Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart.jpg

Reacties

Geen reacties

Voeg reactie toe

 

Verhaal: Klompkogels van Puttenstein

Auteur: H. Hovenkamp

Ooit geschonken aan de gemeente Oldebroek: een vuursteenwerkplaatsje van circa 5.000 jaar oud, wat gespjes, visnetloodjes en musketkogels. Archeologische vondsten uit de 17e en 18e eeuw die betrekking hebben op het beleg van het kasteel Puttenstein in 1375. Tijdens een opruimactie van de kluis van Burgerzaken kwamen de voorwerpen uit de omgeving ‘De Pol’ weer te voorschijn. Voor een deel waren ze te zien tijdens een tentoonstelling in het gemeentehuis.


 
In 1373 krijgt de eigenaar van Puttenstein, heer Herbaren van Putten, het aan de stok met de bisschop van Utrecht, heer Arnoud van Horne, en met de stad Kampen. Het conflict escaleert in de zomer van 1375 wanneer de bisschop met de Kampenaren beleg slaat voor Puttenstein. Volgens een brief van 25 augustus van de bisschop aan Mechteld van Gelre verloopt het beleg voorspoedig.
 
Overgave Puttenstein
"Wii en hebben onsen wille vanden vorseyde huys dat wii hopen van Goeds ghenaden cortelike te gheschien want die bliden den Oversten toern boven den koke also zeer ghequetst hebben datmen daer gheen grote were af doen en mach ende oec zo meynen wij binnen tween daghen onse werc optie graft doen te brenghen, zo dat wii eens corteliken ends daer af hopende zijn"
 
-Wij hebben het kasteel nog niet in bezit maar wij hopen op Gods genade dat dit snel mag gebeuren want de blijden hebben de toren boven de keuken van het huis al zo beschadigd dat daar nog nauwelijks verweer uit mogelijk is en met twee dagen zal een nieuw
belegeringswerk in de gracht gebracht worden zodat men hoopt op een spoedige overgave-
 
Puttenstein valt na een beleg van ongeveer tien weken.
 
Handkanonnen
De archeologische vondsten die in verband staan met dit beleg, zijn voor een belangrijk deel gevonden op ongeveer 300 meter afstand van de plaats waar de burcht stond.
 
Behalve een klein tinnen bordje of dobbelier en enige zilveren munten, werd een zevental loden klompkogels gevonden. Klompkogels zijn massieve cilindrische kogels die afgeschoten werden met een soort primitieve handkanonnen. Waarschijnlijk schoten de verdedigers van het kasteel de zeldzame klompkogels af in de richting van het kamp van de belegeraars.
 
De kogels laten zien dat men op een gegeven moment de hoeveelheid lood voor een kogel halveerde. Mogelijk een bewijs van een tekort aan lood op het kasteel. Door het langdurig beleg zullen ook andere tekorten zijn ontstaan die wellicht hebben bijgedragen aan de overgave van Puttenstein.
 
Literatuuronderzoek leverde een uitgebreid artikel op uit 1989 over deze vondsten door B. Dubbe in het blad Antiek. Uit dit artikel blijkt dat de collectie uit de kluis van Burgerzaken niet volledig is. Enige in het artikel vermelde zilveren munten ontbreken en er wordt gesproken van bijna 300 klompkogels. Voor onderzoek naar middeleeuwse belegeringen is het van belang dat vooral de laatsten boven water komen.