Cookiemelding

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en u te informeren over het gebruik van functionele cookies. Cookies zijn belangrijk voor onze website.

Het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gebruikt functionele cookies, maar daarnaast ook cookies voor het beheer van de webstatistieken. Deze cijfers gelden als noodzakelijke feedback om de digitale dienstverlening en de vindbaarheid van de site te verbeteren. Daarnaast worden de webstatistieken gebruikt om verantwoording af te leggen aan de deelnemers van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe en subsidieverstrekkers.

Bezoekers van de website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe blijven anoniem. Ook voor cookies geldt dat ze nooit direct aan individuen zijn te koppelen. Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door middel van cookies worden verzameld.

De website van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe is alleen bereikbaar als u cookies accepteert!

U bent natuurlijk altijd welkom op de studiezaal van de 5 vestigingen van het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe

Ik accepteer deze cookies

Meer informatie over cookies »

sm-kaart1.jpg

Uitleg civiele rechtspraak

Civiele rechtspraak

Samen met de criminele rechtspraak wordt deze rechtspraak ook wel contentieuze rechtspraak genoemd.

Civiele rechtspraak is rechtspraak inzake geschillen. Dat kan variëren van kleine geschillen c.q. overtredingen tot civiele processen. Het initiatief bij geschillen lag - net als nu - bij degene die zich benadeeld voelde. Hij/zij ging naar de schout, teneinde zijn/haar klacht te deponeren. Vervolgens werd de aangeklaagde gedaagd om een verweer in te dienen. Binnen de rechtzaal (vierschaar) werd getracht tot een oplossing te komen. In de protocollen werd summier bijgehouden wat er geschiedde.

Indien de zaak ingewikkelder was, ging men er toe over zijn/haar aanklacht op papier in te dienen. We spreken dan over een civiel proces. De aanklager kon ook de drost enz. zelf zijn. Aangezien hij geen "echte" rechter was, was er niet direkt sprake van rolverwisseling: immers, hoe kon hij onpartijdig recht spreken als hij aanklaagde?

Tot slot behoorde tot de civiele rechtspraak ook de bemoeienis met minderjarigen of geestelijk gehandicapten. De schout zag er in sommige gevallen op toe dat er voogden werden benoemd.

Bron: Uit jubileumuitgave van de Vereniging Veluwse Geslachten 1988 / 4