemaakt”. Dat betekende dat beiden nu openlijk door de bisschop te schande werd gezet.
 
Pepijn zocht inderdaad naar een oplossing. Maar zijn vriendin Alpaida zwoer wraak en beloofde voor hen die Lambertus uit de weg zouden ruimen een vette beloning. In deze moeilijke tijden ging Lambertus herhaaldelijk naar het graf van zijn voorganger Theodardus in Luik en daar bad hij om kracht. Tijdens het bidden, hebben twee huurmoordenaars Lambertus met een zwaard vermoord. Ook zijn beide begeleiders vonden de dood. Van die dag af is Lambertus door de gelovigen vereerd als een heilige. 
 
Bron: www.heiligen-3s.nl